Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©30/8/2013 Revive Israel Ministries

Slichot


Letos v srpnu si připomínáme šestý měsíc židovského kalendáře, Elul. Tento měsíc je považován za přípravu na svátky (Svátek Troubení, Pokání a stánků) , které probíhají v 7. měsíci Tyšrej. Během Elulu brzy z rána ortodoxní Židé vstávají a zpívají série modliteb, které se nazývají Slichot.

Slichot je množné číslo pro hebrejské slovo „odpuštění“ - Slicha. Brzké vstávání pro zpěv těchto modliteb je ukázkou impozantní disciplíny a závazku ze strany našich ortodoxních sousedů.

Během tohoto měsíce „odpuštění“, navštívil bývalý hlavní rabín sefardských Židů Amar staršího sefaradského vůdce, rabína Josefa, a požádal o odpuštění za vše, co proti sobě měli. Je smutné, že mu Josef dokonce odmítl podat ruku a poslal Amara domů v nemilosti.

Jak snadné je pro nás učit o odpuštění, ale jak těžké je skutečně to udělat. Jedním ze základů naší víry je jednoduchý „trojúhelník“ odpuštění:

1. požádat o odpuštění Boha za naše hříchy,
2. požádat ostatní, aby nám odpustili, když hřešíme proti nim,
3. odpouštět druhým, kteří zhřešili proti nám.

Matouš 7,3
Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku nevěnuješ pozornost?

Je jednoduché vidět chyby druhých, zatímco je téměř nemožné vidět chyby vlastní. Téměř každý zpozorní nad tvými chybami kromě tebe samotného. Jak rychlí jsme při poukazování chyb druhých, avšak odmítáme slyšet, nebo zvážit to, když se nám někdo chce omluvit.

Matouš 6,14-15
Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Existuje takzvaný „mechanismus milosti“, který je nám k dispozici. Všichni máme hříchy, kterých si nejsme vědomi, a další hříchy, které neumíme dokonale překonat. V obou těchto případech můžeme uvolnit milost k sobě samotným i k lidem kolem nás.

Ježíš nám řekl, abychom odpouštěli druhým až sedmdesát sedmkrát (Matouš 18,22; Genesis 04,24). Zdá se vám to hodně? Ve stejné míře mohou být odpuštěny hříchy nám samotným.


Breslavovo spasení

Během příprav na Roš ha-šana se v ulicích Jeruzaléma objevily plakáty s citáty zakladatele chasidské sekty Breslav, Rabiho Nachmana (1772- 1810, pohřben v ukrajinské Umaně), který na plakátech proklamuje, že pokud někdo uskuteční modlitební pouť k jeho hrobu, a to i v případě, že je velkým hříšníkem, přimluví se Nachman u Boha a vytáhne jej z pekla.

Pokud by to byla pravda, byla by to skvělá zpráva. Ve skutečnosti je to jen nebezpečný klam, který koluje mezi ultra-ortodoxními Židy, že je zesnulý rabín může zachránit. Je ironií, že koncept odpuštění skrze spravedlivého rabína je ortodoxnímu Judaismu dobře známý.

Skutečnou Dobrou zprávou je, že spasení lze skutečně nalézt vírou v jediného velkého Rabiho, jehož hrob je prázdný.


Sýrie

Izraelské média byla tento týden plná příprav na potenciální útok amerických sil na Sýrii. Nezbytnost tohoto útoku spočívá v tom, že došlo k hrubému porušení mezinárodních dohod ohledně použití chemických zbraní. Masové vraždění syrských občanů bylo ohavným činem.

Na druhou stranu nejsou syrské opoziční síly o moc lepší, možná ještě horší. Modlete se za moudrost pro prezidenta Obamu, aby rozhodl, zda, kdy a jak zaútočit.

Rusko a Čína utvořili se Sýrií bizarní alianci složenou z těchto dvou komunistických velmocí a s šíitskou osou Írán-Sýrie-Hizballáh. Jak íránská, tak syrská vláda oznámila, že zahájí útok na Izrael, pokud USA zaútočí Sýrii.


Poslední etiopská imigrace

Tento týden pod patronátem izraelské vlády přijelo do Izraele 450 etiopských Židů, a to v rámci poslední imigrace z Etiopie. To uzavírá kapitolu v duchovních dějinách a průlomu evangelia na africkém kontinentu, sahající k návštěvě královny ze Sáby (1 Královská 10) a Filipově setkání s etiopským dvořanem, správcem královské pokladny z Kandaky (Sk 8). Modleme se společně za naše etiopské mesiánské bratry, aby Pán požehnal tuto komunitu, která dnes tvoří duchovní most mezi Izraelem a Afrikou.


Půst za Ženevu

The Call-Ženeva je modlitební a postní shromáždění, které proběhne 5. Září, a to ve stejné datum jako proběhne Svátek troubení, a také každoroční Jeûne Genevois – Půst za Ženevu. Kořeny těchto modliteb sahají až do roku 1567, kdy byl poprvé uskutečněn půst organizovaný jménem pronásledovaných protestantských věřících ve francouzském Lyonu. Setkání na Jeûne Genevois se snaží obnovit ženevské dědictví modlitby k Bohu. Pro více informací klikněte zde.


Zpět