Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©13/12/2013 Revive Israel Ministries

Izrael a c írkev

Ašer Intrater

V 1 až 9 kapitole knihy Římanům se apoštol Pavel zabývá plánem spásy pro jednotlivce. V kapitolách 9-11 popisuje Boží svrchovaný plán pro Izrael a národy. Viděl, že podle proroctví, bude Jeruzalém brzy zničen a Izrael bude rozprášen do exilu. Viděl také, že evangelium se šíří napříč národy a formuje církev.

To byl dramatický zlom v rozvoji Božího království. Co by to mohlo znamenat? Kam by to mohlo vést? Paul spatřil tajemství, které znamená, že mezinárodní ecclesie bude nadále růst až do „plnosti pohanů“ (Římanům 11,25), a to by poté následovalo obnovení Izraele, které by vyvrcholilo ve „spasení celého Izraele" (Římanům 11,26).

Tyto dva pojmy - plnost pohanů a spása Izraele - mají obrovský význam. Jsou to základy Božího království, předpovězené v Tóře a předurčené od počátku časů. Když jsem s Dan Justerem, Eitanem Shishkoffem založil Tikkun International, shodli jsme se na vizi „Duální obnovy Izraele a církve.“

Spasení Izraele může bát vnímáno jako požehnání Mojžíše v knize Deuteronomium 33:29„Izraeli...lide vysvobozený.“ Plnost pohanů může být viděna v Jákobově požehnání Efraimovi v Genesis 48,19„...plnost pohanů.“ (Hebrejský výraz zde použitý: מלוא הגויים, je stejný jako u Římanů 11,25.)

Apoštol Pavel tyto pojmy jen tak „nevymyslel“. Pavlovy spisy o Izraeli a národech jsou zakořeněny až v knihách Genesis a Deuteronomium. Boží plán je v souladu a navazuje na sebe od začátku do konce.


Zjevení Panny Marie

Elhanan Ben Avraham

Hlavním lákadlem letošního podzimu v Izraelském muzeu bylo vzácné mistrovské dílo jednoho z největších umělců italské renesance - Botticelliho - "Zvěstování Panny Marie ".
Tato nádherná fresková malba malovaná dávno a daleko v roce 1481 byla vystavena v sálech Izraelského muzea a mohli ji vidět běžní Izraelci. Je to, jako kdyby anděl Gabriel opět přišel do Jeruzaléma oznámit židovské panně narození jejího dítěte, který musí být znám jako Syn Boží.

Vedle fresky byly nadčasová slova z Lukáše první kapitoly, popisující vizitaci v hebrejštině a angličtině. Sledoval jsem, jak světský a náboženský Žid stáli a tiše si prohlíželi Zvěstování Panny Marie a četli krásný text, neznámý pro většinu Židů, kteří nikdy neotevřeli stránky Nového zákona. Toto je síla umění.

V úžasu jsem sledoval velkou krásu obrazu, hluboce znázorňující vyjádření soucitu na tváři anděla, hlubiny duše vyjádřeny v obličeji a gestech panenské Miriam, jemné harmonie barev, jedinečná a dramatická perspektiva a hloubka kompozice z rukou mistra.


Útok na Nadafova syna

Již jsme popsali řeckého pravoslavnéh kněze, Gabriela Nadafa, z Nazaretu, jak se on a jeho rodina stali terčem smrtelných výhružek, podněcování a slovního napadání, které trví již od roku 2012, kdy poprvé začal Nadaf motivovat arabské křesťany ke vstupu do izraelské armády a k začlenění se do izraelské společnosti. „Chcete-li vstoupit na cestu, která je v pořádku, pak víte, že budete čelit útlaku a zaútočí na vás, ale pokud to podstoupit nechcete - kdo tedy?“

Tento týden byl Nadafův syn brutálně napaden a hospitalizován. Premiér Benjamin Netanjahu zmínil tento útok na nedělním zasedání kabinetu, kde řekl, že Izrael nebude tolerovat výhrůžky fyzických útoků proti křesťanům, muslimům a drúzúm, kteří „chtějí spojit svůj osud se Státem Izrael a sloužit v izraelské armádě.“

Modlete se s námi za Nadafovu rodinu, za ochranu, rekonvalescenci svého syna a za ostatní, aby povstali a stáli s nimi.


Je to holka!


Jsme rádi, že vám můžeme oznámit další porod mezi našimi zaměstnanci z Revive Israel. V sobotu večer se narodila Ester Gavriela Smilovici svým hrdým rodičům, Jeremiáši a Rachel. Ester se narodila předčasně a pouze o hmotnosti 2 kg (4,4 lbs). Modlete se, aby Ester rychle vyrostla, a za Ráchelino zotavení!


Z Rudého moře do Mrtvého

Hladina Mrtvého moře v posledních letech ustupuje ročně o 1 metr. Tento týden byla ve Washingtonu podepsána dohoda mezi Izraelem, Jordánskem a Palestinskou samosprávou o ambiciózním projektu sdílení vody. Plán zahrnuje vybudování velkého odsolovacího závodu a 180 km potrubí na čerpání vody z Rudého moře do Mrtvého moře. Zvýšení hladiny vody v Mrtvém moři pravděpodobně způsobí boom v cestovním ruchu pro danou oblast.
Sníh v Jeruzalémě

Obvykle na Jeruzalém spadne slabý déšť, a to jednou nebo dvakrát za rok na pouhých pár centimetrů. Zrovna při psaní této zprávy jsme uprostřed nejhustějšího sněžení v Jeruzalémě v zaznamenané historii (za posledních 70 let). Sníh je na úrovni kolen a sněžení pokračuje. Jaké požehnání!


Zpět