Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©2/1/2015 Revive Israel Ministries

Novoroční novinky

Modlitby

Plánujeme i nadále pokračovat v každodenních dvouhodinových modlitbách, chválách, proroctvích, které všechny probíhají v hebrejštině. Tyto aktivity jsou zdrojem duchovní síly pro všechny naše misijní činnosti. V návaznosti na to přecházíme do budujícího vyučování pro náš tým a místní nebo zahraničními hosty.

Každý rok jsme hostitelé/sponzoři třech národních a mezinárodních modlitebních setkání a postů (Jom Kipur, Půst Ester a Šavuot/Letnice). Vize pro tyto události stále rostou a zvyšuje se jak lokální účast, tak odběr online přenosů. Tyto aktivity se uskutečňují v hebrejštině a daří se i realizovat částečný překlad na webu.


Sborové aktivity

Ahavat Ješua
Naše sborová základna v Jeruzalémě je na tom docela dobře. Eddie a Jackie Santorovi zde slouží jako primární pastýři sboru a spolu s Ašerem tvoří dynamický apoštolský tým.

V letošním roce jsme se zaměřili na školení nových vedoucích, proto jsme vděční, že mnoho z nich povstává, aby se chopilo odpovědnosti za nové oblasti. V novém roce se skupina asi 20 potenciálních mladých vůdčích osobností začne společně setkávat pod vedením Eddieho a Dana Justera, dokud nebudou vyškoleni, aby vedli své vlastní malé skupinky. Tento týden se bude shromáždění stěhovat do nových prostor v centru Jeruzaléma. Prostory budou sdíleny s dalšími dvěma místními sbory.

Tiferet Ješua 
Nově jsme se zaměřili na vývoj sboru Tiferet Ješua v Tel Avivu. Ašer zde slouží jako administrátor sboru a Ron Cantor koordinuje pastorační tým a staršovstvo. Mladší tým vedoucích čítá asi 20 lidí.

Sbor, a to zejména Ašer, byl terčem ultra-ortodoxní „anti-mesiánské“ propagandy. Možná je to způsobeno tím, že mnoho nových Izraelců často přicházejí do shromáždění, kde se dovídají o Ješuovi a věčném životě. Stejně jako Ahavat Ješua, tak Tiferet jsou hebrejskými sbory, kde se aplikují dary Ducha, dynamické chvály, intenzivní hlásání dobré zprávy a odborná příprava mladých izraelských učedníků.


Strategické dárcovství

Jednou z našich základních hodnot je „strategické a intenzivní“ dárcovství. Jedna třetina z našeho souhrnného rozpočtu je věnována chudým a potřebným, na misie, jiným sborům a misijním organizacím. Jedním z našich cílů je služba velkorysosti a integrity prostřednictvím našeho finančního dárcovství.

V letošním roce jsme se investovali do více než 70 různých jedinců, projektů a organizací. Zde je několik příkladů:

  • Výuka jízdy na koni pro děti z neúplných rodin
  • Rehabilitační centrum pro závislé na drogách a alkoholu
  • Hypotéční fond s nízkým úrokem na nákup domů pro mladé rodiny
  • Platy pro místní vytížené pastory
  • Prázdninové aktivity a učednický tábor pro mesiánské mládežníky

Evangelizace

Místní evangelizace

Ráchel a její manžel Gilead založili terénní centrum Netanel House v Ein Kerem, které pokračuje v zasahování stovek životů místních Izraelců. Roni Rejuwan, jeden z původních izraelských evangelistů a členů týmu, také pomáhá v protidrogovém rehabilitačním centru Dům Ješuy a v ulicích Tel Avivu.

Internetová televize Ješua Chai

Pokračujeme v rozvoji internetového televizního kanálu, který bude vysílat 24/7 přímé evangelizace v hebrejštině. Pořady se kousek po kousku zkvalitňují a jejich množství roste. Shodli jsme se také na logu, grafice a webu. Vysílání bude oficiálně spuštěno na jaře 2015 a už jsme téměř dokončili malé studio pro místní výrobu a plánujeme jej používat do budoucna pravidelně.

Ješua Chai se snaží být nástrojem pro evangelizaci celého izraelského těla Mesiáše. Pracujeme v dobré spolupráci a komunikaci se 4 nebo 5 jinými skupinami z Izraele, které chtějí mediální evangelizaci v hebrejštině.

Partnerství s Palestinci

Pokračujeme v naší spolupráci s palestinskými křesťany, zejména těmi, které slouží muslimům. Na svědectví naší spolupráce s arabským tělem Kristovým je mnoho ovoce jednoty a povzbuzení.


Společenství

Středisko naší služby se nachází v Jad Hašmoně, jediném mesiánském kibucu v Izraeli. Juval spolupracuje se správci kibucu a snažíme se být kibucu co nejvíce podporou jak ve stavbě domů, tak nových hospodářských budov. Jad Hašmona se stane hlavní základnou mesiánské komunity v Izraeli a po celém světě, a je požehnaným domovem pro naši organizaci a učednické a modlitební centrum.


Tikkun

V letošním roce došlo k reorganizaci vedoucího týmu Tikkun International, který se skládá z Ašera, Dan Justera, Eitana Šisškoffa, Davida Rudolpha a Paula Wilbura. Smluvní loajalita, integrita a jednota těchto lidí je už více než 30 let svědectvím a podporou mnohých po celém světě. Naše sídlo a vize jsou soustředěny zde v Izraeli, a chceme vyjít ven z Izraele do dalších národů.


Národy

V letošním roce jsme vyslali členy našeho týmu do Dánska, Itálie, Anglie, Švýcarska, Brazílie, Kanady, Spojených států, Indie, Portugalska, Japonska a Číny za účelem obnovy původního apoštolského povolání a vyzbrojování církve, aby stála na konci časů za Izraelem.

Naše týdenní emailové aktualizace jsou odesílány v angličtině a jsou překládány a posílány ve více než tuctu jazyků.

V letošním roce se výrazně rozšířilo naše spojení s Asií kvůli povolání a službě Ariela Blumenthal. On a jeho žena Vered byly vysláni do Číny na celý příští rok a půl s cílem pokračovat v budování vztahů a růstu ve studiu jejich jazyků.

Děkujeme Bohu, a děkujeme Vám, naši milí přátelé a partneři, za to, že stojíte při nás!

Požehnání a lásku pro nový rok přejí jménem Revive Israel, Ahavat Ješua a Tiferet Ješua

Ašer Intrater, Juval Janaj, a Tal Robin


Chození v sexuální čistotě, klíč #2

V tomto třetím ze čtyř videí, Cody hovoří o významu být vykazatelný. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


Zpět