Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 1/7/2016 Služba Revive Israel

Jak se “napojit” na Izrael? (část 2)

Ariel Blumenthal

V první části jsme se naučili, že na základě Písma slovo „Izrael“ má více významů: a) fyzické potomstvo Abraháma, Izáka a Jákoba – Židé b) židovský národ se svou zemí a c) pozůstatek věřících v Ješuu – Židé a pohané společně.

Metafora s olivovníkem v Římanům 11 vyžaduje, že křesťané vidí sami sebe „naroubované“ (smluvně spojeny) na Izrael způsobem, který reflektuje plnost všech tří dimenzí biblického Izraele. Toto je Boží vzorec: „plnost pohanů / národů“ a „celý Izrael bude spasen“ a 2. příchod Ješuy. (Ř 11: 5-26)

Předtím, než budeme studovat toto plné „naroubování“ tak jak by mohlo v naší době vypadat, chtěl bych se podívat na to, jak se křesťané na Izrael napojují způsoby, které jsou dobré, ale nedochází naplnění, o které my usilujeme.

1) A + B, bez C — Propojení s Izraelem nebo židovským národem MIMO víru a evangelium
V průběhu posledních několika generací mnozí křesťané sice postřehli ve vztahu k Izraeli naplnění mnoha biblických proroctví o návratu Židů a obnově našeho národa. Po staletích nesprávného zacházení s Židy křesťané přijali biblický mandát láskyplně „provokovat“ nevěřící Izrael „žárlivostí“ (Ř 11:12). Mnozí realizují zájezdy do naší země, navštěvují naši armádu, setkávají se s politiky, rabíny atd.; jiní darují finance nebo sází stromy, někteří pomáhají národu a mnozí zaujímají silný proizraelský politický postoj. To vše jsou dobré, ale může zcela chybět bod „C“ - Izrael, který je Izraelem víry - duchovním pozůstatkem izraelských věřících v Ješuu.

Římanům 9:6 a 11:17-18 nám říkají, že ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Jestliže primární způsob připojení, naroubování se do olivovníku je přes nespasenou židovskou majoritní společnost, pak se v podstatě jedná o roubování na větve, které jsou (alespoň v této fázi) odříznuty od stromu! To není dobrý recept na „naroubování se na jejich místo a braní síly z kořene ušlechtilé olivy!! (Ř11:17)“ Je nemožné, abyste brali požehnání a výživu od kořene, pokud jste naroubování do větví, které nejsou ani připojeny ke stromu! Tato chyba byla docela omluvitelná o generaci dříve, když počet izraelských věřících byl tak malý, že byl prakticky neviditelný, ale dnes židovský národ zažívá duchovní obnovu a růst a dozrávání věřících v Ješuu. Je čas pro plnost naroubovaného vztahu olivovníku!

2) Židovské/Judaistické „kořeny“ vyučování Tóry
V současné době je hodně populární učení o „židovských kořenech“ víry. Učení o hebrejském pozadí Písma, židovské kultuře, svátcích atd. může být prospěšné - tak dlouho, dokud nezačneme přijímat, že nám jejich dodržování zajistí určité duchovní výhody, které jsme již obdrželi v Kristu. Spojení s právními předpisy a kulturou lidí se liší od skutečnosti spojení na základě vztahu. Můžeme si to představit třeba takto: to, že pravidelně jíte v suši restauraci, vám může pomoci ocenit japonské jídlo. Ve skutečnosti vás to nemusí spojit s realitou, jaké je Japonsko doopravdy. Samozřejmě, že posilování národní kuchyně, nebo studium jazyka a historie Japonska může přispět k podpoře hlubšího vztahu s japonským lidem, ale to by neměl být zaměněno za vztah samotný!

Olivovník v Římanům 11 je „lidským stromem“ ne „strom doktríny a vyučování Tóry“. Podle apoštola Pavla je kořen stromu (lid Boží smlouvy) identifikován více s Abrahámovskou smlouvou víry a zaslíbení, než s bází pozdější náboženské praxe Tóry, která předefinovala hranice židovské identity (Gal 4- 5; Ř 10:4). Pavlovi hlavně šlo o správný vztah s jinými národy v rámci olivovníku a ne o dodržování sobot nebo svátků.

Tento „strom“ z Božího lidu je také jako duha, což demonstruje neuvěřitelné množství jedinečných kultur a identit národů, koho Jan mohl viditelně rozpoznat ve své vizi. (Zj 7:9) Tento chybný způsob „připojení“ nebo „roubování“ na Izrael přes učení židovských kořenů může být skutečně velký podvod: můžeme údajně zastávat „židovský“ nebo „biblický“ způsob života a cvičit svou víru, aniž by došlo k některému z biblických spojení s Izraelem - ani A, B, ani C! Podle našich zkušeností to může na konci vést k velmi nezdravému zájmu o podrobnosti vlastní náboženské praxe, identity a dokonce i ke klamnému pochopení, že se staneme Židy nebo tvrdíme, že máme izraelskou „krev.“ (Zj 3:9)


Potřebujeme více překladatelů

Více než dva měsíce nám odpovídají lidé z devíti různých jazyků na naše pozvánky k připojení se k našemu týmu pro média a přidávání titulků k různým videím. To je vzrušující a jsme moc vděční, jak Bůh spojuje Židy a pohany, aby bylo vidět, jak Pánovo slovo vychází z Jeruzaléma! Našim cílem je vychovat týmy překladatelů ve všech 16 jazycích, do kterých jsou momentálně překládány naše týdenní zprávy. Toto jsou jazyky, které stále potřebujeme:

  • Holandština
  • Němčina
  • Italština
  • Japonština
  • Korejština
  • Ruština
  • Španělština
  • Švédština
  • Čeština a Slovenština (pozn. překl.)

Máte překladatelské dovednosti a touhu vidět naše videa ve vašem jazyce? Připojte se k naší rodině překladatelů. Pro více info napište na [email protected]


Obdržení Otcovské lásky

Poselství Ašera Intratera z jeho nedávné návštěvy IHOPKC. Pro zhlédnutí v angličtině klikněte zde!


Poznejte tým: Jeremiáš

Tento týden poznejte týmového manažera Revive Israel, Jeremiáše Smilovici.

Titulky jsou k dispozici ve Francouzštině, Španělštině, Portugalštině, Italštině a Dánštině. Ke zhlédnutí klikněte ZDE!


Zpět