Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©11/4/2014 Revive Israel Ministries

Je šuova duše

Ašer Intrater

V Izajášovi 53 jsou 3 odkazy týkající se „duše“ trpícího Služebníka. (Poezie této kapitoly je tak nádherná a její poselství je opravdu hluboké):

Verš 10 – „Když položí svou duši jako oběť za vinu,“

Ješua učinil Svou duši obětí za hřích. Před Bohem jsme vinni: obviňujeme jeden druhého a sami se usvědčujeme. Je to jako když se dva lidé hádají a Ješua vstoupí doprostřed a vezme vinu z obou stran – to jim umožní si odpustit a smířit se.

Verš 11 – „Z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se“

Ješua se namáhal a plahočil za spasení lidstva. To byla velmi obtížná a vyčerpávající práce. Nespal, modlil se, sloužil, kázal a uzdravoval. Vynaložil velké úsilí ze své vlastní duše, které se často zdálo zbytečné. Přesto však zaslíbení v tomto proroctví říká, že Jeho úsilí nebude marné. Uvidí výsledek Svého úsilí, které nebylo očím zjevné.

Verš 12 – „protože vylil na smrt svou duši“

Ješua vylil na smrt Svou duši. Slova zde, jsou podobná slovům v Tóře, kde je požadována spravedlnost „oko za oko, duši za duši“ (Exodus 23,23-24). Není to jen samotná Jeho krev, která nás vykoupila, ale jeho duše v krvi (Leviticus 17,11). Miloval nás tak moc, že dal Svůj život a duši (Jan 13,1; 15,13).

Někdy si plně neuvědomujeme tu skutečnost Ješuovy duše. On měl myšlenky, pocity, touhy, očekávání a zažil veškerý stres a pokušení lidstva (Matouš 26,37-38; Lukáš 4,2; Jan 11,33-38; 12,27). On dal celou Svou duši, aby zachránil tu naši. Proto zasvěťme naše duše, aby sloužily Jemu.


Můžeme zapomenout?

Ariel Blumenthal

Bůh nám nejen odpouští, ale Jeho zaslíbení kompletního vykoupení zahrnuje tento úžasný fakt:
V Ješuovi, v Nové smlouvě Bůh úplně zapomene naše hříchy!

„protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu.“ (Jeremjáš 31,34)

Proto apoštol Pavel mluví o věřících jako o „novém stvoření“ (2 Korintským 5,17). Protože Stvořitel s námi teď jedná jako s novými lidmi, bez našeho zavazadla minulých hříchů.

Nedávno jsme psali o 70 letém „okně“ Biblických časů, ke kterému se blížíme od konce Druhé světové války (1945-2015). Válečná zranění a vzpomínky stále udržují vztahy mezi národy – zvláště mezi Izraelem a Německem, Japonskem a národy východní Asie. Ale blížíme se době, kdy Pán touží „odpustit a zapomenout“ a tak umožnit národům a lidem pohnout se dopředu do budoucnosti na území „nového stvoření“ a ne do minulosti.

Na jak dlouho?
Každým rokem ve vzpomínkový den na Holokaust (tento rok 28. dubna) naši lidé v Izraeli prohlašují: „Nikdy neodpustíme, Nikdy nezapomeneme!“ V moderní Číně je nenávist a neodpuštění vůči Japoncům základem vzdělávacího systému a národní identity. Jako novozákonní Židé a Číňané musíme mít odvahu, stát a proklamovat evangelium odpuštění, dokonce na národní úrovni. Jak dlouho plánujeme vzpomínat tímto způsobem?

Po 70 letech Jeho ekonomie milosti a soudu, věřím, že hřích neodpuštění na straně národa „oběti“ je větší než ten spáchaný agresorským národem. Můžeme my Židé a Číňané odpustit a odložit hříchy Německa a Japonska „tak jak je daleko východ od západu?“ (Žalm 103:12) A proto měňme osudy národů po celém světě – od východu až na západ.


Kolaps základních hodnot

Roni Rejuwan

Občané Izraele byli v poslední době vystaveni stále většímu rozpadu morálních a duchovních hodnot a to na všech frontách. Průměrný občan je těmito událostmi poněkud v šoku a zmatený. Zejména vystupují tyto čtyři oblasti:

  1. Vládní korupce – Tento týden byl bývalý premiér Ehud Olmert odsouzen za úplatkářství a korupci. Rovněž bylo odsouzeno i několik členů vlády a podnikatelů. Co to říká o naší společnosti, když byl odsouzen premiér?
  2. Sexuální hřích – Objevily se zprávy o skupinových znásilněních a nabízení prostituce mladým dívkám ve věku od 12 do 15 let. Svědomí společnosti je takovouto perverzností, pornografií a prostitucí značně deformované.
  3. Islámské násilí – Nepochopitelné násilí v mnoha okolních muslimských zemí pokračuje bez zastavení. Křesťané v Sýrii jsou pronásledovaní muslimy a šíité a sunité se vzájemně vraždí po tisících. Masové demonstrace v Gaze pokračují a volají po destrukci Izraele.
  4. Náboženská pokryteckost – Stovky tisíc ultra-ortodoxních Židů (charedim) pokračují v protestu proti izraelské vládě, odmítají sloužit v armádě či sdílet jakékoli občanské a ekonomické břímě, kterým čelí zbytek občanů. Fakt, který oni prohlašují, že reprezentují Boha, tvoří vlny a zmatek týkající se základních témat víry.

Připojte se k nám v modlitbách, aby tyto těžké události zapříčinily u lidí Blízkého východu – Židů, Arabů, ortodoxů a sekulárních lidí – volání po odpovědích, opravdové víře a pravdivých hodnotách. Probíhají duchovní a morální zvraty. Věřme, že to vyústí ve spasení.


Zákon a milost

V tomto poselství Ašer mluví o obnově původního významu Zákona, Proroků a Nového zákona… Pro zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Zpět