Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©26/9/2014 Revive Israel Ministries

Kone čné časy- zjednodušeně

Ašer Intrater

Blíží se čas, kdy dojde k naplnění třech hlavních událostí Posledních časů. Daly by se shrnout takto:

  1. Soužení
  2. Druhý příchod
  3. Milénium – Tisícileté království

Období soužení je sérií celosvětových těžkostí, které vykulminují v mezinárodní útok na Izrael (Matouš 24). K Druhému příchodu dojde ve vrcholném momentu této války, kdy Jeruzalém bude skoro přemožen nepřátelskými mocnostmi (Zacharjáš 14). Milénium je Boží království na zemi, tisíc let míru a prosperity s Ješuou jako Králem (Zjevení 20).

Slovo „Soužení“ je spojeno s dobou, kdy měl Jákob „soužení“, v době hebrejských proroků (Jeremjáš 30,7; Daniel 12,1). Během tohoto období nebudou pouze těžkosti, ale i probuzení, evangelium, nadpřirozená ochrana, pročištění církve a obnovení Izraele.

Druhý příchod je intervence, ke které dojde doslova „za pět minut dvanáct“, kdy Ješua jako velitel Hospodinova zástupu porazí mocnosti zla (Zjevení 19). Tehdy budou démoni vypuzeni a mrtví, kteří povstali při prvním vzkříšení a opravdoví věřící budou nadpřirozeně „vytrženi“, aby přivítali Ješuu zpátky na zemi.

Po této veliké válce započne království „Mesiáše“. Jeruzalém bude politickým a duchovním hlavním městem celého světa. Vláda bude pod vedením Ješuy a těch, kdo budou vládnout společně s Ním. Nastane velký pokoj, prosperita a spravedlnost v této spravedlivé společnosti.
I během prvního století se udály tři významné události (Ukřižování, Vzkříšení a Letnice). Tyto tři události se staly během tří jarních svátků (Pascha, Omer a Šavuot). Bylo by tedy biblicky logické, že by události posledních časů nastaly během podzimních svátků (svátek Troubení, svátek Smíření a svátek Stánků).
Takto bychom mohli shrnout spojení mezi podzimními svátky a konečnými časy:

  1. Svátek Troubení = Soužení
  2. Svátek Smíření = Druhý příchod
  3. Svátek Stánků = Milénium

Politicko-sociální situace ve světě již vede k těmto událostem. Ješua přirovnal tento proces k ženě během porodu. Kontrakce začínají lehce s větším odstupem mezi sebou a pak začínají být intenzivnější a častější (Jan 16,21). Naléhavě musíme činit pokání a posílit naši víru, abychom byli schopni stát ve vítězství v koncových časech.


Zvuk trub na Siónu

Paul Wilbur

Níže najdete odkaz na stránku na náš YouTube kanál, kde můžete zhlédnout některá naše nejnovější videa. Konkrétně bych Vás rád odkázal na bohoslužbu v „první pátek“ v září, kdy byl u nás hostem Ašer a Betty, při příležitosti speciální Šabatové bohoslužby, v Jacksonville na Floridě. Toto poselství z knihy Joele poukazuje v této době na prorocký význam troubení na šófar. Je to pro naše probuzení, abychom slyšeli Boží hlas a připravili se na Ješuův brzký návrat. Pro zhlédnutí klikněte zde.


Obyvatelé Gazy mluví otevřeně proti Hamásu

Gatestone Institute

Zatímco světová média obviňují Izrael ze smrti civilistů v Gaze během operace Ochranné ostří, jeden korespondent se rozhodl promluvit se samotnými obyvateli Gazy, aby slyšel, co mají na srdci. M., Gazanský televizní producent, prohlásil:

„Hamás je větší hrozbou pro Palestince než pro Izrael. Hamás přebírá vládu tím, že nás (Palestince) zabíjí a hází naše mladé muže ze střech vysokých budov. To je to co se Hamás chystá udělat: vraždit a mít moc. Jeho vůdci odmítli egyptský návrh příměří. Byli tvrdě zasaženi Izraelci, a když válka skončila, vyhlásili vítězství.

Hamás chtěl mrtvá těla, aby Izrael vypadal špatně. Západní média vyvíjela obrovský nátlak na Izrael za každého mrtvého civilistu. V tomto smyslu taktika Hamásu fungovala. Samozřejmě, že dokud dosahují svých cílu, tak je Hamásu jedno, jestli všichni zemřeme. Katarský šejk je bohem Hamásu. Dává jim miliardy a říká jim, co mají dělat.“
Pro přečtení celého článku klikněte zde.


Aktuality ze stavby v Jad Hašmoně

Nyní vstupujeme do vzrušující fáze stavebního projektu zde v mesiánské osadě Jad Hašmoně. Do základů nových domů a vinice teď vylévají spoustu betonu. Prosím mějte při svých modlitbách tento mesiánský kibuc spolu se stavbou na mysli!


Zprávy z Blízkého východu

Únosci dopadeni – Po 3 měsících komplexní výzvědné práce, izraelské jednotky lokalizovaly úkryt Marwana Kawasmeho a Amara Abu Aysha (oba jsou třicátníci), únosců a vrahů třech izraelských teenagerů, kteří rozjitřili nedávnou válku v Gaze. Izraelská speciální policejní jednotka obklíčila dům v Hebronu, aby je zatkla. Když únosci vyšli a začali střílet ze zbraní, byli okamžitě policejními jednotkami zastřeleni.

Syrské bojové letadlo sestřeleno – Ve středu ráno v 9:00, bylo na radaru zachyceno syrské bojové letadlo MIG, které mířilo na Izrael. Když přeletělo izraelské hranice, padlo rozhodnutí zastavit ho. O 80 sekund později raketa Patriot zasáhla letadlo. (Každá raketa stojí 2 miliony dolarů.)

Odešel zvláštní agent Mossadu – Tento týden zesnul legendární Mike Harari, zvláštní agent izraelského Mossadu (kde působil od roku 1950 do 80. let). Zapříčinil se o realizaci mnohých nejodvážnějších tajných misí Mossadu (včetně dopadení a zabití teroristů ze skupiny Černé září zodpovědných za vraždy izraelského olympijského týmu atletů v Mnichově roku 1973). On byl právě ten, který dělal to, o čem si špionážní filmy a romány mohou nechat jen zdát.


Zpět