Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©29/8/2014 Revive Israel Ministries

Co je pravda?

Ašer Intrater

V dnešním světě figuruje střet takzvané „pravdy“. Když stál Ježíš před Pilátem, řekl Pilátovi, že On je ta pravda, a narodil se na svědectví pravdy. Pilátova poslední slova k Ješuovi jsou významnou otázkou:

Jan 18,38
Co je pravda?

Ješua se zdál, že mu neodpoví. Co taky mohl odpovědět? On byl vtělená Pravda stojící před Pilátem. Jeho pouhá přítomnost byla odpovědí na Pilátovu otázku. Nicméně, Pilát hledal něco racionálnějšího nebo filozofického. Ješuova pravda byla osobní a morální.

Pravda vychází ze tří zdrojů:

  1. Ješua (Jan 14,6).
  2. Duch Boží (Jan 14,17)
  3. Slovo Boží (Jan 17,17)

Pravda má morální kvality. Pravda je člověk, kterému můžete důvěřovat. Pravda není potvrzována jen psychicky; je nutno ji dodržovat (Římanům 2,8 Galatským 3,1  5, 7). Skutečná pravda je duchovní a má schopnost měnit naše životy dramatickým způsobem.

Jan 8,32
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.

Dnešní svět je zahlcen záplavou lží (Zjevení 12,15). Pravda se v mnoha diskuzích zdá být irelevantní (Izajáš 59,14-15). Perverzní sexuální vztahy jsou nazývány „přirozená alternativa“. Lži Islámského džihádu získávají na legitimitě. Izrael je obviňován z válečných zločinů, zatímco teroristé jsou vítáni jako bojovníci za svobodu. Kdejaký druh okultních kultů a filosofií je považován za akceptovatelný, zatímco křesťané jsou popisováni jako fanatičtí fundamentalisté. Temnota je nazývána světlem a světlo tmou (Izajáš 5,20).

Pravda ale zůstává pravdou a nic tento fakt nemůže změnit (2 Korintským). Máme-li být lidmi, kteří „milují pravdu“, zda je, či není společensky přijatelná (2 Timoteovi 2,10) musíme být „sloupy a pevnostmi“ pravdy navzdory tmě ve světě (1 Timoteovi 3,15).


Vítězná lež

Eddie Santoro

Bylo to v úterý večer v 19:00. Po jednom z posledních masivních raketových útoků na Izrael, když Izrael s Hamasem přistoupili na příměří, to už vypadalo, že 50 dní trvající operace Ochranné ostří spěje ke svému konci,.

Inkoust sotva na papíře stačil uschnout, když představitelé Hamasu vylezli ze svých děr, kde se ukrývali téměř dva měsíce a začali hlásat „vítězství!“. Tragická tvář tohoto „vítězství“ by je měla ohromit. Více než 2200 jejich spoluobčanů bylo zabito a více než 10 000 bylo zraněno. Dříve prosperující sousedství bylo rozbořeno. Více než 15 000 budov bylo buď zničeno, nebo vážně poškozeno a elektroinstalace, vodovody a kanalizace byly téměř pryč. Více než 1000 jejich bojovníků bylo mrtvých. Systém tajných tunelů, do kterého investovali miliony dolarů, aby bylo možné provádět masivní překvapivé teroristické útoky proti Izraeli, ležely v troskách. Jejich výzbroj byla téměř vyčerpána, a tito vůdci, kteří jsou tak špatně vybaveni řídit své lidi, nyní čelí skličující humanitární katastrofě.

Ale na ničem z toho jim nezáleží! Žádné utrpení. Žádná smrt. Žádné ohromující zničení. Opět to byla „lež“, která měla být deklarována a schválena. Takže s velkou slávou nařídili svým lidem, aby se začali shromažďovat uprostřed trosek a oslavovat, že „zvítězili“ nad Izraelem.

Na politické frontě, se jim nevedlo o nic lépe. Všechny původní požadavky, kterými se Hamas tak arogantně chlubil, nebudou v konečné fázi rokování o příměří vůbec brány v potaz. Nezískají žádný přístav nebo letiště. Vězni nebudou propuštěni a potřebné finanční prostředky pro jejich zaměstnance z izraelské státní kasy nepřijdou, nárazníkové zóny obklopující jejich hranici s Izraelem jsou stále na svém místě a blokády, s výjimkou humanitárních a potřebných stavebních dodávek, jsou stále v platnosti.

Jak až moc je odlišná realita na izraelské straně. Izrael v poklidu přijal kapitulaci Hamasu. Těch samých padesát dnů došlo na izraelském území k minimálním škodám z více než 5000 raket a minometných granátů, které byly na Izrael vypáleny. Tento národ neplýtval zbytečně svou energii do prázdných slov, ale byl připraven na nadcházející boj. Železná kopule zachytila přes 700 raket, které by napáchaly nevýslovné škody na našich městech. Izraelci měli ve svých domech kryty. Naše sousedství zůstala nedotčena. Naše infrastruktura je nepoškozená. Naše ekonomika je stále silná a i když bylo tragicky zabito 63 izraelských vojáků a 7 civilistů, byla to vysoká, ale nevyhnutelná cena, kterou jsme zaplatili, abychom dosáhli zničení této teroristické skupiny. Izrael tvrdí, že operace Ochranné ostří posunula Hamas o deset let zpátky!

Bůh Izraele, který za posledních padesát dnů nadpřirozeně chránil tento národ, bude i nadále chránit svůj lid a zítra bude naší pavézou.


Brigitte Gabriel

Minulý týden deník Yediot Aharonot (nejprodávanější hebrejské noviny v Izraeli), publikoval na dvě stránky článek s velkými barevnými fotografiemi Brigitte Gabriel. Byl s ní udělán rozhovor o jejím videu na internetu (s více než 1 milionem zhlédnutí) s její reakcí na rozhovor s umírněným islámským studentem práv z USA.

Ve videu Brigitte uvádí, že i když pouze 15% ze1,2 miliardy umírněných muslimů na světě jsou radikální skupiny, které se skládají ze 180 milionů lidí, usilující o zničení západní civilizace a vražd lidí všech ostatních náboženských směrů, je mírněná většina irelevantní. Jedná se o radikály, kteří ukazují pravou podstatu islámu.
Pro zhlédnutí v angličtině klikněte zde


Zpět