Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©21/11/2014 Revive Israel Ministries

Konference 822 - Zhodnocen í a novinky

V Zachariáši 8,22 je zaslíbení, že přijde den, kdy velké množství lidí a mnoho mocných národů přijdou do Jeruzaléma, aby zde hledali Hospodina zástupů. Jako věřící lidé, žijící v Jeruzalémě, máme tu čest vidět, jak se v každodenním procesu postupně toto proroctví naplňuje, kdy věřící z celého světa přicházejí do „města Velkého krále“, aby se modlili, uctívali, studovali Písmo a pořádali konference.

Minulý týden byl náš tým požehnán účastí na velké konferenci (3400 lidí!) „822Call,“ která se konala v International Convention Center (ICC) v Jeruzalémě. Tato konference byla v mnoha ohledech jedinečná:

  1. Konference se účastnili zástupci z minimálně 20 zemí, většina z nich, asi 2000, byla z Číny, Tchaj-wanu, Hong Kongu, Singapuru, atd. Vše probíhalo hlavně v angličtině a čínštině.
  2. Konference se neúčastnili žádní významní řečníci nebo kazatelské celebrity; ani se žádná z nich nestala „tváří“ konference na oficiálních pozvánkách či webových stránkách. Z kazatelny sice zaznělo krátké vyučování, ale převážně byl kladen na každém z 10 setkání důraz na chvály, uctívání, tanec a oslavu. Vše probíhalo v rodinné atmosféře. Kromě toho, obsah každého setkání byl více či méně rozhodnut v rámci setkání vedoucích bezprostředně před každým zasedáním.
  3. Vedoucí tohoto hnutí je Kanaďan jménem David Demian. David má silný prorocký dar, který si Pán používá k rozdmýchávání pokání, smíření a jednoty mezi národy. Za svého působení v Kanadě je David znám jako přítel Izraele a židovského lidu; Mimoto je hlavně rodilý Egypťan a arabský kazatel! A co víc, Pán si Davida používá pro navazování vztahů a budování jednoty s čínskou církví! Na základě toho všeho je David v jedinečné pozici, aby v Izraeli motivoval k jednotě jak židovské, tak arabské vedoucí církve a to vše za přítomnosti čínské církve.
  4. David a jeho mezinárodní vedoucí tým investovali spoustu času a energie při budování komunikačních mostů s místním vedením: při těchto příležitostech navštívili od září 2013 Izrael nejméně 5 krát. Ve finální fázi to vyprodukovalo jednotu a rodinou atmosféru, která se nesla celou konferencí.

Takže, co se tak důležitého stalo, pokud pomineme spoustu chval a uctívání? Zaznělo velké množství svědectví z různých národů; došlo k „prorockým aktům“, proklamacím jednoty, atd. Pro nás osobně bylo nejdůležitější událostí setkání asi 50 vůdců, které se konalo před více než měsícem a které se uskutečnilo v rámci jednoho z mnoha přípravných setkání. Duch svatý se na tomto konkrétním setkání pohyboval překvapivým a nadpřirozeným způsobem a přinesl čas smíření a úmluvy mezi Židy a Araby. Toto setkání bylo vzácné svou hloubkou a intenzitou, a to navzdory účasti na mnoha setkáních věnovaných usmíření, která jsme v průběhu let absolvovali.

Události, které probíhaly ve středu ráno, můžete vidět na zde videu (http://822call.org/media/november%2012), kde je část, kdy jsme činili pokání, dále zaznělo prohlášení o novém člověku (Ef 2 a 3), naroubování na olivovník v Římanům 11, žehnání ke svobodě v Římanům 9,4-5. Doufám, že budete moci sledovat některé z těchto videí, ale pamatujte si, že tento druh modliteb a proroctví měl primárně dopad na účastníky této konference. Na rozdíl od mnoha vyučování, si práce Ducha svatého doslova vyžaduje fyzickou přítomnost.


Blumenthalovi v Číně

Jako významný krok našeho týmu v rámci touhy vybudovat mosty mezi Izraelem a národy, vnímáme nadcházející týden, kdy vyšleme na příštích 1,5 až 2 roky jednu z našich izraelských rodin do Číny. Ariel a Vered Blumenthalovi a jejich dvě malé děti mají zvláštní povolání pro Dálný východ. Ariel se obrátil v roce 1992 v Japonsku a mluví také plynně japonsky. Když v roce 1998 emigroval do Jeruzaléma, Pán si ho poté povolal také do Číny.

Během posledních několika let začal studovat v rámci doktorského studia na Hebrejské univerzitě čínskou kulturu, kde se obzvlášť zaměřil na moderní čínskou církev a její návrat do Jeruzaléma. O čemž svědčí konference „822“, kdy Číňané přicházejí do Jeruzaléma ve větším a větším počtu! Jak bude Ariel pokračovat ve studiu v Číně, budou Blumenthalovi moci budovat vztahy s mnoha místními křesťanskými skupinami.

Od 25. listopadu do 7. prosince budou sloužit v Japonsku, kázat v několika místních církvích a první tři dny v prosinci vyučovat na historicky první, strategické konferenci Japonců, Korejců a Číňanů v Miyazaki. 8. Prosince nakonec dorazí do čínského Xi'an. To je místo, které jim bude v blízké budoucnosti domovem. Prosíme vás o přímluvy: za sílu, moudrost, zdraví, osvojování jazyka, atd. Máte-li zájem číst jejich modlitební blog, zašlete prosím krátký e-mail na: [email protected] a odešle vám obratem vstup do blogu.

Zde jsou tři odkazy na konferenci v Miyazaki:


Ašer v Living Stones TV

V případě, že jste propásli vysílání na Living Stones TV, můžete shlédnout následující záznam, kde se Ašer sdílel o Mesiánském Judaismu a životě věřícího v Izraeli. Pro zhlédnutí klikněte zde.


Zpět