Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 15/3/2019 Služba Revive Israel

Zpravodaj - březen 2019

Milý příteli Revive Israel,

v Asii právě došlo k největšímu stěhování na světě: milióny a milióny lidí se vydaly na cestu domů oslavovat asijský Nový rok a přivítat Rok prasete – to není zrovna košer! Pro mnoho nekřesťanů je tato šťastná rodinná událost spojena s povinnostmi odpornými Pánu – uctíváním předků, modlářstvím. Tyto věci lidi vzdalují od našeho nebeského Otce. My v Revive Israel máme srdce plné touhy, aby se pozemské rodiny s nebeským Otcem opět sblížily – skrze zjevení rodinného příbuzenství a krve našeho Mesiáše Ješuy, Syna Božího.

Prosím, modli se, aby naše služba, jíž pomáháme přinášet zjevení národům, byla korunována tím, že se mnoho lidí vydá na cestu k našemu Otci.

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.
Židům 1:1-3


Seznamte se s týmem – Marilyn

Marilyn Marilyn vykonala aliju do Izraele v roce 1988 z Argentiny. Má sedm dětí – jedno na vojně, čtyři v zaměstnání a dvě, které studují při práci. Říká: „Mám ráda výlety k moři s dětmi a vnukem, také ráda vařím nebo jim hrávám na klavír.“

Marilyn má kvalifikaci v oboru biblických studií. V Revive Israel se obzvlášť ráda věnuje chvalám v Pánově přítomnosti. „Miluji chvály a modlitbu. Těší mne být v obecenství s lidmi a zvláště tam, kde se lze snadno setkat s Pánem. Je to jako být v rodině.“ A když není zrovna v bohoslužebném sále, je srdcem finančního týmu, do nějž se zapojila právě před půl rokem.


Průlom v Japonsku a Hongkongu

Ašer, Betty a Ariel Blumenthal nedávno uskutečnili služební výjezd do Bangkoku, Tokia a Hongkongu. Jeden z vedoucích v Japonsku konstatoval: „Církev v Japonsku velice roste a je připravena ovlivnit národ.“

Pozoruhodné je načasování, neboť současně se japonská církev obrací k pravdě „jednoho nového člověka“ a navazuje spojení s mesiánským ostatkem v Izraeli. Jmenovaní hosté vyučovali spolu s Davidem a Viktorií Trubickovými, Izraelem Pochterem a Waynem Wilkesem na celonárodním setkání více než šesti set vedoucích zastupujících více než dvě stě církví. Setkání uspořádal náš přítel Stephen Kaylor spolu s Japonským letničním společenstvím (JPF). Hlavním řečníkem byl Ašer; Ariel vyučoval o „jednom novém člověku“ s pomocí své nové knihy přeložené do japonštiny. Odtamtud se přesunuli do Hongkongu, kde vyučovali a sloužili společně s Číňany z mnoha různých provincii a zemí.

conference conference

Setkání ve Francii

Raviv' France, jak se ve francouzštině nazývá Revive Israel, právě ukončilo svou první „rodinnou akci kmene Revive“. Vedoucí týmu Peter a Audrey nám sdělili: „Sezvali jsme naše francouzské dobrovolníky, kteří tak obětavě pečují o zpřístupnění poselství Revive Israel ve francouzštině, na dvou až pětidenní setkání, aby se naše vztahy prohloubily.

Každý dobrovolník vyprávěl svědectví o svém životě a posloužili jsme mu modlitbou a proroctvím. Pro mnohé to bylo - po jejich více než desetileté práci na společném díle – první opravdické setkání s některými jinými dobrovolníky.“ Raviv' France pozvalo též dva místní pastory, aby této službě i jejím zástupcům z Izraele poskytli místní „záštitu“. Byl to naplněný víkend plný Boží moci.

group


Učednictví - modlitby, chvály a vyučování

„Učednictví v Revive Israel mi pomohlo dozrát! Aktivovalo moje obdarování od Ducha svatého. Pomáhá mi být dobrou dcerou i sestrou a ovlivňovat kamarádky...“ řekla jedna členka našeho týmu. Učednictví je srdcem veškeré naší činnosti. Hlavní část tohoto učednictví, při kterém se mluví a chválí hebrejsky, se koná v bohoslužebném sále a tvoří je přímluvy, proroctví a prozpěvování (PPP). Tento prostý způsob – přebývání v Boží přítomnosti – proměňuje životy účastníků. Je přitom i čas nechat si osobně posloužit a sám pomocí duchovních darů posloužit jiným.

Přítomnost a pomazání Ducha svatého slouží každému členu týmu ke vzdělání; dostává se jej každému, kdo ho chce přijmout. Solidní základ a rámec pro porozumění je zajištěn vyučováním zkušených učitelů.


Učednický zájezd do Izraele Zpráva z partnerského programu

groupMáme radost, že jako Revive Israel můžeme dávat své prostory k dispozici Učednickému zájezdu do Izraele (DJI), který organizují naši blízcí partneři Chajim a Ruti Singermanovi. Jejich škola zajišťuje pobyt v Izraeli uskutečňovaný z mesiánské perspektivy a zaměřený na potřeby osobního učednictví účastníků. Jeho první část se koná v Jeruzalémě – v ubytovacím zařízení Jerusalem Hills – a druhá ve Středisku pro alii navrátilců v krásné Galileji, kde mají účastníci příležitost prakticky posloužit přistěhovalcům (olim) – v rámci naplnění biblického proroctví o návratu židovského lidu do země.

Poslední účastníci – ve věku od jednadvaceti do dvaaosmdesáti let – byli z pěti různých zemí. Jedna z nich, Chana ze Spojených států, poznamenala: „No teda! Vskutku něco takového jako DJI se nenajde nikde na světě! Fakt jo!“

Pár jiných svědectví najdete na tomto videu.

O další kontaktní informace si můžete napsat na adresu: [email protected]

BOHU PATŘÍ VŠECHNA SLÁVA!


Zpět