tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©16 januar, 2015 Revive Israel

Apostolsk orden

Af Dan Juster

”Apostolsk orden” har to betydninger for os. For det første forsøger vi at indordne vores menighedsliv efter de oprindelige apostles undervisning i det første århundrede, men naturligvis rimeligt tilpasset vores tid. For det andet indordner vi vores menighed under de apostolske ledere, som er udvalgt af Gud i dag og overnaturligt bekræftet som tjenere/tilsynsførende over menigheden. Dette er et spørgsmål om Guds ledelse.

Bibelsk skal de ældste som oftest lede menigheder ved flertalsbeslutninger. Dette fremgår klart af Apostlenes Gerninger, hvor det siges, at de ældste var udpeget af Paulus. Det er fantastisk at se, hvor lidt vægt der lægges på en senior pastor. Jeg tror på en leder af gruppen af ældste, men de ældstes flertalsledelse af lokale menigheder er understreget i Det Nye Testamente.

Strukturer vedrørende ansvarlighed

Ifølge skrifterne i Den Nye Pagt skal de lokale menigheder ikke være uafhængige. Efter-hånden som menighederne blev flere og flere, blev de samlet under én ledelse af ældste i en by med mange tusinde medlemmer. Menighederne blev også overvåget af apostle, personer som enten grundlagde eller etablerede kimen til menigheden enten direkte eller gennem dem, som de sendte, som det for eksempel var tilfældet med Timotheus. Igen og igen sender Paulus irettesættelser til hele menigheder. Hvad nu hvis en menighed afviste Paulus’ irettesættelse? Hans eneste mulighed var at stole på en overnaturlig kraft for at sætte sin autoritet igennem. De ældste var de lokale autoriteter, som skulle gennemføre Guds orden eller standarder om retfærdighed og sund ledelse.

I denne struktur skal apostlen også selv være ansvarlig overfor andre seniorledere. Et team af seniorledere skal holde apostlen fast på ansvarligheden. Han kan konfronteres, hvis han begår en synd - og kan fjernes fra posten.

Medlemmerne er også en del af ansvarligheds-strukturen i menigheden. Ifølge Matthæus 18:15 kan ethvert medlem blive en del af irettesættelsesprocessen i tilfælde af synd. Gala-terbrevet 6:1-2 taler om medlemmer, som irettesætter hinanden. Tilmed kan en af de ældre blive irettesat efter et vidnesbyrd fra to eller tre medlemmer. Medlemmerne kan appellere til apostlen og dennes råd, når ledere begår synd og ikke vil angre.

God ledelse indeholder tilkendegivelser for eller imod og i sidste ende godkendelse af større beslutninger fra medlemmerne af en menighed i lige så høj grad som moralsk ansvarlighed hos lederne. Autoriteten ligger hos de ældste, men det kloge medlem af ældsterådet opbygger en enhed med medlemmerne af menigheden.

Kaldet til at udruste

At udruste menigheden er ligeså vigtigt. I Efeserbrevet kapitel 4 læser vi, at Gud lod nogle blive apostle, nogle profeter, andre evangelister og atter andre pastorer og lærere for at udruste de hellige til et arbejde i en tjeneste. En menighed har behov for træning fra alle fem.

Mens vi ikke tror, at nogen kunne skrive Skrifterne i dag. Er apostlenes funktion i ledelsen og at fremme Rigets udbredelse ud over den lokale menighed af afgørende betydning. Derfor deltager menighederne i hans uddannelsesprogram, i konferencer og missionsmuligher. Hans vision angiver retningen for mangfoldiggørelse af menighederne.


Oversigt: Ezekiels Bog - første del

I dette første afsnit taler Asher om vigtigheden af at se, at alle den Nye Pagts profetier om endetiden har deres rod i den Gamle Pagt. Ezekiels Bog indeholder 14 kapitler, som er fyldte med specifikke og detaljerede profetier om endetiden, som vi bør være fortrolige med.

For at høre Ashers budskab (på engelsk), tryk HER.


Jøderne afviste Jesus - rigtigt eller forkert?

Af Elhanan Ben Avraham, sammendrag

Den almindelige læser vil svare: rigtigt. Men dette vil også automatisk give svaret på spørgsmålet: hvem accepterede Jesus? Det første århundredes begivenheder, som er be-skrevet i Det Nye Testamente foregik i den jødiske stat i landet Israel. ”Palæstina” optræder ikke i Det Nye Testamentes tekster. Englens budskab til Josef og Maria beskri-ver landet som ”Israels land” (Matthæus 2:20, 21).

Der kan indvendes, at Johannesevangeliet synes at skelne mellem ”jøderne” og ”Yeshuas tilhængere”, og på denne måde skabe et fjendskab mellem ”kristne” og ”jøder.” Dette er imidlertid en ukorrekt læsning af teksten, idet ”jøderne” altid henviser til det religiøse lederskab i Jerusalem, men ikke til det jødiske folk i almindelighed. I Johannes 19:38-40 bringer Nikodemus, en jødisk leder og hemmelig discipel ”af frygt for jøderne”, krydde-rier til Yeshuas legeme ”Som det er skik hos jøderne ved begravelser.”

I Apostlenes Gerninger læser vi om mange tusinder jøder, som kom til tro på Messias, og at mange af dem var farisæerer og præster og skriftkloge (Ap. Gerninger 21:20), herunder Nikodemus og Josef fra Arimatæa. I forbindelse med Pinsen ser vi tusinder af jøder blive døbt i en mikveh, som er den gamle jødiske tradition for rensning, men som ikke konver-terer dem til en anden religion. Senere ser vi Paulus og Silas drage ind i hedenske byer, f.eks Filippi, hvor lokalbefolkningen påpeger ”Disse mennesker…er jøder” (Ap. Gernin-ger 16:20).

Disse jøder afviste ikke Yeshua, men var Hans disciple og apostlene, som bragte evangeli-et til hedningerne.


Opdateringer

Valget i Israel - Liebermans parti bliver efterforsket; Shas partiet er splittet midt over; Kahlon partiet har tilføjet nogle nye kandidater, og Lapid partiet synes ikke endnu ikke at fundet retningen, de vil gå. Labor partiet synes at have opnået en vis enhed, men på grund af de mange partiskift er der mistillid til Livni. Netanyahus parti kan være blevet styrket af de seneste terrorhandlinger. Bennets parti kom med klare udmeldinger imod homosek-suelle ægteskaber.

Terror i Frankrig - Som vi fortalte sidste uge før angrebet, har immigrationen fra Frankrig nået et højdepunkt. Med det nye angreb er frygten i det franske jødiske samfund blevet intenst. Til trods for det store fremmøde til demonstrationen var mange israelere chokere-de over at høre de europæiske medier omtale angrebet som et angreb på ytringsfriheden og ikke et angreb fra islamisk jihad.

Shai Sol - (Israelsk sanger, som har deltaget i talentkonkurrence på TV, hvor hun stod frem som mesiansk jøde - overs.bem). Shai Sol var igen på TV med endnu et klart vidnesbyrd om sin tro. Budskabet nåede tusinder. Hun blev herefter udelukket fra den næste runde. Bed for hendes beskyttelse. Hun har allerede været ude for angreb på grund af hendes vidnes-byrd. Bed også for nåde og underhold i forbindelse med hendes fortsatte planer om at producere et originalt album.


Tilbage