Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 25/3/2016 Služba Revive Israel

Olej pomazání pro předsedu vlády

Ašer Intrater

Existuje jemný dynamický vztah mezi našimi duchovními komunitami víry a světskou vládou naší společnosti. Jednou Ješua, jako král Mesiáš, převezme království tohoto světa (Zjevení 11,15). Do té doby jsme povoláni k pozitivnímu a zbožnému ovlivňování naší společnosti a to skrze modlitbu, morální příklad a skutky sociální spravedlnosti.

Modlitby za představitele vlád jsou pro nás prioritou, jelikož tito lidé ovlivňují mnoho lidí, kteří žijí pod jejich vládou (1 Timoteovi 2,1-2). Můžeme se modlit za jejich moudrost (Efezským 1,17) a za to, aby Bůh skrze ně činil spravedlivá rozhodnutí (Přísloví 21,1).

Následování dávného vzoru

Proroci starého Izraele „polévali olejem“ hlavy králů. Například Samuel pomazal Davida za krále (1 Samuelova 16,13). Pomazávat vládnoucí představitele můžeme i v duchovní rovině skrze přímluvnou modlitbu.

Duchovní pomazání má dva účely:

  1. Zvolit a umocnit kandidáta, aby se stal vládním představitelem.
  2. Pomoci mu uspět a činit správná rozhodnutí poté, co vstoupí do úřadu.

Modlitby za naše vedoucí

Potřebujeme se modlit za vládní představitele na obou dvou úrovních. Snažím se denně modlit za premiéra Izraele a členy Knessetu (parlamentu) a duchovně je pomazávat moudrostí a zjevením, právem a spravedlností.

To platí pro soudce a vojenské důstojníky, jakož i členy parlamentu. Měly by být modlitby za vůdce v každé zemi po celém světě. V současné době je velmi důležitý volební proces, který probíhá v USA a který pravděpodobně bude mít vliv na mnoho dalších národů, včetně Izraele.

Někteří z těch, kterým v USA nejvíce důvěřuji v oblasti duchovního rozlišování, věří, že Cruz by byl nejlepším kandidátem (Možná bychom se měli modlit za (slovní hříčka) „cruse – džbánek“ oleje). V každém případě bychom se měli modlit za oba aspekty oleje pomazání: zmocnit správného kandidáta a poskytnout moudrost pro budoucnost.


Ohlédnutí se za týdnem s Tikkun a Gateways Beyond

Minulý týden jsme měli to potěšení hostit týmy z biblické školy Gateways Beyond International, Spojených států, České republiky a z Tikkun International. S různými týmy a zahraničními hosty jsme měli zastoupení více než tuctu národů a z mnoha různých proudů Těla Kristova.

Společný týden jsme vyhledávali čas s Bohem a upevňovali vzájemné vztahy. Každé ráno byl nádherný čas uctívání, prorocké přímluvy a vzájemné služby, jak nám to Pán zjevoval. Prožili jsme mimořádně silný čas po té, co Ašer vyučoval o generačním přenosu. Došlo ke spontánní reakci, kdy starší generace žehnala a uvolňovala další generaci, a kdy mladší generace reagovala vyznáním úcty a požehnáním generaci, který je předešla. Začali jsme vidět, že to, co se zrodilo z několika mužů před více než třiceti léty, vstupuje do smluvního vztahu a dnes se stává mezinárodním mezigeneračním hnutím. Děkujeme za vaše přímluvné modlitby!


Plán pro lidstvo

In this teaching Asher shares about the group of people God is gathering from every nation to become positioned and connected in order to reflect the plan and glory of God. To watch in English, click HERE!


Zlomek vteřiny - život nebo smrt

Ašer Intrater

„Beygale“ je malý gurmánský klub pro střední izraelskou vrstvu a je vedený Dudi a Naamou (Řídí klub ze svého obývacího pokoje ve svém bytě v severním Tel Avivu. Jejich jediným zaměstnancem je naše dcera Jackie).

Tento týden Dudi a Naama sponzorovali skupinu lidí, která cestovala po tureckých restauracích. Člen teroristické skupiny ISIS je následoval z jejich hotelu a odpálil se na hlavní ulici v nákupní čtvrti Istanbulu. Byli zavražděni 4 lidé a 11 ze 40 zraněných byli z „Beygale“ Tour. Mrtví a ranění byli další den letecky převezeni zpátky do Izraele.

Je šokující jen pomyslet, jak každou chvíli se může život změnit na smrt. Tady byli lidé, kteří se těšili z „dobrého života." Ve zlomku sekundy v podvědomí stačili zareagovat na ohlušující výbuch a vše se změnilo. Věnujme chvíli a přemýšlejme nad tím, co jsou opravdu důležité věci v našem životě.


Zpět