Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©3/7/2015 Revive Israel Ministries

Ješua při modlitbě: Slzy, křik a Boží bázeň

Ašer Intrater

Ve všech evangeliích najdete mnoho příkladů toho, jak se Ješua modlil. Například když vstává časně ráno (Marek 1,35), kdy se modlil celou noc (Lukáš 6,12) a kdy se čtyřicet dní postil (Matouš 4,2). Jeho učedníci viděli, jak byla pro Ješuu modlitba důležitá a požádali ho, aby je učil, jak se mají modlit (Lukáš 11,1).

Ješuova modlitba nebyla náhodná, ale byla velice intenzivní:
Židům 5,7 - On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost.

Proč slzy? Slzy jsou znamením bolesti. Ješua byl v čase přímluv zatížen soucitem a ve svém srdci cítil nemoci, utrpení a smrt lidstva. Naše "ztracenost" bolela jeho srdce. Naše bolest byla jeho bolestí. Plakal pro nás.

Proč křik? Křik je znamením odporu. Ješua v době duchovního boje čelil silám hříchu a Satana. Bojoval proti morální temnotě světa. Odporoval a přemohl zlo. V modlitbě energicky bojoval za nás.

Proč strach (bázeň)? To nebyl běžný strach či obavy, ale byl to čistý strach (bázeň) či zbožná úcta Boží. I když byl Ješua dokonalý a nikdy nezhřešil, bylo pro něj jako člověka možné zhřešit. Musel se v pokoře vypořádat s pokušením pýchy a chtíče jako jakákoliv osoba žijící v lidském tělesném těle.

Usilujme o stejný modlitební život, jaký měl Ješua: cítit soucit, odolávání zlu a chození v pokoře Boží bázně.


Homosexuální manželství, bankrot Řecka a židovská Alija

Ariel Blumenthal

Amerika

Americký nejvyšší soud minulý týden legalizoval homosexuální manželství, přehlašujíc opačné rozhodnutí mnoha konzervativních států. Vedoucí národ svobodného světa se rozhodl pohrát si s jedním z nejvíce základních doktrín biblického a přirozeného práva - nukleární (nejužší) rodinou založenou na spojení jednoho muže a jedné ženy. Kam to povede? Jak jsem sledoval vývoj události za posledních několik měsíců, doprovází mě neustále jedna myšlenka: jsme svědky rychlého úpadku západní civilizace a ohrožení jednoty a celistvosti Spojených států amerických.

Řecko

Zdá se, že korupce a prostopášné půjčky řeckého národa konečně dosáhly svého vrcholu. Po dobu 2000 let byla západní civilizace založena na dvou základních pilířích -  řecko-římské filozofii, politice a právu; a židovsko-křesťanském zjevení náboženství a etiky. Mezi nimi bylo vždy napětí, ale postupně se ve více sekulární veřejné sféře, humanisticko řecko-římský proud stal primárním - takže teď mluvíme o Západu jako o "post-křesťanském" světě. Není ironie, že ve stejném týdnu vidíme - jak bylo zapsáno přes čelo klasické řecké sochy symbolizující naše západní dědictví - "BANKROT"!

Alija

Ve stejné době tři různí členové našeho týmu Revive Israel nezávisle na sobě shledali, že přemýšlejí o Alijí - návratu Židů do Izraele, jež je naplněním biblických proroctví. Když se doslovně podíváme na SZ proroctví, jasně vidíme, že musí probíhat velmi vážné otřesy, aby miliony Židů, kteří přebývají v Severní a Jižní Americe a Evropě, přišlo domů. Je možné, že vcházíme do té doby?

Dnes je sedmdesát let po holocaustu a statistiky naznačují, že židovská populace dosáhla své úrovně z doby před druhou světovou válkou a poprvé počet Židů žijících v Izraeli (cca 6 500 000) překročil počet Židů žijících v USA (cca 6 100 000). Národ s třetím nejvyšším počtem Židů je dnes Francie (cca 450 000).


Odhalení Otce

V tomto poselství hovoří Ašer o tom, jak zjevení Boha jako našeho Nebeského Otce bylo přes Ješuu uvolněno. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Flotila

Minulý týden v úterý ráno vstoupilo na loď Marriane izraelské námořní komando. Tato loď cca před čtyřmi dny opustila Řecko. Mezi cestujícími byl bývalý tuniský prezident Munsaf Marzuki a Basal Getas, arabský člen izraelského Knessetu. Loď flotily byla přesměrována do přístavu Ašdód bez jakýkoliv incidentů, zranění nebo mediálního skandálu, což zaznamenalo pro Izrael strategický a diplomatický úspěch.

Premiér Netanjahu uveřejnil otevřený dopis adresovaný účastníkům flotily. Dopis začal těmito slovy: „Vítejte v Izraeli! Zdá se, že jste po cestě udělali chybu. Možná jste se chtěli plavit do Sýrie. Assadův režim tam každý den masakruje své lidi za pomoci vražedného íránského režimu. Naproti tomu máme tady v Izraeli co do činění se situaci, kde se teroristické organizace, jako je Hamas, snaží ublížit nevinným civilistům. "

Netanjahu se zmínil, že v letošním roce Izrael do Gazy umožnil distribuci 1 600 000 tun humanitární pomoci (což představuje zhruba jednu tunu na osobu!). „V pásmu Gazy neexistuje žádná blokáda a jste zváni k přenosu humanitárních dodávek přes Izrael. Prevence přístupu přes moře se provádí v souladu s mezinárodním právem. Pokud máte opravdu zájem o lidská práva, neměli byste plout v solidaritě s teroristickou skupinou, které popravuje obyvatele Gazy bez soudu a používá děti Gazy jako lidské štíty."


Kim Phuc

Jaké žurnalistické foto bylo v 70. letech 20. století nejslavnější? Jedním z kandidátů je obrázek nahé utíkající vietnamské dívky, které po bombovém útoku strhli hořící šaty. Jméno té dívky bylo Kim Phuc. Chtěli byste vědět, co se s ní stalo? Podívejte se v angličtině na tento úžasný příběh (svědectví) v reportáži CNN. Klikněte ZDE!


Znepokojivé: Jak financujeme utrpení Palastinců

Naši přátele s JIJ (Jeruzalémský institut spravedlnosti) právě zveřejnili informační video, které popisuje krizi palestinských uprchlíků a jak vznikla dnešní situace. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Zpět