tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier
Syv tegn på hellighed
©Februar 2002 af Asher Intrater

En af de vigtigste passager om hellighed er Esajas åbenbaring af den herliggjorte Messias.

Esajas 6:1-5.

..så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og Hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring Ham…..De råbte til hinanden: “Hellig, hellig, hellig er hærskarers Herre, hele jorden er fuld af Hans herlighed!” Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg: “Ve mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og nu har mine øjne set Kongen, hærskarers Herre.”

Lad os se nøje på Yeshua og ønske at blive hellig som Ham. Der er syv kendetegn på hellighed.

1. Siddende højt opløftet

Der er noget ædelt og højtsvævende i dette syn af hellighed. Det er liv på et højere plan. Det får mig til at tænke på en helikopterpilot, der svæver højt over morgentrafikkens bilkøer. Esajas indså, at den person, han så i sit syn, havde noget mere, end han selv havde. Han tænkte, “Jeg vil være tæt på Ham. Jeg vil være som Ham. Jeg vil være hellig.”

2. Skinnende af lys

Én der er fyldt med guddommelig nærvær skinner af lys. Dette kaldes Guds herlighed. At være hellig vil sige at være fyldt med herlighed. Hellighed er herlighed. Hele verden vil en dag være fyldt med Guds herlighed gennem Guds børn. Når vi bliver hellige, bliver også vi fyldt med lys.

3. Fyldt med kraft

Hellighed er det modsatte af verdslighed. For at være hellig skal vi sige “nej” til ver-

den, til kødet og til djævelen. Men hellighed er mere end en lang række forbud. Når alt kommer til alt, eksisterede hellighed før verdslighed. At være hellig er at komme ind under Guds kraft. Det er Hans kraft. Hos Esajas ryster Hans tilstedeværelse hele bygningen.

4. Prægtig i sin skønhed

Denne hellige og herliggjorte figur er ekstremt attraktiv. Hellighed er skønhed. Den største velsignelse for verden, der kommer, er simpelthen at kunne iagttage Guds skønhed. (Salme 27:4). Denne verden er også fyldt med smukke ting. Vi drages mod verden gennem vores øjnes begær. Guds hellige skønhed er imidlertid smukkere og mere attraktiv end denne verden. Vi får noget smukkere at se på. Vi kan tilbede Gud i Hans helligheds skønhed. (Salme 96:9).

5. Åndelig ren

Når man er hellig, er man fri for skyld og skam. Man er ikke uren indvendigt. Esajas, som formentlig var ét af de reneste mennesker på jorden i hans generation, følte sig umiddelbart uren, da han så denne perfekte, rene person. Han følte sig uren og bad om at blive renset. At føle sig uren indvendigt er en frygtelig følelse. Blot at blive fri for denne følelse af urenhed, at blive ren i vores samvittighed, er allerede mere værd end fornøjelserne og lysterne i denne verden. Vi er renset af Yeshuas blod og ved Helligåndens flamme.

6. Moralsk ren

Hellighed er det højeste niveau af uskyld. Det er det højeste niveau af moral. Et aspekt heri er at have rene motiver. Mange af os har gode motiver, men de er ikke rigtig uskyldige. Selv når folk gør gode gerninger, er der selviske motiver bag. At være rigtig uskyldig betyder, at dine tanker og motiver åbent kan ses af alle. Vi kan kun have sande rene motiver, når vi lader os lede af Helligånden i os, og handler ud fra Hans motiver.

7. Fuldstændig perfekt

At være hellig er at være perfekt. Vores Far i Himlen er perfekt, og Yeshua kalder os til at være perfekte som Ham (Matthæus 5:48). Når vi er blevet frelst, begynder en proces mod det perfekte gennem Helligånden. Det er en proces mod helliggørelsen. Gennem Guds løfter renser vi os selv både i sjæl og legeme for at blive perfekte i hellighed (2. Korintherbrev 7:1). Skønt vi endnu ikke er perfekte, presser vi på mod målet - at blive perfekte hellige (Filipperbrevet 3:12).

Tilbage