Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 10/6/2016 Služba Revive Israel

Morální vykazatelnost

Ašer Intrater

Jednoho dne budeme všichni muset před Bohem skládat účty za to, co jsme v tomto životě udělali, ať už to bylo dobré nebo špatné (Matouš 25,31; Římanům 2,5; 2 Korintským 5,10; Zjevení 20,12). Lidské bytosti mají svobodnou vůli a morální svědomí. Svobodná vůle znamená, že máme odpovědnost; morální svědomí znamená, že nás Bůh navrhl tak, abychom byli schopni rozlišovat mezi dobrem a zlem. Tyto dvě složky pospolu znamenají, že máme morální odpovědnost.

Dobro a zlo musí být „v našem svědomí jasně popsáno“ (Římanům 2,15). Nicméně naše svědomí bylo zkresleno zlými vlivy. Proto nám Bůh v Bibli dal perfektní morální zákon: první v Tóře, a to zejména desateru, pak v prorocích, spisech, a nakonec i v Nové smlouvě. Naše svědomí se musí znovu kalibrovat podle univerzálních morálních zákonů, které se nacházejí v Bibli. Morální svědomí by mělo odpovídat mravnímu zákonu. Je nám zaslíbeno, že Tóra, plné biblické, morální zjevení nám bude v Nové smlouvě zapsáno do našich srdcí (Jeremiáš 31,33).

Jednou se mladý muž zeptal Ješuy, co potřebuje k tomu, aby obdržel věčný život. Ješua mu jednoduše a přímo řekl, aby dodržoval pět přikázání z Desatera (Exodus 20) plus královský zákon lásky (Leviticus 19).

Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."- Matouš 19,18-19.

Tyto zákony jsou mimo „náboženství“, ať už je to křesťanství, judaismus a islám. Jsou univerzální a morální. Svět se potápí do hlubin terorismu, sexuální perverze, korupce a vzpoury. Islámský džihádismus přestupuje téměř celé Desatero - a proto jej nelze považovat za víru v Boha Bible.

Někteří ultra-ortodoxní Židé odmítají sloužit v izraelské armádě, což znamená, že místo sebe nechají sloužit a zemřít někoho jiného. Mnozí neplatí daně, ale vyžadují velké vládní dotace financované z kapes těch, kteří daně platí. Rozšiřují falešné tvrzení, že rabínské tradice byly přikázány Bohem. Jiní dokonce uvažují o tom, že jejich pohanští „sousedé“ nemusejí být rasově čistí.

Někteří falešní křesťané odůvodňují svůj otevřený hřích tím, že říkají, že jsou spaseni milostí.

Jak můžeme ospravedlnit naši vlastní zášť, hněv, klepy, chtíč, pýchu a neúctu? Už se více věnujeme zábavě, potěšení a pohodlí, než abychom sloužili Bohu (2 Timoteovi 3,1-5). Pojďme opravdově a hluboce činit v našich srdcích pokání tak, že budeme připraveni vzdát účty za své životy před samotným Bohem.


Pesach: Klíčové porozumění knize Zjevení 

Vyučování od Dana Justera z nedávné konference Israel Intensive hostované IHOPKC. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Prezident Clinton provokuje svým pro izraelským postojem

Proč Palestinci nemají stát? Sledujte Clintonovu krátkou a silnou lekci historie. Klikněte ZDE!


Deset rodin z Revive Israel se letos v létě stěhuje

Jako služba Revive Israel jsme nadšeni z toho, čím náš tým Bůh provádí, a to jak duchovně, tak fyzicky. V létě se deset rodin z našeho týmu bude stěhovat. Některé z nich se budou stěhovat do svých nově postavených domů v osadě Yad Hashmona a některé se stěhují do větších bytů, které budou vyhovovat jejich rostoucím rodinám. Bůh nás vzájemně sbližuje i geografickým způsobem, kdy to více než polovina našeho týmu bude mít k sobě blíž.

Se stěhováním přichází další napětí a výzvy. Proto bychom vás chtěli poprosit, zda byste nemohli v srpnu 2016 dobrovolně přicestovat do Izraele a pomoci našemu týmu s tímto přechodem. Jsou některé oblasti, ve kterých byste nám mohly posloužit: tesařské a stavební práce, malování, stěhování nábytku, vaření a úklid.

Nejen, že byste nám pomohli praktickým způsobem, budete mít příležitost budovat vztahy s naším týmem a připojit se k nám k dopoledním hodinám uctívání, modliteb a vyučování. Tak jako vy pomůžete nám, chceme i my zainvestovat do vašich životů!

Pokryjeme náklady na bydlení a jídlo. Vy se budete muset postarat o náklady za dopravu a pojištění. V případě zájmu kontaktujte: [email protected]


Naše vyučování ve Vašem jazyce

Mediální tým Revive Israel zahájil nový projekt přidávání titulků pro naše video vyučování. Je to úkol realizovatelný za pomoci věrných dobrovolníků, kteří zareagovali na naše nedávné pozvání. Každý z nich se liší v množství hodin, které každý měsíc investují, ale všechny jsou životně důležité. Projekt je stále ve své počáteční fázi, ale postupujeme. V současné době máme francouzské, portugalské, španělské, dánské a korejské týmy, které jsou s námi v partnerství a přeposílají životně důležité a transformující zprávy do svých národů.

Máte dovednosti v překladatelství a touhu vidět naše vyučování ve vašem jazyce? Připojte se k naší překladatelské rodině. Pro info napište na [email protected]


Zpět