Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©16/10/2015 Služba Revive Israel

Al Aksa – Mobilizace sociálních médií

Ašer Intrater

Za poslední dva týdny jsme byli v Izraeli svědky vzestupu masivní vlny teroristických útoků. V zemi o velikosti Moldávie, Toga, Salvadoru, Tchaj-wanu nebo Rhodéského ostrova (v závislosti na kterém kontinentu žijete) dochází denně k útokům. Islámský džihád se rychle „modifikuje“ do nových forem. Tato nová vlna teroru je konceptuální skok, a to především ve dvou směrech:

  1. Od organizované teroristické skupiny k mobilizaci sociálních médií.
  2. Od palestinských občanských práv k nedotknutelnosti Chrámové hory.

Zdá se, že v konkurenčním boji mezi Palestinskou samosprávou a Hamasem, chtěl Abú Mazen (Abbás) získat převahu ve veřejném mínění. A tak vyšel ven s několika nechutnými (a prolhanými) obviněními proti Izraeli. Ty se zaměřily na problematiku Chrámové hory, a ta se velice rychle rozšířila na sociální média. Odezva v sociálních médiích vyzvala každého muslima v Izraeli či Palestině vyjít ven a bodat Izraelce.

Za tyto poslední dva týdny došlo k něco okolo třiceti útokům. Byly provedeny především velmi mladými lidmi, kteří nebyli součástí organizované skupiny, ale byli těmi, kteří zareagovali na propagandu v sociálních médiích (byli velmi mladí, přišli ze sociálně-ekonomické třídy, která má přístup k internetu, neměli žádný vojenský výcvik a pocházeli z různých koutů Izraele).
Většina útoků (kromě střelby proti rodině Henkin) byla poněkud amatérská, i když stále smrtící. Vzorec, který se opakoval, byl následující: mladý člověk s řeznickým nožem vběhl do skupiny Izraelců a začal bodat lidi.

Místní Izraelci a bezpečnostní síly jsou tak v pohotovosti, že teroristické akce trvaly jen několik sekund, než lidé kolem teroristu neutralizovali. To způsobuje úžasný pocit bdělosti, ať už jste v jakýkoliv čas kdekoliv s kýmkoliv. Při sebemenším náznaku útoku, lidé utíkají k incidentu pomoci.

Na druhou stranu, protože teroristé jsou mladí a nejsou součástí organizované skupiny, mohou vyskočit odkudkoliv. Žádné místo není bezpečné, žádný okamžik nevede k uvolnění, žádná situace není bezpečná, žádná osoba není důvěryhodná. Sotva je dopsán novinový titulek o jednom útoku, dojde k dalšímu. Počet útoků je čím dál tím vyšší, a jejich umístění je více rozšířené. Obrana proti nim je téměř nemožná, a to navzdory heroickému úsilí bezpečnostních složek.

Propaganda proti Izraeli je nyní zaměřena na Chrámovou horu. Taktika obviňovat Izrael za sociální nespravedlnosti vůči Palestincům ztratila vliv, když se muslimové navzájem vraždí po desítkách tisíc v Sýrii, Iráku a Turecku. Jediným problémem levice, který může rozpálit masy, je „posvátnost“ mešity Al Aksá (postavená na stejném místě 1700 let po Šalamounově chrámu).
Propaganda Džihádu, posílena palestinskou propagandou je, že Izrael svýma „špinavýma nohama“ napadá mešitu. Všichni Izraelci vědí, že to není pravda, přesto se tyto lži donekonečna v médiích opakují. Palestinci slyší jen lži. Pak někteří ze zdánlivě nejupřímnějších arabských mladíků, ochotni se obětovat pro čest za své „svaté místo“, povstávají, aby pobodali nějakého Žida, který je jim zrovna na blízku. Příčinou je i to, že Židé jim jsou zobrazováni jako démonické bytosti.

Důraz na Al Aksu je zvýrazněním náboženské povahy konfliktu, ačkoli většina zpravodajství z celého světa se chce této skutečnosti vyhnout. V některých ohledech tento náboženský tón podkopává jakoukoli možnost nalézt diplomatické řešení. Diplomatická řešení jsou založena na praktických kompromisech, zatímco náboženský extremismus s nimi nebude nikdy souhlasit. Tyto „mesiášské“ očekávání příchodu islámského „Mahdího“ do Jeruzaléma bohužel nafukuje tento konflikt do apokalyptických rozměrů.

Jak by měly být tato masivní vymývání mozků a vzpoura řešeny? Co má izraelská policie dělat, když devatenáctiletá palestinská dívka vytáhne nůž zpod svých dlouhých šatů, a pláče „Alláhu Akhbar“? Na místě jsou samozřejmě všudypřítomné kamery, a jediné, co se zobrazí v médiích, je izraelský voják, který střílí zdánlivě nevinnou mladou arabskou dívku.

Možná, že prvek, který nejvíce „ohromuje“ izraelskou veřejnost, je překroucení pravdy v mezinárodních sdělovacích prostředcích. Izraelci vidí oklamané muslimské mládežníky, kteří bodají nevinné židovské civilisty. Terorista je na místě zabit, zatímco stále třímá nůž. A co je hlášeno? Jednoduše: „Dnes izraelské bezpečnostní síly zabily mladého Palestince.“
Kombinace mešity Al Aksa, sociálních médií a propagandistických lží, dělají tuto vlnu nepokojů obzvláště náročnou. Jeruzalém se již bezesporu stal „kamenem úrazu“ a „opojnou číší ke všem národům“, jak je popsáno v prorocích (Zachariáš 12, Žalm 2).


Naděje - Znovuzrození Izraele

Chceme Vám doporučit nový dokument CBN  „The Hope“. Ten vezme diváka na cestu, která trvala padesát let a která předcházela založení moderního státu Izrael. Spatříte historii rozvinutou z pohledu některých z vizionářů a zakladatelů Izraele, a to včetně Theodora Herzla, Eliezera Ben Jehudy, Chaima Weizmanna, Davida Ben-Guriona a Goldy Meirové. Tento inspirativní dokument obsahuje také odkaz na sira Winstona Churchilla a jeho úlohu při budování nového židovského státu. Pro sledování traileru v angličtině, klikněte ZDE!


Obnovitelé, nebo snílci?

V této zprávě Cody Archer odpovídá na dva nejčastější dotazy, které v Revive Israel dostáváme. Za prvé, do jaké míry jsme povoláni vládnout národům před návratem Ješuy? Za druhé, když se Ježíš vrátí, přijde jeho Království náhle nebo postupně?

Pro sledování v angličtině, klikněte zde!


Zpět