Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©11/12/2015 Služba Revive Israel

ISIS, Izrael a Islám

Ašer Intrater

Mnoho lidí se snaží současnou vlnu teroristického násilí definovat jako „ne-islámskou.“ To si žádá předefinovat Muslimské Bratrstvo, Hamas, Islámský Džihád, Šabáb, Boko Haram, A l Kaidu, Taliban, ISIS, íránské Ajatoláhy na „ne-islámské.“ Veskrze všechny útoky byly uskutečněny za pokřiku „Aláh Akbar.“

Někteří mohou tvrdit, že existuje rozdíl mezi „umírněným“ islámem a „extrémistickým“ islámem. To je legitimní diskuse. V rámci křesťanství a judaismu jistě existuje mnoho různých proudů. Někteří by řekli, že umírněný islám je „skutečným“ islámem a extremisté jsou jeho destrukcí. Jiní by oponovali, že extrémisté jsou „skutečným“ islámem, jehož umírněná složka je jen výsledek rozředěnosti.

Radikalizace

V každém případě je ve většině situací nezbytná existence umírněné muslimské komunity, ve které mohou zakořenit extremistické elementy. Vše probíhá dle následujícího vzoru:

  1. 1. Umírněné islámské společenství, ze kterého vzejde
  2. 2. extremistická islámská indoktrinace, která vede k
  3. 3. teroristickým útokům.

Terorismu musí předcházet extremistická indoktrinace; extremistické indoktrinaci musí předcházet umírněná komunita.

Někteří umírnění muslimové se zuřivě staví proti islámskému radikalismu. Říkejme jim odpůrci. Někteří umírnění muslimové otevřeně upřednostňují islámský radikalismus – těm říkejme obhájci. Mnoho umírněných muslimů je využíváno a zneužíváno k islámskému radikalismu: Říkejme jim oběti.

Všechny tři typy umírněných odpůrců, obhájců a obětí, ať už s tím souhlasí, nebo ne, skončí tak, že jimi radikálové manipulují, ledaže by byla přijata silná vzdělávací, právní a bezpečnostní opatření.

Opatření proti terorismu musí být stejná pro všechny skupiny, ať už je jejich ideologické pozadí jakékoliv. V Izraeli v současné době existuje několik malých židovských skupin, které zastávají teroristickou činnost; musí být a jsou izraelskou vládou považovány za ilegální. Jakákoli skupina, která obhajuje teror, je zločinecká. Nicméně když bychom spočítali za posledních 10 let veškerou teroristickou činnost realizovanou buddhisty, hinduisty, křesťany nebo židy, pochybuji, že bychom dosáhli 1% z toho, čeho se dopouštějí islámští extrémisté.

Problém

Někteří tvrdí, že problém s teroristickými útoky je způsoben nedostatkem kontroly zbraní. Vlastnictví zbraně může být určitým faktorem, ale pokud by tomu tak skutečně bylo, kořen problému by při útoku na Dvojčata bylo vlastnictví pilotní licence a současná vlna útoků noži a poprav by byla problémem kuchyňského náčiní.

Nedávný videoklip, který ukazuje mladé dívky, které se snaží stát se šahýdy-mučedníky, upozorňuje na dilema, kterému čelí bezpečnostní složky. Politika je jednoduchá: útočník by měl být zabit pouze tehdy, pokud představuje hrozbu pro životy jiných lidí. Použití tohoto pravidla může být ale komplikované.

V Izraeli každý den zažíváme teroristické útoky. Minulý týden byl spáchán útok 100 metrů od mateřské školky našich vnoučat; poté v průběhu jedné hodiny došlo na dálničním sjezdu, který je nedaleko domova jednoho z našich dětí k dalšímu incidentu. Videu, kde je zachyceno pacifikování dvou mladých dívek, předchází okamžik, kdy bodly nevinného arabského muže do krku. Jedna z dívek byla zabita a další zraněna ještě předtím než byla vzata do vazby.

Mučednictví

Mnoho z těchto videí zachycuje zdánlivě normální lidi, včetně žen a mládeže, kdy najednou vytasí nože a bodají příslušníky bezpečnostních složek, aniž by čelili provokaci. Smyslem videa s mladými dívkami byl jen jediný cíl: stát se mučedníky. Nedávno došlo k dalšímu incidentu, terorista zabil 3 lidi a pak byl živý zajat. Plakal, protože se mu nepodařilo zemřít jako mučedník. Necítil žádné výčitky za vraždu, jen výčitky svědomí, že nedosáhl Džihádistického ráje. Společným tématem všech forem Džihádu a teroristických organizací je nenávist k Izraeli. Je docela dobře možné, že útok v Kalifornii byl vyvolán argumenty křesťanského „mesiánského Žida“, který bránil jak svou víru v Ješuu (Ježíše) jako Mesiáše, tak podporu izraelského národa. Byl to skutečný mučedník.


Informace o Islámu

V tomto videu Ašer vyučuje o spojení mezi různými islámskými proudy, a jak potenciálně umírněný islám vede k islámskému terorismu a džihádu. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


Ohlédnutí se za výjezdem do Francie

V tomto videu se Juval sdílí o službě s Malekem ve francouzském Toulouse.

Pro sledování tohoto videa v angličtině klikněte ZDE!


Seminář o službě muslimům

Příští týden budeme hostit na 50 židovských a arabských vedoucích z celého Izraele na den modliteb, společenství a vyučování o tom, jak zasáhnout muslimský svět evangeliem. Prosím, modlete se za úspěch tohoto semináře, za bezpečnost a hlubší vztahy, které mají být prohloubeny a upevněny.


Nová mesiánská zubní klinika

Tento týden byla projektem Hatikva, pod vedením Evana Levineho, v centru Jeruzaléma otevřena nová mesiánská zubní klinika. Tato mesiánská klinika, která získala vládní podporu, bude splňovat potřeby místních Izraelců za dotovanou cenu, a to vše ve jménu Ješuy. Všichni izraelští občané jsou vítáni a zvláštní důraz je kladen na službu těm, kteří přežili holocaust. Evan se domnívá, že mesiánské Tělo je povoláno a schopno ovlivňovat mnoho sfér života v Izraeli, včetně lékařské péče. Více informací a možnost partnerství s touto službou naleznete na www.hatikvaproject.org

Modlitby za mír pro Jeruzalém

Co je motivačním faktorem, aby se církev modlila za mír v Jeruzalémě? Je něco víc, než obdržet požehnání, když žehnáme Izraeli? V této zprávě Cody Archer vyučuje o vizi nadcházejícího království, o vizi, která bude motivovat, abychom se modlili za mír v Jeruzalémě.

Pro poslech v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět