Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©17/4/2015 Revive Israel Ministries

Danielova proroctví

Ašer Intrater

Knihu Daniel je možné rozdělit do dvou hlavních částí. Kapitoly 1 až 6 obsahují příběhy zkušeností Daniela a jeho přátel, když sloužili ve vládách Babylonu a Persie. Kapitoly 7 až 12 obsahují řadu vizí o Božím království a o konci časů.

V rámci postupného zjevení izraelských proroků, Daniel představuje nejpokročilejší fázi. Jeho vize příchodu Mesiáše připravila cestu evangelia a jeho vize o konci časů nás uvádějí do kontextu knihy Zjevení. Kapitoly 7 až 12 obsahují 4 hlavní vize:

  1. Kapitola 7: První rok Belšasara - vize o čtyřech bestiích a Věkovitém
  2. Kapitola 8: Třetí rok Belšasara - vize berana (Peršané / Médové) a kozla (Řekové)
  3. Kapitola 9: První rok Dareia - proroctví o 70 letech a „vyhlazení“ Pomazaného
  4. Kapitoly 10 až 12 - Třetí rok Koreše (Kýra) - shrnutí konce časů „mužem ohně“

Danielovo chápání jeho vlastních vizí bylo omezeno. Bylo mu řečeno, že k jejich naplnění dojde až později a proto mu byl jejich význam dočasně "uzavřen" (Daniel 8,26; 12,4, 9).

V každém z těchto čtyř hlavních proroctví jsou přímé odkazy na Ješuu jako: „mesiáše“, „pomazaného“, „velitele zástupů“, a „anděla YHWH“ (Daniel 7,13-14; 8,11, 15, 25; 9,25-26; 10,5-6, 20-21).

Všechna tyto proroctví zmiňují dvě silné démonické síly zapojené do duchovního boje proti Božímu království: Paras (Persie) a yāvān (Řecko). Persie se nachází na východ od Izraele, a Řecko na severozápadě. Je těžké nevidět propojení s koncem časů a paralelou s islámským extremismem ducha Paras, a západním, ateistickým humanismem ducha yāvān.

Přestože jsou démonická knížectví  Paras a yāvān  zlá, vůdci národů v oblastech spadajících pod jejich vliv můžou někdy činit dobře. V Písmu jsou chváleni jak Dareios, tak Kýros a civilizační úspěchy Alexandra Velikého z Řecka (ve skutečnosti Makedonie) lze také vidět v pozitivním světle. Obrázek Anděla JHVH (Ježíše), je vnímán jako boj za Dareia (Daniel 11,1); a Kýros je Bohem nazván „pomazaným“ (Mašiach), když nařídí obnovu Jeruzaléma (Izajáš 45, 1).

Všimněte si historického kontextu posledních Danielových proroctví: první dvě se konala během Belšasarovy vlády, který byl zlým synem Nabukadnazara. On byl ten, komu Bůh „psal na zeď“ (Daniel 5). Daniel předpověděl Belšasarův pád, který se konal bezprostředně po psaní na zdi. Belšasarovo království dobyl Dareius.

Daniel měl schopnost dělat svou nejlepší práci tím, že po čas panování Dareia a Kýra sloužil jako jakýsi premiér (Daniel 6,29). Mohlo by se zdát, že Kýrovo rozhodnutí na podporu obnovení Sionu vzniklo jako výsledek Danielova politického vlivu, přímluvy a proroctví.

Daniel studoval proroctví Izajáše a Jeremiáše, a začal se modlit za jejich naplnění v jeho generaci. Stejně tak my jsme dnes povoláni číst všechna prorocká Písma a modlit se za jejich naplnění v naší generaci. Přijměme podobné pomazání a porozumění jako měl Daniel - modlit se, postit, přimlouvat a činit pokání a buďme přesvědčeni, že můžeme ovlivnit dějiny jak vírou, tak proroctvím.


Dohoda s Íránem

Tento týden se Rusko rozhodlo Íránu prodat rakety S-300 výměnou za ropu – to vše v reakci na odstranění sankcí, které odkleplo jednání v Lausanne. Izrael, Egypt a Saúdská Arábie vyjádřili obavy, že odstranění sankcí by mohlo mít za následek závody ve zbrojení na Blízkém východě. Další obavou Izraele je, že finanční podpora íránského režimu ajatolláhů by měla za následek další financování terorismu a radikálního islámu.


Koalice

Koalice pro novou vládu ještě nebyla vytvořena. Klíčové pozice vládního kabinetu jako je ministerstvo zahraniční, obrany, vnitra a školství ještě nebyly obsazeny (s největší pravděpodobností obrana připadne Jaalonovi a finance Kakhlonovi). Vznik této vlády je zásadní pro budoucnost Izraele. Modlete se za Boží vůli, moudrost a Jeho intervenci.


Výlet do Etiopie

Prosím, modlete se za Elanu Cantorovou, která cestuje s ještě jednou mladou Izraelkou po Etiopii. Tento týden se připojily k misijnímu týmu pod vedením Joela Černoffova, který má sloužit sirotkům a potřebným v oblasti Bahar Dar.


Pozvánka na Šavuot

Na základě poselství Písma věříme, že Bůh vylije v posledních časech svého Ducha na celé tělo (Skutky 2,17-21). Aby se tak stalo, Ješua vyhledává Své tělo na celém světě ke sjednocení ve víře a modlitbě, které se bude přimlouvat za příchod této svět měnící události. Proto vás žádáme, abyste se k nám u příležitosti letošního Šavuotu (Letnic) osobně nebo prostřednictvím našeho živého vysílání na webu připojili. Akce začíná 23. května 2015 ve 22:00 (izraelského času) a bude trvat po dobu 8 hodin.

Pro živé webové vysílání, přejděte v době události na reviveisrael.org.


Milost pro místo

V této zprávě se náš drahý přítel Paul Wilbur sdílí s jeho bohatými zkušenostmi z oblasti vedení bohoslužby v milosti a pomazání Ducha svatého, které nás uschopňuje do toho, k čemu jsme byli stvořeni. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Revive Thailand

Revive Thailand Ministries aktivně pomáhá v Bangkoku žadatelům o azyl (hlavně z Pákistánu), z nichž mnozí jsou v současné době zadržováni thajskými úřady, kdy byly některé rodiny rozděleny. Pastor Mark a jeho tým se jim rozhodli pomoci tím, že dodávají potraviny, toaletní potřeby a plenky. Prosím, modlete se za úspěch v jednání s vládními úředníky, za finanční podporu a za šíření Božího království. Pro sledování krátkého videa v angličtině klikněte ZDE!


Zpět