tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

Nyhedsbrev fra Israel
©20. marts 2011 Asher Intrater

Fukushima

Af Asher Intrater

Det følgende er modtaget fra vores samarbejdspartner, pastor Y. Ikarashi i Iwaki, Fukushima, Japan. Hans “Globale Missionscenter” fungerer som hovedbase for både den kristne og den statslige katastrofebistand i området.

“I øjeblikket arbejder vi med 10 - 20 medarbejdere. Hver dag modtager vi hjælp fra mange kirker rundt om i landet. I går havde jeg lejlighed til at besøge evakuerings-

centret, hvor mange mennesker har lidt under tsunamien. I samarbejde med de lokale myndigheder organiserer vi de kristne frivillige, som ønsker at vise Jesu Kristi kærlighed ved at finde, hjælpe og trøste de mennesker, der ikke har klaret turen til evakueringscentret. Vi har brug for midler og materialer - men mest af alt har vi brug for dine 24 timers bønner. Vi befinder os i åbningsfasen og går i forbøn for Japans frelse; det er en tid, hvor vi ganske simpelt ikke kan undlade at fortsætte.”

Vi sender vores medarbejder, Ariel, som var vores udsending i Japan i 4 år, og som taler sproget. Han vil deltage i arbejdet i “Det Globale Missionscenter” med bøn, rådgivning og praktisk arbejde. Hvis nogen føler et specielt kald for at bede og gå i forbøn for ham dagligt, så send ham en e-mail på [email protected]@org.

Vi opretter en fond gennem vores amerikanske kontor (detaljer følger om få dage).


Trofast til døden

Af Asher Intrater

Efter fasten for Ester holdt vi en dejlig fest for Ester med sang, dans, ”haman-kager” og leg for børnene. Vores søn, Ami, der i denne uge indrulleres i den israelske hær, læste budskabet. Der var adskillige endnu-ikke-frelste israelske gæster tilstedede. Én af dem bad sammen med os for at hengive sit liv til Yeshua - en anden for at blive helbredt.

Mordokaj- og Esterfiguerne i Esters bog er slående. De havde helt forskellige personligheder. Mordokaj var en mand, der var fuldstændig lydig, men han nægtede at bøje sig for Haman, (ligesom Yeshua nægtede at bøje sig for Satan (Lukas 4:7-8)).  Hans tro bragte ham i opposition til hele imperiet, men han trak sig ikke. Han forblev tro, om det så skulle koste ham livet.

Ester var en kvinde med fuldstændig tillid til Gud. Fire gange henvendte hun sig til kong Ahasverus og sagde: ”hvis jeg finder nåde for dine øjne.” Hendes hengivenhed til kongen bragte imidlertid også hende i en position, hvor hun var tvunget til at forblive trofast til døden (Ester 4:14-16).

Yeshua udfordrede menigheden i Smyrna: ”vær trofast til døden” 
(Johs. Åben
baring 2:10). Om vi har en personlighed som Esters med en bruds hengivenhed til sin mand, eller som Mordokaj med profetisk retfærdighed, er vi kaldet til at være trofaste til døden. Vi har en pagt med Yeshua. Han var trofast i sin pagt med os - selv i døden på korset. At være tro i et pagtmæssigt forhold har sin pris. Vi skal også være trofaste i pagten; til døden trofast mod Yeshua  og mod vore brødre og søstre i Herren.


Viktorias hemmelighed

Tirsdag den 15. marts opbragte en israelsk flådekommando, Shayetet 13, fragtskibet “Viktoria” ca. 200 sømil vest for Israel. Skibet var på vej til Egypten med våben til Hamas i Gaza. Våbnene var fra Iran, blev transporteret over land gennem Syrien og afsendt pr. skib fra den Syriske havneby Latkia til den tyrkiske havn Mersin. Skibet medbragte 50 tons våben, der var skjult under kornsække.

Skibets last omfattede kinesisk fremstillede C-704 land-til-hav missiler med en rækkevidde på 35 kilometer. Det kræver medvirken fra et højere niveau hos rege-

ringen at laste et skib med våben af en sådan kaliber. Fangsten af våbnene er ikke blot en sejr for Shayetet 13, (som har været involveret i lignende tidligere aktioner såsom Marmara, Francop og Karin A). Det sætter også spot på samarbejdet mellem Iran, Syrien og Tyrkiet om at skaffe våben til terroristerne.


Terroristangrebet i Itamar

Familien Fogels mordere er endnu ikke arresteret. Bed om, at det israelske politi vil fange dem. I det følgende bringes uddrag af en leder, skrevet af Caroline Glick fra Jerusalem Post:

Ruth Fogel var på badeværelset, da terrorister kastede sig over hendes mand Uri og deres tre måneder gamle datter Hadas. De skar halsen over på dem, medens de lå i deres seng fredag aften i deres hjem i Itamar. Terrorister dolkede Ruth til døde, da hun kom ud af badeværelset. Derefter fortsatte de ind i et andet soveværelse, hvor børnene Yoav (11) og Elan (4) lå og sov. De stak dem gennem hjertet og skar halsen over på dem. Morderne overså et andet soveværelse, hvor Fogels to andre sønner, Ro’i (8) og Yishai (2) sov. Drengene blev fundet af deres storesøster, Tamar (12), da hun kom hjem efter at have besøgt en ven.

Som et sjældent træk offentliggjorde premierministerens kontor billeder af ligene, der var gennemvædet af blod. Måske har Binyamin Netanyahu ment, at massakren på tre små børn kunne få nogen til at revurdere deres had mod Israel. Det var temaet for hans henvendelse til nationen lørdag aften.

Netanyahu talte til verdens ledere, som til stadighed fordømmer Israel i FNs sikkerhedsråd. Han forlangte deres fordømmelse af mordet på israelske børn med den samme entusiasme og fart.

Det kunne ikke betale sig - han spildte sin tid.

Regeringen offentliggjorde billederne lørdag aften. “My Israel” bragte en kort video på You Tube. I løbet af to timer fjernede You Tube videoen.

Anti-jødisk propaganda er allestedsnærværende. Selv et så morderisk drab på Fogel-børnene ses som en heltegerning. Nyheden om mordet på Fogel-familien blev modtaget med jubel i Gazas gader, hvor Hamas medlemmer uddelte slik.


Faste for Ester

Af Rose

I fredags fra kl. 8.00 om morgenen til kl. 18.00 havde vi omkring 40 personer ind og ud af vores bederum. De deltog i vores bøn og faste for det jødiske folk, kirken og nationerne. Det var en drøm, der blev til virkelighed. Det var betagende at se vores Revive Israel team i lovprisning og forbøn med hjerte og sjæl hele dagen. Lad det være nok at sige, at denne dag var “et sådan tidspunkt”.

Det, vi gjorde i år, var at så et frø, der vil spire og gro indtil løfterne er fuldkommengjorte. Hvert år vil vi invitere troende fra hele verden til at deltage i denne faste for Ester. I år havde hundrede tusinder fra hele verden, fra bedehuse, bedegrupper, afdelinger af Aglow, kirker og messianske menigheder tilkendegivet, at de ville deltage. Der skal  millioner til for at bryde den styrke, der kommer op til Jerusalem til vores elskede konges komme.


Tilbage