Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©23/1/2015 Revive Israel Ministries

Bod obratu

Ašer Intrater

Letošní rok 2014-2015, jak si v židovském kalendáři mnohý „semita“ významně poznamenal, je pro mnohé bodem obratu. Tento týden si připomínáme 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi na jihozápadě Polska, nedaleko Krakova. Odhaduje se, že zde bylo zavražděno nacisty mezi roky 1942 a 1945 okolo 1,1 milionu Židů (včetně několika členů rodiny mého dědečka). Dne 27. ledna Sověti vstoupili do Osvětimi a osvobodili 7000 zbývajících vězňů, všechny hladovějící a pod bodem mrazu.

Nejen, že byl osvobozen Auschwitz II, ale světová válka jako celek směřovala ke konci, včetně bojů na Blízkém východě a v Tichomoří. Toto je i pro Japonsko a okolní země důležitý konec 70 let trvajícího období.

Sedmdesát let je popsáno v Písmu jako období vedoucí k naplnění historických proroctví a trestů (Jeremiáš 25,11, Daniel 9,24). Lhůta 70 let se vztahuje k pojmu „návštěvy hříchy otců“ (Exodus 20,5), a k 70 letům života (Žalm 90,10). Sedmdesát let více či méně dokončuje cyklus jedné generace, která odchází a vede k porodu příští. Poslední svědci období druhé světové války již dnes vymírají. Současná generace má málo emocionálního spojení s tím, co se tehdy stalo.

Od konce druhé světové války došlo k jistému přerodu nacistické „vize“ vyhladit Židy, k filosofii dnešního radikálního islámu. V letošním roce 2014-2015 ISIS vyhlásil Islámský stát. Jedná se o důležitý vývoj v islámském pohledu na svět. Všechny teroristické skupiny, ať už Hamas, Hizballáh, Al-Káida, se těší na obnovu chalífátu (islámské říše rozprostírající se po celém světě), ale sami sebe jako součást nové mocnosti nevidí. ISIS prohlašuje, že začalo období Chalífátu.

Zdá se, že Evropa a Spojené národy velmi málo chápou nebezpečí, které mají na dosah ruky. V této době, 70 let po holocaustu, je to jen izraelský národ, který v naší generaci mluví jasně o hrozbě islámského džihádu, a jsou to jen zástupci z Izraele, kteří citují z Bible ve Valném shromáždění OSN.

Ve stejném období jsme byli svědky velkého pokroku v těle Kristově. Nejvíce věřících křesťanů se dnes nachází v Asii, ne na Západě. Vzestup asijské církve je posunem paradigmatu o růstu, který takhle nebyl vidět téměř 2000 let. Také mesiánský pozůstatek v obnoveném izraelském národě se pomalu a jistě rozvíjí a zraje. Tato duchovní obnova Izraele je také posunem paradigmatu prorockého významu, který od prvního století nemá obdoby.


Dědictví

Paul Wilbur

Slovo dědictví pro mě v současné době něčím výjimečným. Co budujeme, koho budujeme, a co mu zanecháváme? „Dědictví“ znamená trochu víc přemýšlet do budoucna o příští generaci, než jen o svém vlastním prospěchu -- Je to mnohem víc o budoucnosti mých dětí a vnoučat, než je o mně. Úspěch je zaručen, když jsme vytvořili správný dům, který byl postaven správnými staviteli a z dobrého materiálu: z pomazání, ryzosti, síly, přesnosti, integrity a lásky. Šalamoun k tomu dodává: „Pokud Adonai nestaví dům, namáhají se stavitelé nadarmo“ (Žalm 127,1 TLV)

Zoufale chci být součástí něčeho významného, a zdá se, že máme otěže pevně v našich rukou (ano, mluvím k vám všem, poválečné generaci, narozených v letech 1946-1964). Jak se v současné době věci vyvíjejí, je do značné míry důsledkem našich modliteb, plánování, moudrosti, zjevení a schopnosti předat štafetu další generaci! Chci být shledán věrným a jako člověk, jehož život udělal mnohé pro Boží království pro budoucí generace. Chci, aby slova Izajáše byla prostřednictvím mého života pravdivá, „Můj Duch, který je na vás, a slova má, která jsem vám dal do úst, se nesmí odchýlit od vašich úst, nebo z úst vašeho potomka, nebo úst vašich dětských potomků… od teď až navždy. "(TLV) Naše dědictví je zajištěno jen tehdy, když On je našim dědictvím!


Dotknout se Ješuy

V tomto videu, Ašer hovoří o zoufalství víry, které uvolňuje uzdravení nejen pro nás, ale i pro naše národy. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!
Zpět