Zpět k článkům

Služba Revive Israel
©24/7/2015 Služba Revive Israel

Vášeň pro Království

Ašer Intrater

Máme vášeň pro Boží království. Modlíme se za příchod Jeho království. Toužíme po jeho vůli, která se bude dít jak na zemi, tak v nebi, toužíme vidět přicházet nebe a změnu našeho světa. (Matouš 6,10)

Bůh má plán pro dokonalý svět s perfektními lidmi – Boží království. Svět ale nemůže být dokonalý, dokud se jako první nezmění lidé. Evangelium je moc, která mění lidi k obrazu Božímu (Římanům 1,16). Nebude žádné bolesti nebo smrti (Zjevení 21,4). Bude mír na zemi (Lukáš 2,14), a to i na Blízkém východě (Izajáš 2,4), a zaopatření (Micheáš 4,4).

Bůh měl svůj plán navržený již před stvořením (Efezským 1,9-10). Začal svět rájem v Edenu. Náš hřích ale ráj poškodil. Bůh se však Svého plánu nevzdal. Věděl, že budeme hřešit a proto již předem poskytl lék - smíření Mesiášem. Bůh obnoví ráj a jeho věhlas. Obnovený ráj bude lepší než ten první.

Apoštolské povolání

Celá historie směřuje k založení tohoto Království - dokonalý svět s dokonalou společností. Bude nastolena spravedlivá vláda s dokonalou spravedlností: bezbožní budou potrestáni a spravedliví odměněni. (To je důvod, proč teď činíme pokání, když je nám stále ještě nabízeno odpuštění.)

Každé království má krále. Král Božího království je Ješua (Jan 18,36-37; 19,19). Každé království má hlavní město. Hlavní město Božího království je Jeruzalém (Izajáš 2,3). Králem je člověk s Boží autoritou a hlavní město je místo jeho autority. Ježíš je člověk; Jeruzalém je místo (Žalm 2,5).

Celá historie se pohybuje směrem ke konfliktu. Konflikt vychází z opozice vůči Boží autoritě. Předtím, než bude na zemi ustanoveno Království míru, bude doba velkého soužení a poté velká válka (Joel 2,2-3; Jeremiáš 30,7). Všechny národy a mocnosti budou v opozici vůči Boží autoritě a spojí se k útoku na hlavní město Jeruzalém (Zachariáš 14,2-3; Zj 19,19). V každém národě budou zlí lidé útočit na zbožný lid.

To vše bylo ústřední vizí a poselstvím apoštolů. Jejich úsilím bylo změnit svět, s cílem obnovit Izrael, aby dokonale připravili své vyvolené na konec časů a na Ješuúv návrat. To, co jsme začali, chceme dokončit. Jejich vize je naší vize. Toužíme obnovit, ozdravit a dokončit původní apoštolské povolání.

Usilujme o stejnou vášeň a oheň pro Boží království a změňme spolu svět (Sk 1,8).


Vietnam a asijské shromáždění

Ariel Blumenthal

7. - 10. července přišlo do Hongkongu na konferenci Asia-Gathering (vedenou Davidem Demianem) více než 15 000 věřících. Jak už je to na takovýchto shromážděních obvyklé, Duch Svatý nás v mnohém překvapil.

Jednou v noci, asi týden předtím, jsem nemohl usnout a najednou jsem se přistihl, jak myslím na vietnamský národ – národ, o kterém jsem nevěděl téměř nic. Strávil jsem přes hodinu na internetu, kde jsem četl informace o této zemi, tamních církvích, a velmi zajímavých spojitostech s Izraelem. Na našem prvním setkání vedoucích (7. 7. ráno) se David ptal, zda někdo slyšel něco od Boha. Sdílel jsem se o Vietnamu a i několik dalších se sdílelo, že Duch k nim mluvil o Vietnamu. To odpoledne na prvním otevřeném setkání jsme přivítali zástupce Vietnamu jako nedílnou součást „hůlkových“ národů (Čína, Korea, Japonsko). Pak následoval dynamický čas modliteb za tento převážně budhistický národ. Následující den jsme slyšeli tyto novinky: krátce poté, co jsme v úterý odpoledne (7. 7.) učinili tyto věci, se náhle zhroutila největší socha Buddhy v severním Vietnamu – byla 45 metrů vysoká a stavěli ji 3 roky!!! Díky Bohu nikdo nebyl zraněn. Zde můžete shlédnout reportáž v angličtině.

Mějme tedy tento národ na paměti při našich modlitbách.

Pokud byste si rádi přečetli v angličtině více svědectví z Asia Gatherig, navštivte Arielův blog.


Modlitba na kontrolním stanovišti

Sharona W.

Před několika týdny jsem jela jako každý týden přes hlavní kontrolní stanoviště mezi Betlémem a Jeruzalémem. Tentokrát jsem však cítila silný útlak a dokonce i zlost, kterou cítí Palestinci, pocity, že jsem v pasti a to, jak nelibě nesou bezstarostné jednání vojáků při omezování jejich pohybu. Zatímco jsem se přibližovala, zahlédla jsem tam jednu vojačku. Byla jedinou ženou, kterou jsem tam mezi vojáky na stanovišti viděla. Okamžitě jsem věděla, že se za ni mám modlit, a i za přítomné Palestince. V tom čase mi nebylo jasné, proč jsem to cítila více než jindy.

Po mé schůzce v Beit Jala jsem na zpáteční cestě našla toto kontrolní stanoviště úplně uzavřené. Později jsem se dověděla, že pouhých 5-10 minut poté, co jsem to ráno projela stanovištěm, jedna palestinská žena pobodala onu vojačku. Palestinka byla zadržena a vojačka byla ve vážném stavu v kómatu v nemocnici. Kupodivu následující den se vojačka probudila z kómatu.

Pokračuji v modlitbách jak za vojačku, tak za Palestinku, která útočila. A vím, že bez Boží milosti bych snadno mohla být ať už obětí nebo pachatel v nepřítelově plánu pro tuto zemi.


Boží vůle

V tomto poselství David McQueen vyučuje o rozsahu Boží vůle. Co je dnes Boží vůlí pro nás? Pro zhlédnutí v angličtině klikněte zde!


Zpět