Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 4/1/2019 Služba Revive Israel

Přímluvná modlitba (1. část)

Ašer Intrater

Asher & Betty

Nedávno jsem se svou manželkou Betty seděl časně ráno u čaje. Probírali jsme denní úkoly a modlili jsme se za naši rodinu, službu, duchovní život a současné události. Uvědomovali jsme si, že to není jen chvíle ztišení, nýbrž způsob naší práce, naše „metodologie“. Žijeme přímluvnou modlitbou, při níž předkládáme každičkou záležitost Bohu.

V tomto stadiu svého života se snažím veškeré naše „služební“ operace předávat mladším vedoucím. Máme díky Bohu úžasné týmy obdarovaných a motivovaných lidí, kteří slouží skoro v každé oblasti. Jsou to studenti Božího slova, přátelé, kterým jsme zavázáni, lidé pohybující se v jedné z patero služebností, pomazaní hudebníci, správci, za nimiž je vidět práce i lidé nadaní pro komunikaci.

Říkal jsem si: „Nechybí něco?“ A do srdce mi přišla otázka: zdalipak opravdu pochopili skutečnost, že na počátku všeho, do čeho se průkopnicky pouštíme a co rozvíjíme, byla a je na prvním místě přímluvná modlitba? Dokázali jsme jim tuto podstatnou hodnotu předat?

Při předávání štafetového kolíku přímluvy je podle mého názoru dobré pokusit se ve stručném článku shrnout podstatné aspekty přímluvy:

  1. Ve víře – Ješua nás učil, že když se modlíme, je třeba, abychom měli víru v Boha a Boží víru. Modlitby podepřené vírou mohou přenášet hory (Marek 11:22-25). Pro uskutečnění věcí v Duchu slouží slova víry jako buldozery. Při slovech plných víry neexistuje nic nemožného. A totéž pravidlo říká, že beze slov naplněných vírou nelze uskutečnit žádnou hodnotu Království. Mnoho modliteb spočívá prostě v tom, že nahlas ve víře hlásáme verše z Písma.
  2. S Ješuou – Ješua tři až čtyři roky kázal a konal zázraky. Z Božího trůnu se už modlí a přimlouvá dva tisíce let. Podle něj je to účinný způsob bytí, účinná metoda, jak využívat čas, který on má k dispozici! Je přímluvcem na plný úvazek, který se za nás modlí po Boží pravici (Římanům 8:34, Židům 7:25). Neměli bychom se modlit ve vlastní síle, nýbrž „s Ješuou“ jako jeho spolupracovníci a partneři.
  3. S autoritou – i když se modlíme s pokorným srdcem, v poddanosti Boží vůli, musíme se zároveň modlit s duchovní autoritou. Ješua nejen vstal z mrtvých, ale vystoupil na nebesa „nad každou autoritu“ (Efezským 1:20-22). A z této pozice autority se modlí, přičemž nás zve, abychom tam usedli s ním (Efezským 2:5-7) a společně s ním se modlili z téhož úhlu pohledu a v téže autoritě.
  4. V jazycích – modlitba v jazycích je úžasně účinným nástrojem. Pavel řekl, že se modlí v jazycích více než kdo jiný (1. Korintským 14:5, 18). Neřekl to v pýše, nýbrž jako povzbuzení pro nás, abychom porozuměli, jak je modlitba v jazycích důležitá: umožňuje dosáhnout přímluvou dále, než nám dovoluje naše omezené porozumění a schopnost slovního vyjádření (Římanům 8:26).
  5. V Duchu – modlíme se pod vedením Ducha svatého, s Duchem svatým, a skutečně umožňujeme, aby se Boží Duch modlil skrze nás (Římanům 8:16, 26; 9:1; 10:1). Modlíme se nejen pomocí vlastních myšlenek, nýbrž skrze Ducha, v dimenzi, která je přesahuje (1. Korintským 14:2, 13-17; Juda 20). Modlitba je duchem řízená činnost, která se podobá prorokování a při níž nás „pudí“ Duch (2. list Petrův 1:21).

Sledujte nás – druhá část bude příští týden!


Přítomné a budoucí Království

Daan

Dan Juster mluví o tom, jak se už teď můžeme účastnit života v království!

Sledujte zde.


Zpět