Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©26/6/2015 Revive Israel Ministries

Hledání jednoty

Dan Juster

Ješuova modlitba v Janovi 17 představuje jednotu mezi věřícími, která je jako jeho jednota ve vztahu s Otcem. 

"Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty." (Jan 17,21). Můžeme také  vidět, že jednota Ješuových následovníků je klíčem k vykoupení světa.

Jeho modlitba nás žádá, abychom věřili, že se to stane. Jak pracujeme na jednotě? Zaprvé se máme v našich sborech modlit za jednotu a máme jít proti útočícím duchům zla, které přinášejí rozdělení, pomluvy a tak dále. K tomu navíc tam, kde je to v souladu s Písmem, bychom měli podporovat vize a směr vedoucích. Mimo místní sbor se tato jednota bude vyjadřovat modlitbou za jednotu vedoucích v našich městech krajích a regionech. To znamená, že vedoucí sborů budou spolu vtažení k modlitbě a spolupráci ve službě. To navíc znamená, že se budeme modlit za rozeznání vedení, které má být povoláno Bohem, aby vedlo jednotu sborů v daném městě. Budou mít vládní funkci.

Úrovně jednoty

Jednota je vyjádřená na mnoha úrovních. Rodina v pravé jednotě má pro Království obrovskou moc jako vojenská jednotka. Staršovstvo v jednotě má také velkou moc. Celý sbor má větší moc. Sbor s apoštolským proudem má ještě větší moc. Když jsou všechny sbory v určité oblasti v jednotě, mají moc nad územím svazovat knížata temnoty. V takové jednotě bude v každém regionu uvolněná velká moc spasení. 

Dozvídáme se, že když bratři bydlí společně v jednotě, Bůh přikázal požehnání (Žalm 133). Jednota přichází skrze lásku, která nadpřirozeně proudí z našeho vztahu s Ješuou. Nakonec je Ješuova modlitba pro propojení v jednotě skutečných učedníků po celém světě. Tato modlitba za jednotu musí být naplněná před jeho druhým příchodem, po jeho příchodu nebude třeba žádné modlitby za jednotu. 

Od bližšího k bližšímu

Pětinásobná služba (Efeským 4,11-16) je klíčem k jednotě, zejména uznání apoštolské a prorocké  autority a vedení. Pod takovým vybavením služby dojdeme k jednotě víry a růstu do zralého korporátního muže, plně vybaveného.

Věřím, že pouze mocné obnovení přinese tuto jednotu, která bude obsahovat nové směry v doktríně, takže se můžeme spojit. Myšlenka nedbalé jednoty, která je zavlažována
odsouzením není Biblická. Duch Boží nás může přivést blíž a blíž v našich přesvědčeních a může nám  pomoci spolupracovat v oboustranně výhodných úsilích pro budování Království. Toto úsilí o jednotu by mělo charakterizovat celý náš život.


Přinášet Nebeské království na zemi

V tomto videu Ašer pokračuje ve svém vyučování na téma Božího království. Ukazuje, jak je Boží království zjevováno po určitých úrovních a jak se rozvíjí v naší době. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte zde.


Žít ve skrytu

Joel Helski

Matouši 6, Ješua vypráví tři podobenství týkající se života ve skrytu. Učí nás modlit se, postit a dávat v skrytu. Ve všech třech, se objevují stejná slova – ten, který vidí, co je ve skrytu. Toto je mocný princip. Hlavním poučením zde není, že pokud tyto věci děláme veřejně, tak je to špatně, ale že hlavní motivací našeho duchovního života je být ve skrytu, ne být veřejný. Jestliže motivací je obdržet uznání od lidí, je to jednoduše hřích.

Jsou to skryté motivy mezi námi a Bohem, na kterých záleží. To je náš cíl. Dokonce i veliké skutky, když jsou motivovány pýchou, uznáním nebo sobectvím jsou hříchem – a špatným ovocem v Božích očích. Tyto skutky nevyvyšují Jej – ony jen krmí naše ego a potřebují uznání.

V dnešní době je naše společnost posedlá „vlastním já“. A to je v rozporu s tím co učil Ješua. Svět nás povzbuzuje ukazovat sami sebe všem v pozitivním světle: „nebuď outsider, buď cool, buď přijímán“. Tak uděláme „šou“ pro druhé, aby viděli, a často si ani vlastně neuvědomujeme (alespoň my mladí lidé), že to děláme, protože se to stalo tak normálním.

Cenit si vnitřního života

Naše potřeba neustále myslet na to jak jsme vnímání ostatními, jak vypadáme, jak zníme, a být akceptování společností je špatná. Můžeme to přirovnat k podobenství o deseti pannách: pět bláznivých panen bylo připraveno jít na svatbu. Měly šaty, makeup, boty a dokonce i lampy – jen neměly olej. Z vnějšku vypadaly připravené. Když byly ale všechny tyto věci odhaleny, a přišla realita, neměly nic. Olej byl všechno, a skryté věci se staly mnohem cennější než ty viditelné.

Dnes všechny firmy zakládají své produkty a reklamu na těchto principech – počínaje médií, až po selfie tyče. Je to všechno jen o „mně“ a jak mě ostatní vidí, vyčnívat a být viděn na veřejnosti. Dnešní technologie pro nás vytvořila rozčleněnou „virtuální realitu“, ve které dáváme na display jen nepatrný zlomek našich zkušeností z opravdového života. Lidé prezentují to, co chtějí prezentovat, to, co chceme, aby ostatní viděli. To nám dělá dobře. Jako bychom se měli dobře, i když často jsou naše životy vlastně prázdné. Uspokojení založené na přijetí jinými lidmi je falešné a velmi omezené – nikdy toho nebude dost. Uspokojení založené na intimitě s Pánem je Jeho touhou pro nás.


Výzva k postavení se proti Islámu

Brigitte Gabriel měla nedávno projev na setkání pastorů ohledně nebezpečí, před kterým stojí Amerika ze strany radikálního Islámu, a co se musí udělat pro konfrontaci této velmi reálné hrozby. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte zde.


Zpět