Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 28/10/2016 Služba Revive Israel

Zázračné načasování objevu svitků od Mrtvého moře

Ron Cantor

Svitky od Mrtvého moře v roce 1947 náhodou objevil jeden beduínský pastevec koz. Dovedu si představit, jak by se kumránská židovská komunita, která je ukryla těsně před zničením Jeruzaléma koncem šedesátých let prvního století křesťanského letopočtu, asi divila, kdo je má jednou nalézt. Co ale nevěděli – ani pastevec koz, ani esénští Židé – bylo, že to Bůh měl od počátku v plánu!

Koncem roku 1947 se Spojené národy shromáždily k hlasování o takzvaném rozdělení.  Hodlaly odebrat zbývajících dvacet procent země, kterou Velká Británie v Balfourově deklaraci z roku 1917 přislíbila židovskému národu – osmdesát procent již bylo předáno k vytvoření nového arabského státu, Jordánska – a založit pro Araby nový stát, pro Židy pak pouze malý státeček. (Mimochodem, tvrdí-li někdo, že je třeba, aby Palestinci měli domov, můžete mu říci, že byl vytvořen v roce 1921 a nazývá se Jordánsko!) Ať tak či tak … hlasování bylo stanoveno na 29. listopad.

Vraťme se ke svitkům: pasáčka koz naprosto nenapadlo, o co to tam zakopl. Seznámil se s jeruzalémským starožitníkem, který se jmenoval Kando. Když se o nálezu doslechl profesor Hebrejské univerzity Eliezer Sukenik, uchvátilo ho to. Domluví si – s nasazením života vzhledem k napětí mezi Židy a Araby kvůli hlasování v OSN – schůzku s Kandem a po krátkém nahlédnutí se jde podívat do Betléma na další svitky. Když mu dojde, co to asi čte, je ohromen. 

„Když jsem jeden začal rozbalovat, třásly se mi ruce. Přečetl jsem pár vět: bylo to psáno krásnou biblickou hebrejštinou. Jazykem připomínala Žalmy, avšak text byl pro mne neznámý. Díval jsem se a díval, a náhle jsem měl pocit, že mi osud přiřkl výsadu zírat na hebrejský svitek, který více než dva tisíce let nikdo nečetl.“

Po krátkém smlouvání odchází se svitky. Ještě stihne zpáteční autobus do Jeruzaléma. Obklopili ho Arabové a byl velice nervózní. Dostane se vůbec se svým vzácným nákladem domů? Dostal – a jakmile tam dorazil a vrhl se na svitky, jeho jistota, že jde o historický objev, jen vzrostla. 

A tady to dostává šílený spád! Zde je citát profesorova svědectví:

Zkoumal jsem ty cenné dokumenty ve své pracovně a v pozdních rozhlasových zprávách zrovna hlásili, že dnes v noci se bude v OSN hlasovat - zda se Izraeli povolí stát se národem nebo ne -  v pokoji vedle kroutil můj nejmladší syn Mati knoflíky rádia, aby našel New York … Chtěl občas zaskočit ke mně s krátkou zprávou, co se oznamuje. Zpráva o hlasování přišla až po půlnoci. A zrovna když jsem se zahloubal do zvlášť úchvatné pasáže jednoho ze svitků, vřítil se syn ke mně s voláním, že hlasování o židovském státě prošlo. Velká událost židovských dějin se tedy u mne doma v Jeruzalémě propojila s jinou, neméně historickou; jedna byla politická, druhá kulturní.

To načasování je jasně prorocké. Svitky byly schovány skoro dva tisíce let, aby je nikdo nenašel. A zrovna toho dne, právě v den potvrzení nového zrodu Izraele, potvrzuje židovský profesor existenci Izraele starověkého. Tomu, kdo chce prohlásit, že za dramatickým znovuzrozením Izraele nestál Bůh, určitě chybí intelektuální poctivost.


Požehnání Izraele je vaším požehnáním!

V tomto kázání ve sboru Everyday (Každý den) v kalifornském městě Arroyo Grande hovoří Cody Archer o duchovním požehnání, jež Bůh vylévá na národy současně s postupnou obnovou židovského národa a fyzické země Izrael. Sledujte!


Jeruzalém, úděl každého člověka

Ašer Intrater mluví o svátku Stánků. V posledních dnech přijde do Jeruzaléma každý – buď aby vedl válku proti Bohu, nebo aby ho uctíval. Na které straně budete? POSLECHNĚTE SI TO!


Intenzívní zimní učednictví

Během nadcházející zimy, 1. 12. 2016 - 25. 1. 2017, se bude konat intenzívní osmitýdenní kurs učedníků. Hostiteli anglicky mluvících věřících každého věku budou naši přátelé v Jerusalem Hills Inn. Tuto dobu pravidelně načasovaných chval, modliteb a vyučování stráví účastníci v oblasti Jeruzaléma společně s týmem Revive Israel a v severním Izraeli s Return Ministries a přitom budou prakticky sloužit místní církvi. Každý týden se bude konat výlet do různých míst po celém Izraeli. 

Cena 2000 am. dolarů zahrnuje ubytování v pokojích zařízených na způsob studentské koleje, veškeré stravování, cestování po Izraeli a vstupné při týdenních zájezdech. Začátek programu se rychle blíží a počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na:  [email protected]

Zvací video najdete ZDE.   


Americké volby a Nejvyšší soud

Elhanan Ben Avraham

Vás všechny, kteří nejste občany USA, chci povzbudit k modlitbám za blížící se tamní volby a za modlitby a hlasování těch, kteří občany jsou. Jsme koneckonců správci tohoto světa, jejichž úkolem je napomáhat dobru a omezovat zlo.

Jeden z rozhodujících prvků se týká jmenování členů Nejvyššího soudu v příštím roce. Zde jsou dva citáty, každý od jednoho z kandidátů na úřad prezidenta, které vyjadřují jejich názor na rozhodnutí tohoto soudu o umělých potratech a právech homosexuálů:

Hillary Clintonová:

„ ...Z mého hlediska potřebujeme takový Nejvyšší soud, který se postaví za práva žen a za práva komunity LGBT. V těchto otázkách I v jiných, jimiž se tento soud bude zabývat, velice nesouhlasím se svým soupeřem. Cítím však, že v tomto okamžiku dějin naší země je důležité, abychom nezvrátili rovný přístup k manželství, abychom nezvrátili rozsudek v případu Roe v. Wade, jímž byl legalizován potrat bez omezení na území celých USA , abychom se postavili proti rozhodnutí Nejvyššího soudu v případě Citizens United v. Federal Election Commission, který upřednostnil svobodu slova před omezením nezávislých (na kandidátovi či straně – pozn. překl.) výdajů na podporu některé strany či kandidáta v předvolební kampani…“

Donald Trump:

„Počítám s tím, že soudcové, které jmenuji – mám již dvacet jmen – budou ochránci života, včetně života nenarozených. Jejich přesvědčení bude konzervativní. Budou hájit Druhý dodatek Ústavy, který občanům zaručuje právo držet a nosit zbraně. Každý z nich má vysokou akademickou úroveň a těší se nesmírné úctě.  Budou Ústavu vykládat tak, jak si to přáli Otcové zakladatelé. A to považuji za velice, velice důležité. Nemyslím, že bychom měli nechat jmenovat soudce, kteří budou vynášet takové rozsudky, jaké chtějí slyšet ti, kteří je jmenovali. Vše je zaměřeno k … Ústavě v tom smyslu, v jakém byla původně zamýšlena.“


Zpět