Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 2/11/2018 Služba Revive Israel

Povstaň, Afriko!

Joni Koski

Podle keňského viceprezidenta Williama Ruta byla Francie ve finále nedávného Světového poháru „jediným africkým mužstvem“: doslova polovina francouzského týmu je afrického původu! Je jejich úspěch ukazatelem vzestupu Afriky, nebo jen výrazem rukavice hozené do tváře Západu ve snaze dostat se na co nejvyšší úroveň i v něčem jiném než ve sportu?

tweet

Kde to všechno začalo

forum

Revive Israel podpořil nedávnou akci v etiopské Addis Abebě, která je v politickém smyslu hlavním městem Afriky. Je sídlem Africké unie i Ekonomické komise OSN pro Afriku - a pravděpodobně též vlastí biblické královny ze Sáby a působištěm etiopského kleštěnce ze Sk 8.

Cílem Africko-izraelského restitučního fóra bylo zaměřit se na původní příčiny některých problémů Afriky. Jádrem tohoto pojetí byly hříchy, kterých se dopustil Egypt vůči židovskému lidu (Ex 1:8-14) a z nichž se Afrika jako celek nikdy nekála. Jsou příčinou toho, že nakonec je nejen Egypt, nýbrž celý světadíl postižen prokletím, stejně jako Akánův hřích uvrhl kletbu na celý Izrael (Jozue 7:20). Proto egyptské kletby - otroctví, despotická vláda a vraždění dětí - dopadly na Afriku a staly se zdrojem dlouhých dějin otroctví, častých případů tyranské vlády a vysoké kojenecké úmrtnosti.

Proměna kleteb v požehnání

Afričtí představitelé, zastoupení v širokém spektru, činili na fóru pokání jménem svých egyptských předchůdců, prosili přítomné Židy za odpuštění a vyjádřili touhu jít bok po boku s Izraelem.

Došlo i na hluboké smíření mezi Etiopany a etiopskými Židy. Přišlo odpuštění kolonialismu, neokolonialismu, rasismu a otrokářství, tedy hříchů, kterých se dopustili běloši na černé rase. Byli přítomni i vysocí Židé tmavé pleti z jihosúdánského/západoetiopského etnika Nuerů (Izajáš 18:7), jichž se Bůh hluboce dotkl.

Současně došlo k několika zajímavým událostem:

  1. Na fóru podepsaly vzájemnou mírovou smlouvu soupeřící kmenové frakce, jež v sousedním Jižním Súdánu zabily desetitisíce lidí, včetně mnoha Nuerů (viz zde).
  2. V den, kdy jsme opouštěli Etiopii, proběhlo velké setkání s více než sto dvaceti členy etiopského parlamentu. Zazněla tam naléhavá výzva k přestěhování etiopského velvyslanectví do Jeruzaléma.
  3. Nedávno zvolený křesťanský prezident Etiopie a kandidát na Nobelovu cenu Abiy Ahmed (viz zde) normalizoval vztahy se sousední Eritreou. Stalo se tak po desetiletích krutých bojů, které stály život desetitisíce lidí (viz zde).

Začátek v Egyptě

Existují tedy ukazatele nového úsvitu pro Afriku? Máme zde biblický model příchodu Izraele do Egypta v období těžkostí; Abraham a také Jákob a Josef přišli v období hladomoru; Ješua, Marie a Josef byli politickými uprchlíky. V budoucnu zřejmě do Egypta v období těžkostí sestoupí sám Ješua (Iz 19:1) a v rámci své strategie pro obnovení planety země zvolí cestu do Izraele. Tento biblický model je vyjádřen u Ozeáše 11:1: „Zavolal jsem svého syna z Egypta“.

Proč tedy Egypt? U Izajáše 19:25 dostává Egypt od Boha zvláštní titul „můj lid egyptský“. Proč? Tady musíme zpátky do knihy Genesis! Prvorozeným Abrahamovým synem byl Izmael, syn egyptské matky a manžel egyptské ženy. Bůh mu řekl, že z něj bude „veliký národ“ (Gn 17:20) – povšimněme si, NE „národy“, a vzhledem k etnické shodě a blízkosti jde jistě o Egypt! V biblické kultuře je velice důležitá vůdčí a ochranná role staršího bratra – biologicky starší bratr by měl fyzicky chránit a žehnat mladšímu Izákovi – synu zaslíbení.

Nová Afrika

Klíčovým místem z Písma pro Africko-izraelské restituční fórum by l Žalm 68:30:

Ať přijdou egyptští velmožové, ať Kúš vztáhne ruce vstříc Bohu.“
[Kúš je v anglickém překladu Etiopie]

Jakmile ostatek Egypta vstoupí do nového spojenectví s ostatkem Izraele, bude Etiopie povolána vést Afriku v žehnání Izraeli, čímž se v čase konce uvolní vlna požehnání pro celý světadíl. Je opravdu možné, že my budeme těmi, kdo uvidí dramatický obrat v oblasti otroctví, korupce a diktatury, a z Afriky se bude šířit probuzení? Mohl by kontinent, který po celá staletí otročil jiným národům, nyní povstat a stát se prvním mezi sobě rovnými? Modleme se společně za Afriku, aby byla uvolněna do plnosti svého určení v Pánu!


Dějiny Revive Israel

Asher

Ašer Intrater vypráví, jak začala služba Revive Israel a kam se posunula v posledních deseti letech.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v čínštině, dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, polštině, portugalštině a španělštině.


Zpět