Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 12/4/2019 Služba Revive Israel

Boží báseň

Ašer Intrater

sunset

Řečtina má nádherné slovo, užité v celé Nové smlouvě pouze DVAKRÁT. Je to slovo poema, z nějž angličtina odvozuje slovo „poem“ (báseň). Překládá se jako „řemeslná zručnost, umění, řemeslná dovednost, tvorba, tvořivost..."

Je to něco, co odpovídá hebrejskému pojmu מְלֶאכֶת מַחֲשָׁבֶת, m'lechet machševet, který znamená „dobře promyšlená řemeslná zručnost“ a vztahuje se k dovednosti velkého umělce Besaleela při tvorbě výzdoby Stánku (Exodus 35:33, srov. Efezským 2:21, 2. Královská 16:10).

Zjevení skrze stvoření přírody
Poprvé je slova poema užito ve vztahu k fyzickému stvoření – k stvoření přírody.

Římanům 1:20 – Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle…

Jeho „dílo“ v tomto verši je poema. Tvořivost Tvůrce vidíme v jeho stvoření. Jeho umělecké dílo prozrazuje srdce umělce. Ohromující krása stvořené přírody je Boží básní. Je to jeho píseň.

Dílo Božího génia
Druhé užití slova poema se vztahuje k Boží geniální práci na naší proměně ze vzpurných hříšníků ovládaných chtíči v nádoby milosti a slávy. Skrze stvoření ukazuje Bůh svou úžasnou moc. Ukazuje svoji udivující lásku skrze dílo kříže. Vrcholným uměleckým dílem Božího génia jsme my.

Efezským 2:10 - Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Poddáme-li se Boží práci, kterou koná v našem životě, přetvoří nás v nádherné umělecké dílo. Jestliže bylo stvoření přírody„dobré“ a stvoření člověka „velmi dobré“, pak nové tvůrčí dílo Boha v našich srdcích bude „vynikající“. Bude ve skutečnosti úžasné.

Budeme společně krásnější než kněžská roucha stánku a slavnější než zářící duha. Pokud budeme následovat vedení Ducha svatého, staneme se Boží písní, jeho „básní“. Jsme obrazem, jejž maluje Bůh.


Cesta do Země zaslíbené

Asher

Jaké byly instrukce, jež dal Bůh Izraelcům, aby jim pomohl dostat se do kanaánské – zaslíbené – země? Boží zaslíbení pro náš život jsou nepopíratelná, máme-li jich však dosáhnout, musíme se s nimi ztotožnit. A to takto... Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, francouzštině a holandštině.


Zpět