Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©15/1/2016 Služba Revive Israel

Upřednostnění podmínek Ježíšova návratu

Cody Archer

To, že jsme v posledních časech těsně před návratem Ježíše, poznáme podle mnoha znamení. Pán nám ale také dal dvě základní podmínky, které musí být splněny před tím, než se vrátí. Ta první a nejvýznamnější z nich je, že pozůstatek věřících mezi židovským lidem ve městě Jeruzalémě musí vyznat víru v Ježíše a pozvat Jej k návratu a vládě jako svého krále (Matouš 23,37-39). Ta druhá je, že dobrá zpráva o Království musí být kázána každé skupině lidí na planetě Zemi. (Matouš 24,14).

Mesiánské tělo v Izraeli dává větší důraz na tu první z nich. Je nutné, aby tato podmínka byla učena a chápána nejen v Izraeli, ale mezi všemi věřícími světa. Naším největším přáním by mělo být vidět krále Ješuu vracet se na zem, porazit ničemnost, ustanovit své království spravedlnosti a míru a vládnout navěky. Pokud se Ješua nemůže vrátit do své vlastní židovské rodiny, která ho vítá, pak jako věřící bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli židovskému národu přijmout Ješuu jako Pána a přivítat jej doma - ale to je jen polovina příběhu.

Obrat

Druhá podmínka Velkého povolání -- není o nic méně důležitá, a věřím, že my v těle Mesiáše tady v Izraeli zažíváme obrat a jsme svědky toho, že naše povolání je podporováno a lidé se na něm podílí.

Dalo by se říci, že „Izrael je nezasaženým národem, s tím, že méně než jedno procento populace následuje Ješuu. Proč se tedy zaměřovat na jiné skupiny lidí, když naši vlastní lidé jsou stále ještě nezasaženi?“ To je silný argument, a mnoho židovských věřících přemýšlí tímto způsobem. Ale věřím, že Duch svatý nás zve rozšířit v lásce svá srdce pro nejen nezasažené Židy, Araby a beduíny v Izraeli, ale také přinést Boží srdce pro dalších 6000 nezasažených skupin lidstva, které stále ještě neslyšely dobrou zprávu o Království.

Římanům 11,25-26 nám říká, že spása a plnost pohanů je podmínkou pro spásu Izraele. Je-li tomu tak, pak naplnění Velkého poslání a přinášení dobré zprávy o Království do těch nejtemnějších a nejvíce neoslovených koutů Země se musí stát největší prioritou pro nás tady v Izraeli, jak už to činí mnozí v jiných národech, chceme-li vidět celý Izrael spasen a Ješuův návrat.

Bůh navrhl tyto dvě podmínky tak, aby závisely jedna na druhé. Naší snahou je vidět jednu z nich jasněji. První není důležitější než ta druhá. Obě jsou naprosto nezbytné, ale vyžadují plnou spolupráci celého Těla - jak Židů, tak pohanů. Ješua obdrží spravedlivou odměnu za Své utrpení - věřící ze všech národů, pokolení, lidí a jazyků budou oblečeni v roucho spasení a budou před ním stát v uctívání (Zjevení 7,9-10)!

Prosím, modlete se s námi za novou vlnu dělníků, kteří budou vyslání ke sklizni jak zde v Izraeli, tak do všech koutů Země.


Žehnání Eklésii

V této zprávě z globální konference Aglow 2015, Ašer předává požehnání lásky a závazek mesiánského židovského ostatku Izraele pro celosvětové Tělo Mesiáše („ekklésia“).

Pro sledování poselství z globální konference Aglow 2015, klikněte ZDE!

Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Příležitost k dobrovolnictví

Abychom naše učení mohli přinést dalším národům, spoléháme na úžasnou síť dobrovolníků z celého světa. Znovu aktualizujeme naše webové stránky a neustále investujeme do více médií. S takovým růstem přichází potřeba více dobrovolníků. Je toho tolik, co nemůžeme udělat bez Vaší pomoci!

Momentálně potřebujeme dobrovolníky v těchto třech specifických oblastech:

  1. Překlady našich článků.
    I když posíláme články e-mailem každý týden, žádáme pouze závazek vypomoci na překladech jednou za měsíc. Překladatelé by měli mít vysokou úroveň angličtiny, stejně tak vysokou úroveň svého rodného jazyka.
  2. Překlad našich webových stránek.
    Překlad našich webových stránek se může lišit v délce od krátkých vět a frází až k celým stránkám. Na rozdíl od týdenních e-mailů jsou tyto překladatelské úkoly mnohem méně časté. Opět platí, že překladatelé by měli mít vysokou úroveň angličtiny, stejně i svého rodného jazyka.
  3. Vedení WordPress blogu.
    Pokud jste v pohodě s prací na počítači a ochotni se učit, budeme vás krok za krokem vést v tom, jak nahrát články ve vašem jazyce na náš blog WordPress, což nám pomáhá udržet aktuálnost. Tato práce nevyžaduje žádný překlad, takže je požadován pouze mezistupeň angličtiny pro účely komunikace s našimi zaměstnanci.

Pokud nám chcete pomoci, nebo máte nějaké otázky, napište prosím: [email protected].


Příležitost pro arabské probuzení

V tomto videu Ašer sdílí své stanovisko na nedávné události týkající se Blízkého východu, islámu a arabských národů. Jak bychom my, jako věřící měli reagovat a modlit se? Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět