Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 11/3/2016 Služba Revive Israel

Vzor ze Skutků

Ašer Intrater

Celá Bible obsahuje historické fakty a události, přesto je zároveň Božím Slovem, které poskytuje vzor, jak máme žít v naší době. Bible byla napsána v minulosti, ale obsahuje předurčená tajemství od Boha, která mohou být odkryta až dnes (Římanům 16,25-26).

Skrze Písma hledáme moudrost, jak vést své osobní životy, a jak korporačně spravovat naše sbory. Kniha Skutků popisuje, co dělali učedníci v prvním století. Slouží nám jako příklad, proto se snažíme jednat, jak jednali oni.

Někteří by možná řekli, „Jsi tak arogantní, že si myslíš, že jsi jako velcí Apoštolové?“ Právě naopak: Oni jsou zkušenými konstruktéry vzoru, a my pokorně hledáme, jak následovat jejich vzor. Chceme dělat všechno „podle zapsaného vzoru“ (1. Letopisů 28,11; 12; 19; Exodus 25,9; 40).

Když jsme zakládali tým Revive Israel, tak jsme viděli Skutky 1 jako náš vzor; a dodnes pokračujeme v následování toho vzoru. Učedníci sloužili jako tým, který obdržel povolání od Ješuy. Měli ovlivnit svět pro Boží království. Revive Israel je tým mladých Izraelců, který hledá, jak následovat vzor apoštolů ve Skutcích 1.

Když jsme zakládali Ahavat Ješua, náš sbor v Jeruzalémě, brali jsme jako náš vzor Skutky 2, a tak je tomu dodnes. Byla to komunita v centru Jeruzaléma, naplněna Duchem Svatým, žijící uprostřed židovské kultury, která se sdílela s dobrou zprávou o Ješuovi s našim lidem. Ahavat Ješua nachází vzor v komunitě ze Skutků 2.

Ve sboru Tiferet Ješua v Tel Avivu, jsme vnímali obdarování pro evangelizaci a zázraky. Ve Skutcích 9,35-36 nastal průlom velkého probuzení v širší oblasti Tel Avivu od Lodu k Šáronu a Jafě. Toužíme po stejném probuzení v Tel Avivu i dnes. Teď tento sbor začal vysílat učitelé, proroky a evangelisty jako ve Skutcích 13,1-4. Tiferet Ješua hledá stejné probuzení jaké je popsané ve Skutcích 9 a stejné vysílání služebníků jaké je ve Skutcích 13.

V Tikkun International máme vizi spolupráce mezi sloužícími týmy a sítěmi, které mají podobné hodnoty „obnovy“. Model vidíme ve Skutcích 15. Je to významná pasáž, ve které se mezinárodní vůdci sejdou, aby řešili problémy a dali instrukce ovlivňující společenství víry na celém světě. Byl tam Petr, Pavel, Jakub a spousta „apoštolů a starších“ (Skutky 15,4; 6; 22; 23; 33).

Probírali tato klíčová témata:

  1. Vztah mezi Židy a pohany
  2. Rovnováha mezi zákonem a milostí
  3. Oblasti autority mezi různými apoštoly
  4. Teologické základy a strategie
  5. Rozhodovali sváry mezi vůdci

Toto byl mezinárodní koncil apoštolských vůdců v Jeruzalémě. Modlili se a prodiskutovávali tyto záležitosti obšírně a pak poslali svá rozhodnutí v dopise. Jejich moudrost a autorita vedla k růstu a jednotě Těla Mesiášova na celém světě. Toužíme vidět tento druh spolupráce založený na Skutcích 15.

Prosím spolupracujte s námi, abychom naplnili vizi tohoto úžasného „Vzoru ze Skutků“.


Boží rodina

V tomto audio poselství se David Demian sdílí s částí svého příběhu a o Božím srdci a touze po nás jako globální ekklesii, abychom spolu kráčeli jako rodina. Pro poslech v angličtině klikněte zde!


Řecká krize uprchlíků

 Greta M

Minulé pondělí vypukl na přechodu Idomeni mezi Skopje a Řeckem chaos a zmatek, když frustrovaní syrští a iráčtí uprchlíci zkoušeli prolomit makedonský hraniční plot do té doby neprodyšně uzavřen. Řecké ozbrojené jednotky pracují nepřetržitě na stavbě stanových městeček. Řecko, hlavní brána pro uprchlíky do Evropy, teď ubytovává okolo 30 000 uprchlíků a toto číslo se nepřestává zvyšovat. Více než milion uprchlíků dorazilo minulým rokem do Evropy a okolo 133 000 jich zatím dorazilo v roce 2016. Je to největší uprchlická krize od druhé světové války. Více než 400 migrantů tento rok zahynulo nebo je pohřešováno při pokusu dostat se na břeh Evropy skrze krátký, ale nebezpečný přechod z Turecka do Řecka.

Prosím modlete se, aby rychlý nárůst migrantů při jižních hranicích Řecka nevytvořil humanitární katastrofu nebo násilné reakce.


Zpět