Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 30/11/2018 Služba Revive Israel

Prorocké varování církvi

Harold Walker – brazilský partner služby Revive Israel

hands

Na Západě narůstá jednota - nezávislá na konkrétní politické straně či zemi a agresivně zaměřená proti všem židovsko - křesťanským hodnotám. Řídí se ideou, že mravní zákony Bible znemožňují lidstvu cestu za štěstím. Snahou těchto lidí je zrušit hodnoty, které jsou základem tradiční rodiny. Jde o celosvětové hnutí, které nezadržitelně ovládne svět, a my se musíme připravovat na to, že pokud mu budeme klást odpor, dočkáme se těžkého pronásledování.  

Skrze překvapivé zvolení Trumpa a dočasné vítězství konzervativců nad těmito silami v Brazílii a v jiných zemích přináší Bůh určité vyhlídky. Tyto strany a politikové hájící židovsko - křesťanské mravní hodnoty se však brzy - myslím tak do čtyř až deseti let - dočkají zpětného úderu, který zasáhne s novou silou.

Musíme církve naléhavě varovat, aby bděly a modlily se za následující body:

1 - Ekonomické prosperity, která má vládnout po několik příštích let, musíme využít k popohnání věcí Božího království a nenechat se odlákat materialismem a sobeckým hověním vlastním vrtochům, pohodlí a zábavě.

Musíme se držet hodnot, jimž učil Ježíš: zapřít sebe sama, brát na sebe denně svůj kříž a sloužit potřebám nuzných a nezasažených evangeliem. Nesmíme se nechat hypnotizovat hodnotami okolních kultur. Penězi, které nám Bůh svěří, musíme po celém světě podporovat misionáře a pracovníky království. Je třeba dohlédnout na plnění Velkého poslání!

2 - Starší pokolení ďáblovi nevadí. Ti si podle něj mohou dál chodit do církve a hájit křesťanské hodnoty. Zaměřuje se - zrovna tak jako faraón v Egyptě, Herodes v Ježíšově době a drak ve Zjevení 12 – na mladou generaci. Ví totiž moc dobře, že té si Bůh použije jako nástroje ke zničení jeho říše a ke zřízení Mesiášova království.

Musíme tedy jako církev naplno zaměřit svou pozornost na přípravu nového pokolení: bojovat proti potratům, investovat do křesťanských škol, pomáhat sirotkům, podporovat adopce, pracovat s našimi dětmi, brát útokem univerzity a vštěpovat nové generaci odkaz, který jsme sami převzali. Musíme to dělat tak, aby tito mladí lidé dokázali povstat a stát se Božím prorockým nástrojem, který si vybral pro boj s antikristovským režimem a pro přivítání Ježíše, až opět přijde.


Jak dojde k tomu, že bude spasen všechen Izrael?

Asher

Ašer Intrater mluví o spojení mezi vejitím plnosti pohanů a spásou Izraele.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině, španělštině a polštině.


Zpět