Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©8/5/2015 Revive Israel Ministries

Vyjádření nejvyšší kvality

Cody Archer

V Novém zákoně jsou v řečtině pro slovo “nový” použita dvě slova. Jedno je neos, které vyjadřuje něco nového ve smyslu času. Například každý den se vyrábějí nové/neos tužky, což znamená, že se stále vyrábějí tytéž tužky, ale nové jsou proto, že byly vyrobeny dnes.

Daším slovem pro vyjádření slova „nový“ je kainos, a to znamená nový ve smyslu kvality. Když je vyvinut nový chytrý telefon podle nejmodernější technologie a jeho kvalita překoná všechny předešlé telefony, pak se to může nazvat nový/kainos telefon. Tento nový telefon přináší do světa něco, co nikdo předtím neviděl.

Pavel v Efezským 2,15 použil kainos, když popisuje, jak se Židé a pohané stávají „jedním novým člověkem“ skrze Ješuu. Je pouze určitá úroveň kvality a novosti, kterou mohou přinést do světa Židé setkávající se se Židy, stejně tak i pohané. Ale pokud se Židé a pohané spojí ve smířené tělo, stane se to vyjádřením nejvyšší kvality Ješuova těla na zemi. Když se toto stane, staneme se známými pro knížectví a mocnosti v nebi, různorodosti Boží moudrosti (Efezským 3,10-11).


Přehled o Lag B'Omer

Karen Joy Kruger

V knize Leviticus 23,15 a Deuteronomiu 16,9 nám Tóra přikazuje, abychom „počítali Omer“ (49 dní – sedm týdnů) od konce Paschy do dne Letnic (Šavuot).

Akiva byl známý rabbi během období druhého Chrámu. Židovské legendy tvrdí, že měl 24 000 učedníků, kteří všichni zemřeli na mor, který skončil 33. den, den nazvaný „Lag B'Omer.”  Proto se toto období stalo mezi ortodoxními Židy obdobím napůl smutečním.

Více legend obklopuje rabbiho Šimona Bar Jochaje („Rašbi) – jednoho z učedníků Rabbiho Akivy – který zemřel během Lag b’Omer. Rašbi věřil v tajemné, esoterické čtení posvátných textů, a předpokládá se, že před tím než zemřel, přednesl v prorockém proudu vědomí své poznání o Zohar (Osvícení). Zohar se stal centrálním textem Kabaly (židovského mysticismu).

V moderním Izraeli můžeme vidět mladé lidi jak během Lag B'Omer nesou polena či jiné kusy dřeva a stavějí veliké hranice. Opékají maršmelouny, pečou maso a jsou vzhůru celou noc, navzdory obavám jejich rodičů. Školy jsou následující den zavřeny a děti přijíždějí domů brzo ráno a jsou cítit kouřem.

Ve stejný večer jedou desítky tisíc lidí do Galileje na horu Meron, místo kde je pochován Rabbi Šimon. Tam kempují, modlí se, zpívají, tančí a bičují se do šílenství. Dávají se finanční dary a považuje se za zvláště slibné modlit se za partnery v manželství a za finanční požehnání. Také se věří, že když někdo zapálí zvláštní svíčku v konkrétní hodinu, Rabbi Šimon se za něj bude modlit a bude spasen!

Navzdory kamarádskosti a požitku ze sezení u táboráku jsou zde zjevné problémy spojené s duchovními zkušenostmi kolem hrobů a modlení se k mrtvému rabbimu, ať už byl jakkoliv moudrý, nebo laskavý. V Izajáši 65,4 je varování před těmi, kteří „pobývají v hrobech a nocují na skrytých místech,…“

Když Miriam (Marie) přišla hledat Ješuovo mrtvé tělo v hrobě, Andělé se jí otázali „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Lukáš 24,5. V Izraeli je velký hlad po duchovnu. Mnoho našich lidí vnitřně tuší, že jim chybí vztah s Bohem. Hledají a touží po takovéto intimitě ve své duši. Prosím modleme se za jejich hledání, aby vyústilo v opravdový život a spasení.


Izraeská vláda

Židovská „domovská“ strana vedena Neftali Bennettem souhlasila, že vstoupí do koalice s Netanjahuovou stranou a s Ayallet Šaked jakožto šéfkou ministerstva spravedlnosti. Netanjahuova nová vláda má teď tedy v izraelském Knessetu o jeden hlas navíc (61). Naneštěstí je závislá na dvou ultra-ortodoxních stranách, které na koalici mají disproporční politickou páku. Kritická pozice ministra zahraničí je stále volná, kvůli překvapivému odstoupení Liebermana a rovněž i ostatní pozice zůstávají pro stranu Likud.

Prosím připojte se k nám v modlitbách za stálou, silnou a spravedlivou izraelskou vládu, která by jednala ve jménu lidu a ne ambic strany.


Hostování Aglow International

V minulém týdnu jsme dvakrát měli privilegium strávit čas s našimi drahými přáteli z Aglow International. Prvně jsme se setkali na Olivetské hoře, kde Ašer mluvil o historckém posunu v Božím království jak se přibližuje Druhý příchod. Pro zhlédnutí v angličtině, klikněte ZDE!

Podruhé nás navštívili v Jad Hašmoně. Jako vždy náš čas uctívání přinesl hmatatelnou Boží přítomnost a vedl nás do mocného času a prorocké služby. Ašer se sdílel s mocným poselstvím o Božím konečném plánu pro obnovu všech věcí. Již brzy toto poselství umístíme na naše  YouTube stránky. Také jsme si užili společenství u jídla a jsme povzbuzeni novými úrovněmi přátelství a lásky, kterou s nimi zakoušíme.

Tento podzim (5. - 8. listopadu) bude Ašer mluvit na konferenci Aglow International Global v Americe a chtěli bychom Vás povzbudit k tomu, abyste přijeli na tuto důležitou událost. Pro více detailů klikněte zde!


Pozvání k Šavuotu

Zveme Vás, připojte se k nám letos k Šavuotu (Letnice) ať už osobně nebo skrze webové vysílání. Událost začíná 23. 5. 2015 v 22 hodin (izraelského času) a pokračuje následujících 8 hodin.
Pro zhlédnutí video-pozvání od Ašera klikněte zde!

Pro živé vysílání navštivte v době konání reviveisrael.org  


Zpět