Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 15/6/2018 Služba Revive Israel

Pevnosti v mysli

Ašer Intrater

castle

Jsme zapojeni do „duchovního boje“ proti silám zla ze strany „světa, těla a ďábla“. Bojiště této války se často nalézá v naší vlastní mysli a emocích.  

2. Korintským 10:4-5
„Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu.“

Všimni si slova „hradby (pevnosti)“ a „každá myšlenka“. Ty pevnosti jsou tvořeny myšlenkami – představ si je jako malý hrad ve své mysli.

Kde bydlí naše myšlenky

Zdroj dobra a zla je v duchu; myšlenky a emoce jsou královstvím duše. Existuje však i třetí rovina, a tou je mozek.  Mozek je říší fyzickou; jeho buňky jsou orgány v těle, a jejich obsahem jsou myšlenky mysli. 

Když tohle píši, vidím, jak se na monitoru počítače objevují slova. Aby se ta písmena objevila, musejí být uložena někde na silikonovém čipu, buď v mém počítači nebo v cloudovém úložišti bankovních počítačů. 

Tak je tomu i s našimi myšlenkami. Slova a obrazy v mysli potřebují tělesnou jednotku, která myšlenkovým proudům poskytuje tělesné zázemí. Tyto jednotky v mozku se nazývají „synapse“.  Synapse jsou výplní mozkových buněk a obsahují naše myšlenky. Je to hodně podobné ukládání informací v počítači.

Toto seskupení mozkových buněk, které obsahuje slova a obrazy, se podobá pevnosti nebo baště. Cokoli děláme nebo říkáme, vytváří v buňkách našeho mozku fyzické úložní banky. Mohou být dobré nebo špatné, ale jsou tam. Chceme-li změnit své chování, podobá se to zboření synapsí a přeprogramování těchto mozkových buněk pomocí správných informací. 
Vše, co si myslíme, co říkáme nebo děláme, vytváří v našem mozku blok buněk - „cihlu“ ve zdi. Každá synapse obsahuje elektromagnetický náboj. Je jím duchovní síla dobra a zla sídlící v tělesné formě.

Duchovní přearanžování

Nemůžeme mít jen pěkné záměry, které nějak plují v okolním prostoru. Musíme se zaměřit na svá slova, myšlenky a činy; jen tak můžeme změnit fyzické složení těchto myšlenkových pevností. Odvažujeme se vést válku proti těmto blokům zla, tvořeným myšlenkovými pevnostmi.

Tuto válku vedeme duchovními zbraněmi. Našimi zbraněmi jsou správná, Duchem řízená slova, myšlenky a činy. Poddáváme se Boží vůli, rozjímáme nad biblickými pasážemi, mluvíme (veřejně a nahlas) pravdu a jednáme v poslušnosti vůči Ješuovi.

Pointou je, že tento duchovní boj je SKUTEČNÝ, pevnosti v mysli jsou mnohem SKUTEČNĚJŠÍ, než bychom si kdy dokázali uvědomit. Musíme proto změnit svá slova, myšlenky i činy mnohem SKUTEČNĚJŠÍM způsobem, než bychom si kdy pomysleli.

V mluvení a jednání v lásce a spravedlnosti pokračujeme tak dlouho, až se buňky v našem mozku přearanžují a naplní je láska a spravedlnost - a pak ještě dále, dokud každá myšlenka není správně nasměrována ve smyslu Ješuovy poslušnosti a ryzosti.


Etiopie, tady nás máš!

Yoni

Joni a Sára se z hloubi srdce sdílejí ohledně misijního výjezdu do Etiopie a informují, jak se do něj můžete zapojit Vy!

Sledujte ZDE!

*Titulky žel nejsou k dispozici.


Zpět