Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 1/4/2016 Služba Revive Israel

Čtyři úrovně Pavlova popisu sebe sama

Ašer Intrater

Ať už se opravdu snažíme pochopit velikost naší duchovní identity a povolání, nebo současně naše vlastní slabosti a nedostatky, může to vypůsobit, že se cítíme trapně nebo velmi nepříjemně. Apoštol Pavel (Saul) se cítil stejně; on na sebe odkazoval ve čtyřech různých úrovních, od té nejvyšší k nejnižší.

  1. Nejvyšší – Jako „super apoštol“: Ve sporech mezi Pavlem, Petrem, Jakubem, Janem, Apollem a Barnabášem, pokud jde o práci, kterou vykonal v Evropě a Malé Asii, Pavel cítil, že nemůže ustoupit. To nebyla ani tak otázka ega, ale vymezení sfér autority. Nechtěl druhé zmást v tom, co Bůh udělal v rámci jeho působnosti. V této souvislosti Pavel vnímal sebe a svou autoritu na stejné úrovni jako ti, kteří byli považováni za „pilíře“ mezi apoštoly (Galatským 2:6, 9) nebo dokonce „super apoštoly“ (2 Kor. 11:5; 12:11).
  2. Střední –Nejmenší z apoštolů“: Při popisování svědectví vzkříšení a skutečnosti, že se mu Ježíš osobně zjevil, potřeboval uvést své postavení apoštola, ale zároveň se nebránil srovnání s kýmkoliv jiným. Byla to otázka svědectví pro evangelium. Zmínil se, mu náleží díl apoštolského svědectví, ale zároveň sebe považoval za „nejmenšího z apoštolů“, a dokonce i zmiňoval, že je nehodný tohoto poslání (1 Korintským 15:9).
  3. Středně nízká – "Nejmenší ze svatých": Při popisování Božího slavného plánu pro všechny ty, kteří Ho milují, Pavel popisuje Boží záměr naplnit nás „plností Boží“ (Efezským 3:19). V této souvislosti jsou tato zaslíbení pro každého, kdo věří. Toto dědictví je pro všechny v rámci ecclesie, pro všechny ty, kteří jsou posvěceni Duchem Božím. Zde není potřeba žádného vysvětlení Pavlovy pozice, on se prostě na sebe odkazuje jako na „nejmenšího ze svatých“ (Ef 3: 8).
  4. Nízká – „Nejhorší z hříšníků“:  Při popisování Boží milosti vůči nám při záchraně a odpuštění hříchů, je důraz opět jiný. Zde vidíme velikost Ješuovy oběti na kříži navzdory naší ubohosti. V hlubokém pokání za své předchozí hříchy - zvlášť proti věřícím - Pavel rozpoznává hloubku své vlastní hříšné přirozenosti, a proto sám sebe popisuje jako „nejhoršího z hříšníků“ (1 Timoteovi 1:13-15).

Takže žijeme v paradoxu: Boží milost nám uděluje nadpřirozený význam, identitu a osud, ale naše vlastní křehkost a neschopnost nás vedou k bolestivému povědomí o naší ubohosti a sobectví mimo Boží milost. Takže, „Jenom kdo si myslíš, že jsi?“ No, s ohledem na Božím povolání, je to „super“. S ohledem na naše vlastní schopnosti, je to „to nejhorší“.


7 kroků k přežití útoku na naší osobu

V této zprávě se Ron Cantor sdílí o procesu, který se naučil poté, co byl terčem pokusu o útok na svou vlastní čest. Pro sledování v angličtině, klikni ZDE!


Křest Duchem Svatým

V této zprávě se Ašer Intrater sdílí o významu zarputilé víry a modlitby za nové vylití Ducha svatého v celé Evropě. Pro poslech v angličtině s francouzským překladem , klikněte ZDE!


Jed radikální islámské ideologie

Výňatek od Raheel Raza, Gatestone Institute

Po útocích v Bruselu jsem byl přilepený k mainstreamových médiím a poslouchal velmi pozorně politické vědátory, zpravodajské agentury, experty a analytiky. Je to stejná rétorika, kterou jsme slýchali od 11. září. „Proč nás nenávidí?" Nenávidí nás, protože nechtějí přijmout své vlastní nedostatky a neúspěchy. Nenávidí nás, že máme svobodu. Oni ji nemají a nejvíce nenávidí to, že jsme uspěli v realizaci liberální demokracie, zatímco oni za posledních 100 let nevymysleli a nevytvořili naprosto nic nového. Uvádí, že Západ je zemí války (to nejsou moje slova) a cítí oprávněnost k tomu, aby na nás zaútočili.

Islamistické ideologie vychází z jednoho ze tří zdrojů:

1. Muslimské bratrstvo (Egypt)

2. Wahhábismus / Saláfistická doktrína (Saúdská Arábie)

3. Chomejní-ismus (Irán)

Tyto radikální ideologie jsou jed, který je třeba léčit. Proč bychom neměli zjevovat tyto problémy na světlo a vymýtit šíření této ideologie? Ujišťujeme vás, že tyto útoky budou pokračovat, dokud nebudou přijata opatření. Je na čase přestat dělat nechutné analýzy a něco udělat. Náš nepřítel je ideologie. Podnikněme kroky k zastavení toku těchto zpráv a zahraničních finančních prostředků do našich organizací a míst pro konání jejich bohoslužeb. Víme, odkud tyto ideologie pochází, a přesto jsme otevřeli stavidla a umožnily těmto ideologiím vzkvétat a podněcovat nenávist v našem vlastním středu.


Zpět