Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 10/8/2018 Služba Revive Israel

Jaké postavení mají mít mesiánští Židé v Izraeli?

Ejtan Šiškov

gavel

Jaké je postavení mesiánských Židů v izraelské společnosti? Když se židovský věřící na základě „Zákona o návratu“ uchází o izraelské občanství, berou jej/ji jako každou jinou židovskou osobu, která se vrací do naší biblické vlasti? Nedochází k diskriminaci při snaze o koupi či pronájem majetku za účelem mesiánské služby? Žádá-li moderní izraelský Mesiášův učedník o zaměstnání, bude mít takový věřící rovnou příležitost, aby se dočkal přijetí?

Odpovědi na tyto otázky se sice mohou lišit a být různorodé v závislosti na situaci, avšak úhrnný výsledek je takový, že se ve srovnání s jinými židovskými navrátilci do země Abrahamovy, Izákovy a Jákobovy netěšíme stejným právům.

  • Občanství? Je běžné, že dokonce ani ministerstvo vnitra nezajistí občanství žadateli, o němž se ví, že je mesiánským Židem.
  • Práva na majetek? Několikrát se stalo, že jsme si chtěli pronajmout budovu pro naše sborová shromáždění a odmítli nás.
  • Zaměstnání? Stává se, že zaměstnavatelé - zvláště ti, jejichž podnikání závisí na ortodoxních zákaznících - odmítnou žádost o zaměstnání jen kvůli víře v Ješuu.

Jak tento stav prolomit

K pochopení, proč existují takové nesnášenlivé podmínky – což je obzvláště ironické v národě, jehož dějiny jsou plné hrozných situací, kdy sám byl obětí - postačí základní znalost posledních dvou tisíc let židovské historie. Ospravedlňujícím prvkem je jistě skutečnost, že většina židovských zkušeností s Ježíšem a křesťanstvím, jakkoli je nazveme, představuje všechno jiné jen ne pozitivum. Spíše bychom je mohli označit jako kruté. Můžeme protestovat: „Ježíš je Žid. Nová smlouva je založena na hebrejském Písmu a jejím kontextem je Izrael prvního století.“ Tyto skutečnosti jsou ovšem pro širokou veřejnost neznámé. Začíná už ale docházet ke změnám! A cílem tohoto článku je tyto změny urychlit.

Tato situace nám jako mesiánským Židům - a právě tak našim přátelům po celém světě - ukládá hlubokou zodpovědnost. Bez nadsázky: dostalo se nám příležitosti utkat se s oním nesmírně chybným úsudkem, že (A) nelze věřit v Ježíše a zůstat věrným Židem, a (B) pro mesiánské Židy nemá izraelská společnost žádné „místo u stolu“.

Historické příklady úspěchu

Inspirují mne dva příklady střetu jiných národnostních skupin se společenskými předsudky. Jestliže jiné skupiny lidí dokázaly - zvláště díky odvážným činům vysoce motivovaných vůdců - přemoci náboženský fanatismus, nemohli bychom se i my vydat podobnou cestou?

Alan Axelrod v knize Profiles in Audacity (Profily odvážných) píše o iniciativě W.E.B. DuBoise a Mahátmy Gándhího, která změnila dějiny. DuBois se odmítl smířit s tím, že by měli afričtí Američané mít druhořadé postavení. Gándhí se postavil proti koloniální nadvládě britského impéria, která ponižovala indický národ. Celá desetiletí svého života zasvětili tito muži pozvedáním srdce svého národa. K zákrokům proti bezpráví ze strany vládnoucí rasy přitom užívali všech dostupných prostředků (kromě násilné revoluce). Gándhího statečná nenásilná opozice nakonec dosáhla nezávislosti Indie. DuBois, první Afroameričan, který (v roce 1895) získal na Harvardské univerzitě doktorát filozofie, neúnavně psal i mluvil ve prospěch plnoprávnosti všech Afroameričanů. A my jsme svědky toho, že jeho úsilí změnilo dějiny.

Čas pro akci


Proč věříme, že nyní je čas vyzvat druhořadé postavení izraelských Ješuových následovníků na souboj?

  1. Mnoho Izraelců již unavuje, jakým způsobem ultranáboženští Židé nastavují hodnoty a prosazují svou agendu v naší společnosti.
     
  2. Věrná služba několika tisíců mladých mesiánských Židů , kteří slouží v Izraelských ozbrojených silách, získala našemu celonárodnímu hnutí skvělou reputaci.
     
  3. Naši oddaní přátelé v národech získávají v Izraeli stále větší vliv. Naše vláda naslouchá přínosu evangelikální církve a uznává, že dochází k dramatickému zvratu: místo antisemitismu stojí tito křesťané rozhodně na straně Izraele. Jestliže s problémem rovnoprávnosti pro izraelské mesiánské Židy přijdou křesťanští vedoucí, izraelská vláda je vyslechne.

Inspirujme se odvahou dávných vůdců, jakými byli Gándhí a DuBois.   V postavení mesiánských Židů je možno dosáhnout změny. A je to nutné. Záleží na nás.


Zavržený kámen

Asher

Ašer Intrater mluví o tom, že Ješuu v jeho době náboženští vůdcové zavrhli, a jak se toto stalo jedním z naplnění proroctví o tom, že on je Mesiáš.

Sledujte ZDE!


Zpět