Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©17/7/2015 Služba Revive Israel

Vztahy - základ

Eddie Santoro

Když začal Ješua svoji službu, vybral si dvanáct mužů, se kterými bude sdílet svůj život. Chodil s nimi v intimitě a prožívali spolu každý aspekt života. Tato intimita byla součásti jejich proměny, která jim umožnila naplnit velké povolání, které pro ně měl.

Po třech letech hlubokého vztahu se svými učedníky, dospěl k posledním okamžikům na Zemi. Mohl se rozhodnout dělat mnoho věcí, ale rozhodl se uskutečnit poslední Velikonoční večeři s těmi, které miloval. Po té co zemřel a vstal z mrtvých, vyústila investice jeho života do učedníků v projev Boží lásky, která naplňuje naši Zemi dokonce i do dnešního dne.

Tento základní princip intimního vztahu je tady v Izraeli primární cíl našeho života a služby. Před více jak devíti lety nás Bůh povolal pomoci založit sbor Ahavat Ješua v samém srdci Jeruzaléma, a od začátku byli LIDÉ našim cílem -  věrně je milovat a sloužit jim. Nezvali jsme je do organizace, ale do společenství naplněné Jeho láskou.

Náš domov byl jejich domovem.  Náš stůl byl vždy plný bratrů a sester, se kterými jsme „dychtivě toužili“ lámat chleba a sdílet naše životy. Ano, vyučovali jsme je a radili jim, pomáhali jim finančně a sloužili jim. Ale základem toho všeho, věcí, které jsme nabídli a požehnání, které jsme si užili, byly životy spojené v lásce.

Právě jsme se vrátili z úžasného víkendového pobytu na severu Izraele s naším společenstvím, kde jsme byli jen pár kilometrů od hranic se Sýrii. Během dvou vzácných dnů jsme věnovali čas tomu, abychom byli spolu. Měli jsme společně chvály, spolu jsme jedli a cestovali, plavali a modlili se. Bratři a sestry, kteří se moc dobře neznali, měli příležitost vytvořit a prohloubit vztahy. Noví věřící se připojili ke starším věřícím. Děti hráli spolu hry a rodiče spolu seděli a trávili čas.
Věříme, že jak rosteme v lásce jedni k druhým, moc a sláva Mesiáše Ješuy se v našem společenství projeví hlubším a nádhernějším způsobem. A že na konci stejná láska poteče do města Jeruzaléma.


Dobře dokončit závod

Patty Juster

Když můj otec odešel do důchodu, díval se na televizi téměř celý den a se svým životem prakticky nedělal nic, co by mělo nějaký smysl. Jednoho dne jsem se ho zeptala, proč už se nestará, jak tráví svůj čas a on mi odpověděl těmito slovy: „Život má způsob, jak tě porazit.“

Pokud na zemi žijete dlouho, je pravděpodobné, že jste si prošli mnoha těžkostmi, trápením, ztrátami, zklamáním, trápením duše nad stavem světa, nenaplněním cílů, rozpady vztahů. Můžeme v tomto seznamu pokračovat. Po chvíli nastane pomalá eroze rozhodnutí „Vstát a jít“ - a dostaví se apatie, nárok, cynismus, netečnost. Stručně řečeno, ztratili jste srdce. V minulosti jste mohli být dynamičtí, zapálení věřící, modlitební bojovníci, lidé, kteří bojovali proti nespravedlnosti nebo útokům nepřítele; ale nyní vás ovládla letargie.

Vezměte prosím na vědomí, že nejste sami. Všichni jsme prošli obdobími, kdy jsme se cítili ušlápnutí. Nicméně je zde nebezpečí ztráty srdce. Ztráta srdce je příznakem rostoucí nevíry či zatvrzení srdce.  Není to příjemné místo k bytí, pokud jste v pokušení to vzdát a cítit se oprávnění oddat se tělu. Proto se musíme navzájem podporovat víc a víc, jelikož se blíží konec časů (Židům 10,25). Dobrou zprávou je, že Bůh je věrný i když se cítíme bez víry (2 Timoteovi 2,13).

Ten, kdo v nás začal dobré dílo, ho v nás dovede až do konce (Filipským 1,6). Obklop se těmi, kdo jsou stále plni víry a optimismu v Bohu. Čiňte pokání z nevíry, začněte dělat věci, které jste dělali na začátku svého chození s Bohem, hledejte Ho celým svým srdcem. Toto jsou dny vzkříšení. Tak tě chci povzbudit, abys vložil svoji naději v Boha, zatímco stále budeš chválit Pána, …v poušti vytrysknou proudy (Izaiáš 35,6). Stvořil tě, abys nesl ovoce, dokonce i ve svých pozdějších létech (Žalm 92,14)! Tvé nejlepší dny jsou před tebou!


Boží jednota

V této zprávě Ašer mluví o Boží jednotě a Božím plánu přivést stvoření zpět ke svému původnímu účelu. Tento plán zahrnuje Izrael a církev, kteří se stanou jedním, což porodí Boží království na zemi. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Demonstrace v Íránu

Ironií bylo, když se ve Vídni setkali američtí a íránští diplomaté k projednání dohody o osvobození Íránu od sankcí, miliony lidí v Íránu vyšly do ulic demonstrovat za pokřiku „Smrt Americe“ a „Smrt Izraeli“ u příležitosti oslavy dne „Al Quds“  - což je poslední pátek měsíce ramadánu. Pro celý článek na „Israel Times“ klikněte zde.


Zpět