Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©13/3/2015 Revive Israel Ministries

Cena za jednotu

 Ašer Intrater

Jednota je konečným produktem lásky. Jestliže já miluji tebe a ty miluješ mně a všichni se milujeme navzájem, pak jednota naší lásky sjednocuje nás. Být „jedno“ je Bohem inspirované duchovní spojení (Efezským 5,31-32); stávat se jednotnějšími je lidský proces nebo výsledek toho, že jsme jedno. V Pánu jsme „jedno“, ale abychom byli jednotní, musíme vyvinout trochu úsilí.

Ješua se za nás v Janovi 17 modlil, abychom byli jedno; a v Janovi 18 vstupuje se svými učedníky do zahrady Getsemane. Jan zaznamenává modlitbu za jednotu, zatímco jiná evangelia zaznamenávají modlitbu v Getsemane jako „Ať se děje ne Má, ale Tvá vůle” (Matouš 26,39). Dejme tedy obojí dohromady.

Getsemanská modlitba poslušnosti až na smrt byla cenou, která byla požadována za vnesení nás do jednoty popsané v Janovi 17. Po getsemanské modlitbě byl Ješua zajat, odveden a ukřižován. Na kříži zaplatil cenu za hříšníky, aby byli spaseni, a za věřící, aby byli jedno. Kříž je cenou za to, aby naše „jednota s Bohem“ byla vůbec možná.

Odpouštět našim zrádcům

Tak jak byl Ješua ukřižován na Svém kříži, i my musíme denně vzít svůj kříž a přivádět se do jednoty. Na kříži se Ješua modlil tuto zásadní modlitbu: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ – (Lukáš 23,34). Je mnoho různých úrovní odpuštění a mnoho různých typů lidí, kterým je třeba odpustit. Ale nejtěžší situací k odpuštění, je odpustit někomu blízkému, který vás zradil.

Nikdo neprochází životem, aniž by se cítil zrazen, nebo alespoň opuštěný jinou osobou. Možná jste byli zrazeni někým, kdo to udělal schválně, nebo si možná ten dotyčný neuvědomoval, co dělá. Možná vás vlastně nezradil, ale okolnosti života vnesly odloučení do toho, co kdysi býval blízký vztah, a tak se cítíte zrazeni. Ať to bylo do jakéhokoli stupně zamýšlené, nebo uvědomělé, pořád je to nejbolestivější zkušenost v životě. Nikdo vás nemůže zradit, dokud nedosáhne s vámi určité úrovně intimity. Intimita vyžaduje zranitelnost, a zrada se dotýká právě této citlivé oblasti intimní zranitelnosti. Proto je zrada tak bolestivá.

Přesto toto je cena za jednotu: odpouštět těm, kteří nás zradili. Takto „neseme svůj kříž“. Jediná cesta ke smíření a jednotě je odpouštět těm, kteří nám ublížili. Každý z nás toto musí činit ve sféře vlastního života a vztahů, ať už v rodině, přátelství nebo ve sboru.


Esteřin půst – rekapitulace

Tento rok jsme došli nových úrovní pomazání, logistiky a jednoty. Místí účast byla více než dvakrát větší oproti minulému roku. Na tomto dni se podílelo 14 vedoucích z různých sborů.

Jednu z důležitých věcí vnímal Bassam, věřící s muslimským pozadím, pastor Allianc Evangelical Church na východě Jeruzaléma, který nás vedl v modlitbách za Blízký východ. Dostal mocné prorocké slovo a vysvětloval, jak slyší, že ISIS změnil své zaměření učinit hlavní město jejich chalífátu z Mekky, na Jeruzalém. Tento vhled vedl k cíleným a včasným modlitbám.

Další z důležitých věcí byl chválící tým z Gateways na Kypru, kteří se k nám připojili spolu se spoustou jejich studentů; a taktéž náš první chválící tým z Jad Hašmony, jehož polovina byli teenageři. Jsme nadšeni z toho, co Bůh dělá mezi mladými lidmi v této strategické mesiánské vesnici.

Byli jsme povzbuzeni pozitivní zpětnou vazbou od lidí, kteří se k nám připojili doslova z celého světa skrze živé vysílání. Některá technická témata jako internetové připojení a hlasitost jsou výzvou pro náš mediální tým, ale celkově to byl další krok vpřed oproti minulým létům.
Velké díky všem, kteří se k nám připojili!

Ke zhlédnutí chvály z toho dne klikněte zde.


Přijetí závazku vůči sborovému životu

V tomto audio poselství převzatém z nedávné šabatové bohoslužby z Ahavat Ješua Dan Juster vyučuje, že závazky vůči sborovému životu jsou hlavním aspektem, který máme přijmout v naši poslušnosti Ješuy. Pro poslech (v angl.) klikněte zde.


Závěrečné odpočítávání do izraelských voleb

Izraelské volby se budou konat již tento týden. Prosíme, modlete se. Modlit se za členy vlády je vysoko prioritní (1. Timoteovi 2,2). Bůh může změnit, kdo se dostane do pozice autority ve vládě (Daniel 4,17). Proroci Izraele se modlili za národ a pomazání těch, kteří byli nazváni králi. Boží vládní vůdci ovlivnili národ k dobrému, kdežto zlí vůdci jej ovlivnili k horšímu.

Hebrejské slovo pro „premiéra“ je vlastně „hlava vlády“. Během této kampaně se udál nepěkný osobní útok na Netanjahua. Netanjahu opakovaně během mezinárodních projevů citoval biblické hodnoty a verše, také přijal myšlenky evangelikálů po celém světě. Avšak problémy v Izraeli jsou složité.

  1. Ceny bydlení – jsou velmi vysoké, takže izraelská pracující rodina střední třídy má jen malou šanci si koupit bydlení, platit daně a zaplatit si základní životní výdaje.
  2. Bezpečí – jak kvůli silám ISIS na syrských hranicích s Izraelem, tak kvůli Hamásu a Hizbaláhu, je zlomové, aby měl Izrael vůdce, který je schopen stát proti nim.
  3. Arabská koalice – předešlé tři nebo čtyři arabské strany se spojily, aby vytvořily koalici, která soupeří o místo třetí největší strany v Izraeli. Zatímco arabští Izraelci jsou „pro“ Izrael, tato koalice je spíše „anti“ Sionistická.
  4. Ultra-Orthodoxové – máme zde tři ultra-Orthodoxní židovské strany, které se pravděpodobně připojí k pravému křídlu koalice. Tyto strany obvykle tlačí extrémistickou agendu, omezení náboženské svobody a ubližují ekonomice.
  5. Středvé strany – zatímco volby jsou hlavně soupeřením mezi Herzogovou a Netanjahuovou koalicí, konečné složení vlády může záviset na dvou středových stranách vedených Lapidem a Kahlonem.

Zpět