Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©28/3/2014 Revive Israel Ministries

Bitva o Jad Ha šmonu

Zastávání biblických pravd znamenalo v prvním století čelit pronásledování, vězení, kamenování a dokonce i smrti. V současné době v Izraeli stát na biblických pravdách může znamenat obtěžování, diskriminaci a soudy. Zde je jedinečný a aktuální příběh o tom, jak Jad Hašmona (mesiánská židovská osada) zastává biblické pravdy a jak byla nucena ukončit svou činnost.

Pro zhlédnutí v angličtině klikněte zde.
Nebo sledujte v těchto jazycích (Portugalština, Korejština, Francouzština, Španělština, Němčina).


Jan 17 a věž Bábel

Ašer Intrater

Ješuova modlitba za jednotu ecclesie (mezinárodní církve) je pro nás hlubokým zjevením Božího plánu.

Jan 17,21-23
Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že ty jsi mne poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě…

Nejen že se Ješua modlí za to, abychom byli jednotní, ale abychomv té jednotě došli na místo slávy, moci a autority. Tato modlitba může „zvrátit prokletí“ Babel.

Genesis 11,6
Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat.

Babel je ukázkou neomezeného potenciálu zla lidské rasy. Jan 17 zase poukazuje na neomezený pozitivní potenciál lidstva. Ješua se modlil, aby nic nebylo nemožné, protože naše srdce jsou vzájemně dokonale sjednocená s naším nebeským Otcem. Choďme tedy v plnosti povolání, do kterého nás Bůh povolal.


Arabské video bránící Izrael

Náš drahý přítel, palestinský ex-muslim, produkoval úžasné video ve spolupráci s arabským křesťanským moderátorem. Z bezpečnostních důvodů jsou jejich jména utajena.
Zde jsou výňatky z této reportáže:

Na 12 milionů Židů v současnosti připadá 184 Židů, kterým byla v různých vědních odvětvích byly udělena Nobelova cena.

Kolik Nobelových cen bylo uděleno muslimům? - Pouze 9. 12 milionů Židů získalo 184 Nobelových cen ve srovnání s 1,4 miliardy muslimů, kteří jich získali jen 9. A z těch devíti dva z nich nebyli považováni za muslimy hlavního proudu islámu (Najib Mahput a Abed-salam). Takže se dá mluvit jen o sedmi.

Židé, kteří jsou podle koránu (5:60) nazýváni „potomky opic a prasat“, obdrželi 184 Nobelových cen, zatímco „největší národ seslaný lidstvu" (podle Koránu) jich získal 7.

Židovské produkty:

Chcete zahájit bojkot? Níže jsou popsány následující produkty vhodné k bojkotu.

Žid jménem Levi Strauss vynalezl „džíny“ v roce 1873.
Rtěnka byla vynalezena Židem Mauricem Levim v roce 1915.
Kuličkové pero bylo vynalezeno Židem jménem Laclo Biro v roce 1938. Budete bojkotovat všechny propisky jen proto, že je vynalezl Žid?
Okamžitá fotografie (Polaroid camera) byla také vynalezena Židem, Edwinem Herbertem v roce 1947.
Dálkové ovládání bylo vynalezeno v roce 1950 Židem Robertem Adlerem.
Kardiostimulátor byl vynalezen Židy v roce 1952. Každý šejk a muslim, který jej potřebuje pro své přežití, by jej měl odmítnout.
Video kazeta je židovský vynález Charlees Ginsburga z roku 1950. Proč tedy nahráváte Korán na video?
Laserový paprsek je židovská invence vynalezená Gordonem Gouldem v roce 1958. Představte si, jaké je v současnosti široké využití laseru a to nevyjímaje operační sály v nemocnicích.

Prázdná hesla:

Nepřišel jsem obhajovat Židy. Nicméně, šejkové prodávají muslimům lži a prázdné slogany a podněcují je k bojkotu, ale neříkají hořkou pravdu, že muslimský svět v dnešní době je zcela závislý na západních výrobcích, a mezi nimi i na těch, které byly vynalezeny Židy.

Podívejte se na toto úžasné 9 minut dlouhé video v arabštině s hebrejskými titulky. Klikněte ZDE!

Modlete se za toto video, aby bylo sdíleno jak mezi židovskými, tak arabskými diváky, a za Boží ochranu pro producenty (kteří riskují svůj život).


Boj proti anti-izraelským postojům na amerických univerzitách

Mati Šošani – COO of JIJ

Nedávno jsme jakožto Jerusalem Istitute of Justice dokončili sérii akcí, které se odehrály v areálu univerzit na pobřeží San Franciska, nazvaných „Týden pro palestinská lidská práva“. Akce probíhaly na univerzitách v Berkeley, Davisu a San Jose a jejich cílem bylo rozšíření akademických debat ve školách známých pro své anti-izraelské postoje.

Za poslední dva roky zveřejnila JIJ tři zprávy na téma lidských práv v této oblasti, které byly výsledkem tisíce hodin výzkumu a bezpočtu rozhovorů. Náš „domácí úkol“ nám umožnil mluvit s autoritou a poopravit pokřivené myšlení převládající v těchto školách. Zjistili jsme, že hodně diskuzních témat týkajících se Izraelsko-palestinských vztahů jsou povrchní a jednosměrné, a to dokonce i v akademickém prostředí. To vyústilo v rostoucí nepřátelství vůči Izraeli, což je jasně vidět na množství následovníků kampaně BDS (the anti-Israeli Boycott, Divest, and Sanctions –proti izraelský bojkot, zabavení a sankce). Na prezentaci našeho zakladatele Caleva Myerse se můžete podívat zde.

Nepravděpodobné spojenectví

Naším hlavním partnerem letošních přednáškových akcí byl Dumisani Washington, zakladatel Institutu pro černošskou solidaritu s Izraelem, kde pracuje na změně postojů v křesťanské černošské komunitě v USA. Schopnost Dumisaniho spojit černošské hnutí za občanská práva s naší výzvou k věcné diskusi o lidských právech v této oblasti vyslalo jasný signál těm, kteří se našich přednášek zúčastnili.

Náš unikátní přístup k tématu nebyl bez povšimnutí izraelských mediálních zdrojů. V minulém týdnu jsme vystupovali v předních novinách v zemi, několika televizních kanálech, rozhlasových stanicích a na internetových stránkách. Bylo by spravedlivé poznamenat, že to bylo nejvíce sdělovacích prostředků, které jsme kdy byli schopni najednou navštívit.

Rádi bychom vás požádali, abyste se postavili v modlitbě za rozvoj lidských práv v našem regionu, a to zejména pro Palestince, také za americké univerzity, aby usilovaly o vyvážený přístup, který je založený na faktech.


Zpět