Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 6/5/2016 Služba Revive Israel

Výklad Římanům 11

V této zprávě Ašer Intrater vyučuje, že schopnost vidět plnost Božího plánu pro Izrael si žádá nejprve podívat se na pozůstatek židovských věřících v Ješuu. Totéž lze říci o Božím plánu pro národy. Vrchol přijde, když věřící v Izraeli a z národů dojdou vzájemného spojení. Tato plnost přinese Ješuu zpět a naplní zemi mírem a prosperitou. Objevte své poslání v Božím plánu záchrany.

Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!

Pro poslech audio poselství, klikněte ZDE!


Příběh  Youvala Yanaye

V tomto videu se Yuval Yanai, generální ředitel Revive Israel, sdílí o svém dětství v Tel Avivu a jak jako zástupce páté generace izraelských Židů přišel k víře v Mesiáše Ješuu. Chcete-li toto poselství sledovat v angličtině, klikněte ZDE!


Rachel a Gilad (Beit Netanel)

Moje neteř, která je tolik milována, vlastní velmi úspěšný butik s textilem v Rishon LeZion. Nedávno jsem jí řekla, jak úžasné je vidět její úspěch. Viděl jsem, jak se její tvář zachmuřila a řekla: „Rachel, mám všechno, co jsem kdy chtěla, ale necítím nic než jen prázdnotu a to prázdnotu v mém srdci.“ Podívala jsem se jí do očí a řekla: „Ty jsi stejná, jako jsem byla já. Byla jsem mediálně úspěšná, úspěšná v návrhářství a byla jsem tak úspěšná, jak bych jen mohla chtít, ale nebylo mi to nic platné. Všichni mě milovali, ale to mi nepřineslo žádnou radost.“

Řekla jsem jí, jak jsem poznala Ješuu a jak se můj život úplně změnil. Mít věčnou spásu je jediná věc, která nám může přinést radost. Všechno ostatní v životě je dočasné, ale Ješua je navždy. Naplnil prázdné místo v mém srdci. Popadla mě za ruku a řekla: „Je čas! Chci slyšet víc! Můžeš přijít v pondělí?“ Řekla jsem jí, že samozřejmě přijdu, ale do té doby se musí vzít notebook a zapsat všechny své otázky. Pak přijdu a naučím jí všechno, co vím.

Volala mi každý den, aby mi připomněla, že mám v pondělí přijít. Řekla, že musí změnit svůj život. Po hovoru s ní jsem položila telefon a jásala! Svědčila jsem jí už patnáct let a nikdy neměla zájem, a teď najednou ona opravdu chce slyšet!

V pondělí ráno jsem jí navštívila a ona měla milion otázek. Zůstala jsem až do 14:00 a vyučovala a odpovídala tolik, kolik jsem jen mohla. Příští ráno zavolala a chtěla mi říci, že byla zcela naplněna vzrušením, energií a nevyslovitelnou radostí! Nevěděla, co se s ní děje.

Při našem příštím setkání, když jsme seděli a studovali proroctví o Ješuovi, mi řekla o snu, ve kterém k ní Ješua promluvil: „Pojď za mnou.“ Když jsem se jí zeptala, jestli je připravena Ješuu přijmout, řekla: „Ano!“ Modlila se a požádala o odpuštění za všechny své hříchy a přijala Ješuu. Vykřikla radostí a pak mi řekla, že se chystá svědčit své rodině, aby byli taktéž věřící.


Kalah - nevěsta

Ašer Intrater

Naše skupina lidí na zemi, která věří v Ješuu, mesiáše Izraele a Spasitele světa, je nazývána Jeho nevěstou. V hebrejštině je použito slovo Kalah -  כלה . Kalah se částečně vztahuje k nevěstě zasnoubené před svatbou. Tímto způsobem jsme teď zasnoubení my skrze smlouvu, ale ještě nejsme v manželství.

Kalah je rovněž láskyplné pojmenování pro ženu po svatbě, kdy se muž o své ženě stále vyjadřuje jako o „své nevěstě“.

Je v tom skryt smysl intimity nevěsty a potěšení jako je tomu během „líbánek“. Kořen slova Kalah se nachází v Jeremjáši 2,2, když Bůh říká, jak vzpomíná na nevěstinu intimitu, když Jej Izrael na poušti následoval v počátcích lásky.

V hebrejštině slovo Kalah rovněž znamená snacha. Takže každá žena mých synů je jejich Kalah – nevěsta, ale je také Kalah pro mě a Betty jakožto naše snacha. Někteří to pojmenovali „snacha“.

Takže identita Kalah má dva směry. První je k manželovi a druhý je k synovu otci.

Takto máme i my dvě identity. Jsme milovanou Kalah pro Ješuu a také milovanou Kalah pro našeho nebeského Otce.


Zpět