Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 18/1/2019 Služba Revive Israel

Oživte Izrael Leden / únor Newsletter

Milý příteli Revive Israel,

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK od nás všech v Revive Israel, žehnáme Ti v Ješuově jménu vším dobrým v roce 2019!

team

Ohlédněme se za rokem 2018. Byl to rok růstu. Vzdáváme díky Pánu a také Tobě, jenž se na službě Revive Israel podílíš modlitbou, dárcovstvím a praktickou pomocí. Zde je několik hlavních bodů, kde jsme pokročili kupředu:

  • 100 000 Arabů bylo na sociálních médiích zasaženo prostřednictvím partnerského arabského evangelizačního programu. Oproti předminulému roku je to dvojnásobek.
  • 70 dobrovolníků překládalo vyučování Revive Israel (texty i videa). V mhoha jazycích jsme tak mohli promlouvat o Ješuových plánech pro poslední časy i jiných tématech.
  • Zorganizovali jsme nebo jsme se zúčastnili 30 mezinárodních konferencí. Zaznělo tam silné vyučování s prorockým dopadem.
  • Videa Revive Israel na sociálních sítích měla sledovanost 4 milióny zobrazení.
  • Na sociálních sítích se k nám připojilo 60 tisíc uživatelů – jejich počet se ztrojnásobil.
  • Každý měsíc jsme evangelizacemi na jeruzalémských ulicích mluvili k srdcím místních lidí.

Je jisté, že Bůh Izrael obnovuje! V reakci na hříšnost našeho národa Ezechiel o této obnově píše: „Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu.“ (Ez 36:22) A Pavel o židovském národě dodává, že jsme „Bohu milí pro své otce“ - Ř 11:28. A dále, že Ješua slouží židovskému lidu: „Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování.“ (Ř 15:8-9) Obnova se tedy děje kvůli jeho jménu – a my jsme vděčni za náš nepatrný podíl, kterým spolu s Tebou k této obnově přispíváme!


Ašer v USA

Asher

Prosím, modli se za Ašera, Betty a jejich rodinu, aby jejich služba nesla hojnost věčného ovoce pro Ješuovo království.

V listopadu odcestoval Ašer do USA. V georgijské Atlantě hovořil s hlavními vedoucími Božích sborů (Assemblies of God) z celého světa. Mohl též věnovat určitý čas rozhovoru se svým přítelem Davidem Demianem (z hnutí Global Gathering). Mezi nimi dvěma – Arabem a Židem – byl takový soulad, že jednoduše mluvili do mikrofonu jedním srdcem.

Ve městě Kansas City se mu naskytlo několik nádherných příležitostí k vyučování: v mesiánském sboru „Kingdom Living“ (Živoucí království) a v Mezinárodním domě modliteb. Také mohl trávit čas s Mikem Bicklem. Poté Ašer promluvil na zasedání „Kulatého stolu mesiánských vedoucích“ v arizonském Phoenixu. Setkání vedli Jonathan Bernis a Troy Wallace. Byl to čas příjemně strávený s mesiánskými vedoucími.

Ke konci návštěvy prožil v texaském Dallasu vzácný čas s přáteli a se sborem Destiny (Úděl). Poskytl též rozhovor televizi Daystar TV, v němž hovořil o své knize Alignment (Bok po boku).

Na závěr se ve sboru Open Door (Otevřené dveře) konala konference na podporu služby Tikkun Global ministries (služba Světové obnovy).


Setkání Revive Israel ve východní Asii

V listopadu se v Japonsku konalo setkání členů týmu Revive Israel s týmy z Thajska, Tchaj-wanu, Japonska, Hong Kongu/ Číny a Jižní Koreje.

Cílem setkání bylo obecenství, vyučování, rozvoj a koordinace. Jeden korejský účastník poznamenal: „Prožili jsme nadpřirozenou jednotu z nebe, která na naší společné cestě po boku Izraele přinese veliký průlom.“ Týmy rostou a začínají mít silný vliv na regionální úrovni. Jednotlivá zasedání vedl průkopník této práce Ariel Blumenthal. Každý si užil sníh i horké koupele. Část izraelského týmu pokračovala v cestě do Soulu a Busanu v Jižní Koreji. Tam hovořili ve sborech, na setkáních mládeže i modlitebních shromážděních. Jejich cílem bylo budovat Revive Israel v Koreji. V mezičase si Ariel odskočil do Hong Kongu posílit tamní tým.

Prosím, modli se za Ariela i za naše východoasijské týmy, ať sehrají svoji roli v novém či obnoveném probuzení v příslušných zemích.

East Asia
East Asia

Seznamte se s týmem – Tal Robin

Tal

Tal Robin je pastorem týmu, osobním asistentem Ašera Intratera, členem úzkého vedení Revive Israel a starším v místním sboru.

Narodil se v Izraeli, jeho rodina pochází z Rumunska a Francie. Je ženatý a má pět dětí. Jeho láskou jsou jazyky, mluví hebrejsky, anglicky, holandsky. Lámaně se domluví mnoha jinými jazyky.

Rozvinul pevné kontakty služby Revive Israel v České republice, v Polsku a na Slovensku. Má v srdci touhu spatřit probuzení jak v Izraeli, tak i v těchto národech. Touží porozumět, jak sloužit tamním lidem. Rád též komunikuje s Izraelci z náboženského prostředí. Baví jej zahradničit a projektovat, ať už ve skutečné velikosti nebo z Lega se svými dětmi.

Prosím, modlete se za Tala v jeho úloze otce, vedoucího, pastora, služebníka a prostředníka pro středoevropské národy.


Ješuův návrat

Dan

Dan Juster hovoří o znameních a časech před Ješuovým druhým příchodem.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině.


Zpět