Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©1/8/2014 Revive Israel Ministries

Aktuální pomoc

Ašer Intrater

V čase války, která zde v Izraeli probíhá, nám opakovaně v našich shromážděních při modlitbách, uctívání a kázání přichází na mysl je Žalm 46,2:

Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích.

Bůh je přítomen všude, za všech okolností; přesto existují okolnosti, kdy je přítomnost Boží silnější a aktivnější. Slovo soužení v žalmu 42 je citováno taktéž v nové smlouvě v proroctvích o Posledních časech. V dobách války nebo soužení je Boží přítomnost zvláštním způsobem v našem středu aktivnější.

Této války se účastní všichni Izraelci. Někteří jako vojáci a jejich rodiny, jiní v rámci médií a zbytek jsou podporou. Hamas je teroristickou džihádistickou organizací, která požívá ženy a děti jako lidské štíty. Jejich cílem je zničit Izrael a mezinárodní média jsou vším tím krveprolitím klamány, čímž podporují cíle teroristů. Izrael nemá na výběr a musí bojovat.

Izraelci jsou nuceni stát v odvaze a jednotě zatímco bojují se zlem, násilím, lží a nenávistí a to způsobuje hluboké změny v jejich srdcích. Kéž Bůh vypůsobí spravedlnost, milosrdenství a pokoru (Micheáš 6,8) k tomu, abychom viděli to vše špatné, jak se obrátí v dobré (Římanům 8,28)! V tom je obrovské vítězství!


Milosrdenství v boji

Don Finto

(po se setkání s izraelskými důstojníky)


Ukázali nám aktuální záběry chytrých bomb použitých ke zničení tajných skladišť zbraní v Gaze. Předtím, než byla bomba odpálena, Izrael vzal v potaz všechny možné bezpečnostní opatření, aby si byl jist, že nevinní civilisté a děti budou ušetřeni.

Za prvé: Z letadel byly shozeny letáky vybízející obyvatele k opuštění daného území před tím, než dopadnou bomby na skladiště zbraní. Za druhé: Volali a posílali lidem sms, aby tak varovali civilisty. Za třetí: Armáda vysílala nad danou oblast drony, aby se ujistili, že v dané oblasti nejsou civilisti. Za čtvrté: Na místo dopadu před samotným bombardováním střelili „slepou“ raketu, aby tak varovali obyvatele. Za páté: Během vystřelení bomby jestli jsou zahlédnuti civilisti, laserové detektory přesměrují bombu na otevřené prostranství. Za šesté: Posílají humanitární pomoc pro civilisty. Za sedmé: Poskytují lékařskou péči zraněným.


Věřící vojáci v Gaze

Moti Cohen

Ilay - paragán

Ilay slouží jako důstojník v parašutistické jednotce. (Jako mládežník Ilay navštěvoval naši mládež v Tiferet Ješua.) Z jeho zpráv vyplývá, že boje v Gaze jsou tvrdé, muž proti muži, teroristé doslova vyskakují zpoza domů a ze země. Tato praragánská jednotka čelí smrti několikrát deně. Několik vojáků bylo zabito, nebo zraněno. V jednom z bojů byl Ilay zasažen do kolena. Navzdory obrovské bolesti pokračoval ve velení svým podřízeným vojákům. Do nemocnice byl převezen až za několik hodin, kde byl ošetřen. Následující den jsem jej v nemocnici navštívil, kde měl na krku pověšenou kulku, která se jej snažila zabít. Když jsme jej chtěli navštívit podruhé, již opustil nemocnici a vrátil se ke svým parašutistům. Děti z našeho sboru namalovali pro Ilaye a jeho muže obrázky a napsali požehnání.

Chaim – tunelová jednotka

Chaim je mesiánský věřící, který byl povolán jako rezervista a slouží v elitní jednotce v Gaze z cílem hledání tunelů. Jeho jednotka ztratila jenom jednoho vojáka a byla svědkem zázraků. Jejich jednotka byla požehnána křesťany, kteří jim darovali kvalitní boty a řekli jim „Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlásil před Mojžíšem.“(Jozue 1,3). Nedávno Revive Israel pomohlo finančně Chaimovi, aby mohl dokončit studia ekonomie. Když není v armádě, je ředitelem Centra pro alíju – návrat (www.aliyahreturncenter.com) v Tiberias.

Arielův voják zabit

Ariel rovněž slouží v elitní jednotce rezervistů, jako velitel divize. Sdílel se, že tento týden byl jeden z jeho spolubojovníků zabit při bojích v Gaze. Navštívil jeho rodiče a povzbudil je v této těžké chvíli smutku.


Některé válečné statistiky

Izraelská armáda hlásí 32 odkrytých tunelů, které měly za cíl útočit v izraelských osadách. Nicméně z Gazy vede odhadem na 4000 různých typů tunelů, které jsou používány Hamasem. Většina z nich začínala a končila v soukromých domech pod podlahami.

Tento týden Hamas bez soudu popravil 30 Palestinců v oblasti Šejaija – většinou za podezření z kolaborace s Izraelem.

Tento týden již po třetí UNRWA našla zbraně uložené ve školách, které v Gaze sponzorují. (Tyto zbraně byly pak předány pracovníky OSN Hamasu – pozn.překl.)

179 gazanských ozbrojenců bylo zajato a vyslýcháno izraelskou rozvědkou. Většina toho, co je teď známo o teroristické aktivitě a tunelech pochází od nich. Od poslední operace v Gaze – Lité olovo před dvěma lety, Hamas postavil dalších 1257 stanovišť, které izraelská armáda považuje za nové vojenské cíle. Od začítku tohoto konfliktu bylo objeveno na 2423 dalších cílů. Do tohoto okamžiku izraelská armáda zničila 1542 raketových odpališť a 143 továren na zbraně.


Rekapitulace misie v Anglii - Archerovi

Děkujeme všem za vaše modlitby. Ihned po přistání v Londýně jsme po cestě do centra minuly obrovskou demonstraci s tisíci křičícími lidmi, kteří drželi transparenty jako „Stop izraelskému teroru!“, „Konec izraelskému apartheidu“, „Svobodná Palestina“. Cítili jsme ducha nenávisti a antisemitismu linoucího se z protestujících. Ihned jsme cítili, že načasování naší návštěvy bylo připraveno Bohem. Poslal nás, abychom vyučovali z Jeho slova a přinesli narovnání do Jeho těla ohledně zaslíbení a plánů pro Izrael a arabský lid.

Kázali jsme sedmkrát, a pokud se chcete na jedno z poselství v angličtině podívat, klikněte zde.


Zpět