Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©3/4/2015 Revive Israel Ministries

Dvojí význam spasení

Ašer Intrater

Jméno Ješua – Ježíš ישוע nese význam slova J‘šuah – spasení ישועה .

Koncept spasení, tak jak jej chápeme v Písmu má dvojí význam: jeden je vojenský, druhý duchovní. Oba jsou pravdivé. Hebrejští proroci měli tendenci zdůrazňovat vojenskou, nacionální a Boží intervenci v záchraně izraelského národa před destrukcí. Raní křesťané a mesiánští apoštolové kladli důraz na věčnost, duchovno, Boží odpuštění hříchů a záchranu před smrtí.

Při dialogu o spáse může tento rozpor způsobit zmatek. Otázka „Jste spaseni?“ nemá tak v moderní hebrejštině prakticky žádný význam.

Když Izraelci vyšli z Egypta, Bůh jim zajistil spasení a vojenské vítězství tím, že zničil jejich nepřátele na pobřeží Rudého moře. Jenže pak upadli znovu hříchu, a museli putovat po poušti po celých čtyřicet let, dokud celá generace nezemřela (1 Korintským 10,1-13).

Národní vojenské aspekty spásy se v posledních generacích Izraele staly více relevantními, kdy Židé znovu obývají svou zemi a jejich státu ze všech stran hrozí zničením džihádistické skupiny.

Pascha a spasení

Od té doby, co se Izrael stal národem, docházelo také postupně ke změně chápání Paschy a Velikonoc. Během mnoha let exilu Židů byla Pascha především náboženským obřadem, který byl symbolickou vzpomínkou na minulost. Nyní je Pascha státní svátek, který se slaví jak na náboženské, tak na světské úrovni. Někteří vnímají tyto svátky jako národní záležitost, pro jiné mají náboženský význam. Pro některé mají obojí význam.

Izraelská společnost je v přechodu. Mladí Izraelci si jsou ochotni klást poměrně radikální otázky, pokud jde o význam židovských symbolů. Naše společnost zažívá mnoho politických otřesů, a to jak na levé, tak na pravé straně. Izraelská náboženská komunita zaznamenala určitý historický vývoj, včetně náboženského nacionalismu, revoluce Šas, mesiášství Chabadu a nový moderní pluralismus.

Ačkoliv je mesiánská komunita stále nevýznamným prvkem v izraelské společnosti, pomalu dochází krůček po krůčku ke změně postoje a snaze pochopit a vnímat mesiánské Židy jako součást izraelské společnosti.

Bůh ustanovil svátek Paschy na „stanovený čas.“ Čas, kdy si připomínáme vysvobození z Egypta, a kdy máme na paměti smrt a vzkříšení Ješuy, ke kterým také došlo během Paschy. Jak bude čas ubíhat dál a dál, lidé si budou klást další a další otázky týkající se symboliky, nacionalismu a mesiánství spojené s Velikonocemi. Historický pohled Ješuových učedníků se spíše stal částí této diskuze. A jelikož po celém světě roste Islámský džihád a protiizraelské nálady, poroste také význam Paschy jako Boží vojenské intervence záchrany lidu Izraele.

Spasení, dvě strany mince

V posledních měsících před příchodem Ješuy dojde ke splynutí těchto dvou různých aspektů „spásy“. Poroste nejen nutnost poznání Ješuy ale také naléhavost božské vojenské intervence pro Izrael. Všechna proroctví o druhém příchodu Ješuy zdůrazňují jak duchovní probuzení, tak vojenskou intervenci. Nakonec význam tohoto slova vystihuje „Celý Izrael bude spasen“

(Římanům 11,26).

Duchovní obnova v zemi Izrael půjde ruku v ruce s voláním k Bohu o vysvobození před vojenským zničením. Ješua a nebeští andělé sestoupí na Zemi a zachrání Izrael od totální destrukce a ve stejnou dobu přinese věčnou duchovní spásu. Útok národů, probuzení v Izraeli a božská „vojenská“ intervence se odehrají všechny zároveň.


Dvě vrcholné schůzky

V minulých týdnech došlo ke dvěma vrcholných schůzkám, které se obě věnovaly otázkám Blízkého východu. Rozdíl mezi těmito dvěma schůzkami upozorňuje na některé bizarní složitosti konfliktů v tomto regionu. První se konala ve švýcarském Lausanne, v níž mezinárodní koalice, v čele se Spojenými státy, došla s Íránem blízko k dohodě ohledně jeho plánů s obohacováním uranu.

Druhý se konal na Sinaji v Šarm-El-šejku, v němž Liga arabských států v čele s Egyptem a Saudskou Arábií dohodla na vytvoření koalice proti agresi íránských sil, které operují na celém Blízkém východě, konkrétně v Jemenu. Ironií je, že většina z Ligy arabských států je v podstatě v souladu s izraelským postoji k Íránu.

Egyptský prezident Al Sisi označil Írán jako „zahraničního extrémistu, který se snaží zasáhnout celý náš region.“ Egypt a Saúdská Arábie navrhla zřídit pan-arabskou vojenskou sílu, schopnou postavit se proti šíitským Húsíúm, kteří jsou podporováni Íránem, způsobili převrat v Jemenu a pohybují se směrem ke strategické úžině Bab-al-Mandab v Rudém moře, kde proudí všechny trasy námořního obchodu do Asie.

Kdo podporuje Írán?

Mezi Palestinci je „Organizace pro osvobození Palestiny“ pro spojenectví s Egyptem a Saúdskou koalicí; zatímco Hamas spolupracuje s Íránem. V Libanonu je pro koalici libanonská vláda, zatímco Hizballáh je pro Írán. V Jemenu spolupráci s koalicí podporuje vláda, zatímco Húsíové s Íránem. Sýrie, která je podporována Íránem, tak Irán logicky v aktuálním konfliktu podporuje.

Íránci nejsou Arabové, ale Peršané; íránský režim ajatolláhů je radikální šíitský a podporuje šíitské radikály po celém světě. Egypťané a Saudové jsou Arabové, sunnité a relativně mírní muslimové. Al-Káida a ISIS jsou sunnité a extrémní džihádisté. Rádi by podpořili džihádistickou agendu Íránců, ale zároveň by proti nim bojovali kvůli touze ovládnout Sýrii.


Izrael a národy

V této zprávě Ašer ukazuje, že stejně jako muž a žena byli stvořeni jeden pro druhého, je stejně tak i s Izraelem a národy. Oba jsou povoláni, aby si ve vzájemném vztahu navzájem sloužili a žehnali. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět