tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©3 juli, 2015 Revive Israel

Yeshua i bøn: tårer, råb og gudsfrygt

Af Asher Intrater

Der er i evangelierne mange eksempler på, at Yeshua beder, bl.a. tidligt om morgenen (Markus 1:35), gennem hele natten (Lukas 6:12) og ved faste i 40 dage (Matthæus 4:2). Hans disciple så, hvor vigtig bøn var for Yeshua og bad Ham lære dem, hvordan man beder (Lukas 11:1).

Yeshuas bønner var ikke afslappede, det var meget intense:
Hebræerbrevet 5:7
Han opsendte ”under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til Ham, som kunne frelse Ham fra døden, og Han blev bønhørt for sin gudsfrygt.”


Hvorfor tårer? Tårer er et tegn på smerte. Under forbøn led Yeshua under byrderne af medlidenhed og følelser i sit hjerte for menneskehedens sygdomme, lidelser og død. At vi er fortabte, smertede Hans hjerte. Vores smerte var Hans smerte. Han græd for os.
Hvorfor råb? Råb er et tegn på modstand. I den åndelige krigsførelse stod Yeshua overfor syndens og Satans kræfter. Han kæmpede imod verdens moralske mørke. Han gik imod og overvandt ondskab. I bønnen kæmpede Han energisk på vores vegne.

Hvorfor frygt? Det var ikke almindelig frygt eller bekymring, men ren frygt - eller ære-frygt for Gud. Til trods for at Yeshua var perfekt og aldrig begik nogen synd, var det som menneske muligt for Ham at synde. Ydmygt måtte Han forholde sig til stolthed og begær som alle andre mennesker i kød og blod.
Lad os stræbe efter bønnen på samme måde, som Yeshua gjorde: føle medlidenhed, stå imod det onde og ydmygt vandre i gudsfrygt.


Homo-ægteskaber, græsk bankerot og jødisk aliyah

Af Ariel Blumenthal

Amerika

I sidste uge legaliserede USA's højesteret homoseksuelle ægteskaber og tilsidesatte derved beslutningerne i mange konservative stater med modsat lovgivning. Den frie verdens fø-rende land har besluttet at fuske med en af de mest fundamentale doktriner i Bibelen og naturens lov - kærnefamilien baseret på forening af én kvinde og én mand. Hvad vil det føre til? Mens jeg har fulgt med i denne udvikling gennem de seneste måneder, har jeg til stadighed haft den samme tanke: vi er vidner til et hurtigt forfald i den vestlige civilisation og en trussel mod de forenede staters enhed og integritet.

Grækenland

Samtidigt synes korruptionen og de udsvævende lån til Grækenland endelig at være standset. Gennem de sidste 2000 år har den vestlige civilisation været baseret på to hoved-søjler - græsk-romersk filosofi, politik og lovgivning og den jødisk-kristne åbenbaring indenfor religion og etik. Der har altid været spændinger mellem disse to, men gradvist er den mere sekulære, humanistiske, græsk-romerske strøm fået overtaget i den offentlige sfære, således at vi nu kan tale om en ”post-kristen” verden. Er det ikke ironisk, at i den samme uge ser vi - som om det er skrevet i panden på en klassisk græsk statue, som sym-boliserer vores vestlige arv - ”BANKEROT!”

Aliyah

Samtidigt overvejede og skrev tre forskellige medlemmer af vores Revive Israel team uaf-hængigt af hinanden om Aliyah (jødernes tilbagevenden til Israel som opfyldelse af den bibelske profeti.)  Når vi ser på profetierne i det Gamle Testamente på en bogstavelig måde, er det let at se, at en meget alvorlig rystelse vil ske for at bringe de millioner af jø-der, som stadig befinder sig i Nord- og Sydamerika samt Europa hjem til Israel. Er det nu?

I dag. 70 år efter Holocaust, synes statistikken at indikere, at den jødiske population har nået et antal, som svarer til tiden før anden verdenskrig. For første gang er antallet af jøder, som bor i Israel (ca. 6.500.000) større end antallet i USA (ca. 6.100.000). Frankrig er det land, som har det tredje største antal jøder i dag (ca. 450.000).


Faderen åbenbaret

I dette budskab taler Asher om Guds åbenbaring som vores himmelske Fader gennem Yeshua.
Hør budskabet (på engelsk), klik HER!


Flotille

Tirsdag morgen entrede israelske kommandosoldater fra flåden skibet Marianne som havde forladt græsk havn fire dage tidligere. Blandt passagererne var bl.a. den tidligere tunesiske præsident Munsaf Marzuki og det arabiske medlem af Knesset Basal Getas. Skibet blev omdirigeret til Ashdod uden episoder, skader eller medieskandaler. Dette markerede en betydelig strategisk og diplomatisk sejr for Israel.

Premierminister Netayahu skrev i et åbent brev til flotilledeltagerne. Brevet startede med at sige: ”Velkommen til Israel! Det ser ud, som om I har begået en fejl undervejs. Måske havde I til hensigt at sejle til Syrien, hvor Assads regime øver massakrer mod sit eget folk dagligt med hjælp af det morderiske Iranske regime. Modsat her i Israel, hvor vi er i en situation, hvor terroristorganisationer som Hamas forsøger at skade uskyldige civile.”

Netanyahu nævnte endvidere, at Israel har givet tilladelse til, at 1,6 millioner tons humanitær hjælp blev sendt ind i Gaza i år, hvilket andrager ca. et ton pr. person! ”Der er ingen blokade af Gazastriben, og vi inviterer jeg til at sende humanitær hjælp gennem Israel. At forhindre adgang til Gaza ad søvejen sker i overensstemmelse med international lov. Hvis menneskerettighederne virkelig interesserer jer, ville I ikke sejle i solidaritet med en terror-gruppe, som henretter mennesker i Gaza uden rettergang og bruger børn som menneskelige skjolde.”


Kim Phuc

Hvilket pressebillede var det mest berømte i 1970’erne? Én kandidat er billedet af en viet-namesiske pige, som flygtede nøgen, efter at hendes brændende tøj var flået af hende efter et bombeangreb. Pigens navn var Kim Phuc. Har du lyst til at høre, hvad der efterfølgende skete med hende, så se denne fantastiske historie (vidnesbyrd) i en CNN rapport (på engelsk).
Klik HER!


FORUROLIGENDE: hvordan vi financierer palæstinensernes lidelser

Vores venner i JIR (Jerusalems institut for retfærdighed) har udsendt en informativ video, som beskriver de palæstinensiske flygtninges krise, og hvordan situationen blev, som den er i dag.
For at se videoen, som er på engelsk, klik HER!


Tilbage