Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©18/12/2015 Služba Revive Israel

Spojení mezi Chanukou a Vánocemi

Možná to netušíte, ale mezi Vánocemi a Chanukou existuje spojitost, ne ale taková, jak byste si mysleli. V zaznamenané historii nacházíme skryté stopy naznačující, že ne všechno bylo tak, jak je to v současnosti vylíčeno a stále více pociťujeme z přicházejících svátků účinky a působení ne až tak svatého ducha.  V jádru každé politické změny, náboženského programu, a kulturní bitvy, je ale vždy zrnko pravdy, odhalující záměry Božího království, které někdy může být těžké odhalit. Takže musíme být ochotni dostat se přes světlé a lesklé rozptýlení a začít prosívat zjevnou lež, s cílem nalézt pravdu. Ceníme si pravdy více než čehokoliv jiného, obzvláště když se potýkáme s tak nepříjemným tématem.

V tomto videu nás Ašer vezme zpět v historii k pochopení, jaká je spojitost mezi Chanukou a Vánocemi. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Uzdravení ve východní Asii

Cody Archer

Ariel, Tal, Jeremjáš a já jsme se právě vrátili z 12 denního výjezdu do východní Asie. Zde je pár řádků o tom, co jsme prožili:

Čína – Během našich pěti dnů v Číně jsme měli příležitost mluvit ke stovkám vedoucích podzemní církve. Na jednom z našich setkání s apoštolským vůdcem a několika lidmi z jeho týmu, kteří dohlížejí nad 35 sbory, bylo sdíleno, že většina dorostenců a mládeže opravdu hladoví po Božím slově a tráví značnou část dne studiem Bible a že pravidelně vidí přicházet k víře nové a nové lidi.

Na dalším z našich setkání byla, zatím co jsem vyučoval, v místnosti úžasná atmosféra víry a vítězství. Na konci vyučování jsem začal cítit bolest ve svém pravém uchu a v žaludku a cítil jsem, že mi tímto Bůh ukazoval, že chce uvolnit uzdravení. Řekl jsem to nahlas a mnoho lidí pozvedlo ruce a chtěli modlitbu za uzdravení. Poté, co jsem se modlil, zeptal jsem se, jestli někdo obdržel uzdravení. První muž, který přišel dopředu, se s námi sdílel, že po dva roky trpěl bolestí a tlakem v pravém uchu, ale po modlitbě bolest a tlak zmizel. Pak následujících třicet minut přišlo dopředu více než padesát lidí, kteří vydávali svědectví o uzdravení z různých nemocí. Dva lidi oznámili, že byli hluší na jedno ucho, ale byli uzdravení!

Na obědě s pastorem, ve třídě pro malé děti, nám každých několik minut někdo zaklepal a požádal nás o modlitbu za uzdravení. To mi dalo trochu ochutnat toho, co Ježíš a apoštolové zažívali, když zástupy za nimi přicházely v tak ohromném množství, že ani neměli čas se najíst (Marek 6,30-34).

Korea – V Koreji jsme viděli uvolnění jiného druhu uzdravení – uzdravení dřívějších zranění mezi čínským, korejským a japonským národem. Viděli jsme stovky věřících z těchto národů klekat, činit pokání a prosit o odpuštění za minulé války, hříchy a neshody mezi jejich národy. V jednom bodě tam bylo tak moc lidí, kteří plakali, že jsem procházel okolo 10 minut mezi nimi a podával jim kapesníky!

Další uzdravení, které se uskutečnilo, bylo mezi Asií a Izraelem. Ariel mluvil krátké a mocné poselství o „Jednom novém člověku“, vztahu mezi Židy a pohany, které máme díky Ježíšovi (Ef 2), a pak nás Pán vedl k symbolickému gestu smíření. Po tomto momentu byla uvolněna taková radost, že jsem cítil, jakoby jsme právě byli svědky svatby, a pak nastal čas oslav.
Naše poslední zastávka v Koreji byla v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou, abychom se modlili a vyhlašovali znovusjednocení korejského lidu a země. Spolu s více než dvěma sty asijskými věřícími jsme zazvonili na Zvon pokoje 70 krát, abychom reprezentovali konec 70 let nepřátelství mezi Severní a Jižní Koreou (1945 – 2015).

Hong Kong – Po více než dva a půl dne v Hong-Kongu jsme mohli sloužit jako tým v deseti různých sborech. Počátkem tohoto roku byla v Hong-Kongu založená s pomocí Matthewa a Fanny (blízcí přátele Revive Israel) první oficiální pobočka Revive Israel v Asii. Byli jsme schopni s nimi strávit kvalitní čas a mluvit o strategii pro šíření Božího království ve východní Asii.

A je tu mnoho dalšího, s čím bychom se mohli sdílet ohledně tohoto plodného výjezdu. Všude, kde jsme šli, byli lidi dotýkání láskou a jednotou, ve které jsme jako tým „Jednoho nového člověka“ chodili (já jakožto pohan se třemi Židy).

Pro zhlédnutí krátkého rekapitulačního videa z našeho výjezdu klikněte ZDE! (v angličtině)


Video-ohlednutí – Uzdravení ve východní Asii

Připojte se k Arielovi, Talovi, Jeremiášovi a Codymu, zatímco cestovali a sloužili ve východní Asii. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Seminář o službě muslimům

Tento týden jsme hostili náš vůbec první seminář zaměřený na evangelizaci muslimům. Co se týče řečníků, pozvali jsme tři naše milé arabské křesťanské partnery z Izraele, kteří aktivně oslovují muslimy a nesou ovoce. Také jsme slyšeli mocné svědectví o muslimských kořenech věřících z Jeruzaléma, z nichž jeden vydržel výprasky od svého otce a bratra, když zjistili, že se rozhodl opustit islám a následovat Ježíše.

Byli jsme velmi povzbuzeni po svědectví  Haruna (zakladatel a ředitel Al Hayat TV). Harun je svědkem toho, kdy prostřednictvím jejich vysílání každý týden přibližně 200 muslimů přichází k víře v Ježíše jako Spasitele a Pána. Tato událost byla dalším krokem kupředu v partnerství mezi věřícími izraelskými Židy a Araby, kteří chtějí společně pracovat na zasahování druhých evangeliem.


Čísly

Nevyřčený muslimský příběh Názory & Demografie

Clarion Projekt právě vydal plnou verzi svého nového filmu, vyprávěného Raheel Razou, o radikálním islámu a faktech, které potřebujeme vědět. Pro zmocnění k racionálnímu rozhodování o naší budoucnosti, sledujte odkaz ZDE!


Zpět