Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©20/12/2013 Revive Israel Ministries

Co je to l áska?

Ašer Intrater

Největší přikázání Písma je milovat. Pokud nám Bůh přikazuje milovat, musí to být něco, co jsme schopni dělat, nebo nedělat a musí to být spojeno s naší vůlí. Na nejjednodušší úrovni by se to dalo nazvat někomu projevená „dobrá vůle“.

Lukáš 2,14 – „pokoj lidem dobré vůle“.

Milovat někoho, je chtít pro něj to nejlepší, naplnit Boží plán v jejich životech a získat věčnou odměnu a požehnání. Boží „dobrá vůle“ vůči lidstvu je podobná „Neboť Bůh tak miloval svět…“  Je samozřejmě naší motivací sdílet evangelium s druhými tak, že budou spaseni a nebudou zatraceni (Jan 3,16).

Na jiné úrovni, láska je touha lidské duše spojit se s duší někoho jiného. Hebrejské slovo pro přátelství a pro přátelství jako takové je sdílet společné.

1 Samuelova 18,1 – „Jónatanova duše se spojila s duší Davidovou. Jónatan si ho zamiloval jako sebe sama“.

Povšimněte si slova „duše“. Touha mít dobrou vůli vůči ostatním je duchovní láskou a touha spojit se s někým, je láska duše. Jsme povoláni milovat jak v duchu, tak duší (Deuteronomium 6,5).

První učedníci byli jednoho srdce (ducha), když se společně modlili (Sk 1,14). Když společně trávili čas u jídla, v přátelství, v pronásledování a sdílení se, byli rovněž jedné duše (Sk 4,32). Můžeme mít dobrou vůli vůči všem lidem v duchu, zatímco sjednocení se duší bude mít za výsledek o hodně menší počet.


Život je těžký

Ariel Blumenthal

Ke konci svého života Apoštol Pavel varoval, „že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí…“ - 2 Timoteovi 3,1-2. Život je těžký, a bude i nadále tvrdý. Jedna věc, které se musíme naučit, je, že budeme potřebovat jeden druhého. Život je příliš složitý, abychom na něj byli sami. Musíme držet spolu jako přátelé, jako rodiny, jako sbory víry.
Viděli jsme to jen trochu tento týden během sněhové bouře v Jeruzalémě, když vypadla elektřina a silnice byly zablokovány. Musíme být připraveni si pomáhat navzájem v lásce a praktickém způsobu služby. Kdo tam bude, když budete potřebovat pomoc? Společenství je postaveno na praktické službě.

Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.“ Matouš 24,20

Zatímco někteří z vás možná sní o „bílých Vánocích“, my tady v Jeruzalémě jsme obdrželi velmi těžkou lekci Ješuy o konci časů a finálních událostech v Jeruzalémě! Největší sněhová bouře za posledních několik desetiletí zcela ochromila naše město. O pět dní později se mnozí ještě stále potýkají s nánosy sněhu, zlomenými větvemi stromů a nedostatkem elektřiny. Přemýšlejte o tom: Ježíš nás vlastně učí modlit se, aby se události posledních časů neudály: a) během zimy, kdy chlad a sníh mohou udělat ze života peklo, nebo za b) v sobotu, kdy, jak v jeho den, tak v náš židovský, veřejná doprava v Jeruzalémě nefunguje. To znamená, že naše modlitby (a zbožné jednání) můžou ovlivnit načasování, intenzitu a trvání událostí Posledních časů (viz také verš 22). Mnozí z nás měli možnost přijmout cizí lidi, sloužit chudým a starším osobám, přinést světlo Ješuy k našim sousedům i v praktických oblastech života. Prosím, modlete se za ovoce království, které mají z toho všeho uzrát, a za mnohé stále zraněné, zmrzlé a osamělé.
Plakáty proti Mesiánským Židům Cody Archer

V poslední době se na mnoha místech v řadě čtvrtí v centru Jeruzaléma objevily vylepené plakáty. Tyto plakáty otevřeně útočí na mesiánské věřící a na šíření evangelia. Zde je poselství plakátů přeložené z hebrejštiny:

„Opatrně Nebezpečí Misijního centra (Tak je to uvedeno na zdi jedné z budov). Přes odpor těchto komunit: . . ( Je zde uvedeno pět ultra-ortodoxních komunit v Jeruzalémě), si misionáři plánují vybudovat obrovský komplex pro své misijní činnosti! Jejich cíl je jasný-chytat do svých sítí mládež a děti, které jsou slabě smýšlející a chudé. To je nebezpečím pro budoucí charakter našich čtvrtí! My nedovolíme, aby naše děti a mládež byla chycena do misionářských sítí. Nezachováme mír a nebudeme mlčet, dokud jejich činnost nebude v našich čtvrtích ukončena. Buďte připraveni na bitvu o obyvatele. Nebezpečí! Židé pro Ježíše!“

Někteří z našich sborovníků a členů týmu žijí v těchto čtvrtích. Prosím, modlete se za všechny věřící v Jeruzalémě, aby se naplnili láskou a citlivostí na Ducha svatého, jak se budovat vztahy se svými sousedy.


Zpět