Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©5/7/2013 Revive Israel Ministries

Apoštol Jakub a Davidův trůn

Ašer Intrater

Nová smlouva začíná rodokmenem Ježíše, který má počátek od dob Abrahama a Davida (Matouš 1,1-17). Je zdůrazňováno, že Josef, Ježíšův „adoptivní" otec, byl z rodu Davidova, a proto se právně Ježíš narodil jako následník Davidova trůnu.

Ve Skutcích 15, nacházíme diskusi starších a apoštolů o roli věřících z pohanů v království. V této radě byly shromážděny nadřízené duchovní autority prvního století našeho společenství víry, a to včetně Petra a Pavla. V této radě najdeme Jákoba (Jakuba), bratra Ješuy, který radě předsedal (Skutky 15,19).

Proč byl ustanoven na tak vysoké místo tohoto úřadu? Možná, že když vyrůstal s Ježíšem, získal velkou hloubku moudrosti a integrity? Možná, že byl oceněn proto, že jeho bratrem byl Ježíš? Přesto věřím, že zde můžou být další dva důvody, a jeden z nich má co do činění s rodokmenem, a druhý s místním sborem v Jeruzalémě.

Jákob (Jakub) se narodil z Miriam (Marie) a Josefa. Protože byl přímým potomkem Davida - stejně jako jím byl i Ježíš, měl také právní nárok na trůn Davida. Apoštolové možná rozeznali z postu své vedoucí role smlouvu napojení na Davidův královský rod.

Zatímco Petr získal „klíče“ do Božího království (Matouš 16,19), Pavel se stal vedoucím apoštolem, který nesl evangelium do všech končin země (Sk 1,8). Jakub sloužil jako dohlížející apoštol v místním jeruzalémském společenství víry, které se skládalo z převážně židovských věřících „horlivých pro Tóru“ (Skutky 21,20).

Pro církev se může zdát irelevantní zachování spojení smlouvy Davida a jeho hlavního města, když byla svědkem exilu, který trval po 2000 let. Příchodem Ježíše však vše nabyde znovu významu.

Ortodoxní Židé se modlí 5krát denně, aby Bůh obnovil „trůn Davidův“ v Jeruzalémě. To se týká jak židovského náboženství, tak izraelské vlády. Zároveň je to však také otázka velkého významu pro mezinárodní církev a mesiánský pozůstatek. Modlitba „Požehnaný, který přichází“ (Matouš 23,39) je výzva Ješuovi k návratu a k převzetí Davidova trůnu (Iz 9,5.6).

Boží smlouva s Davidem je právní mechanismus, vládní orgán Boha na zemi (2 Samuelova 7,13-16). V jeruzalémském koncilu došlo k uznání duchovní autority a k návratu zpátky k této smlouvě s cílem udržet naději, že se Ježíš jednoho dne vrátí, aby vládl na zemi.

Vzhledem k tomu bylo nutné, aby se Ježíš při svém narození genealogicky připojil k Davidově smlouvě a tím tam připravil důležitou analogii pro svůj Druhý příchod. Některé formy obnoveného apoštolského týmu nebo koncilu v Jeruzalémě s legitimními židovskými kořeny, mohou být prostředkem pro správné uspořádání mezinárodní Církve, zatímco se připravujeme k pozvání Ješuy zpět k převzetí Davidova trůnu.


Neurážlivé srdce

Francis Frangiapane, výňatek

Bůh má pro nás nové srdce, které se nemůže urazit –„neurážlivé“ srdce. Vlastnit neurážlivé srdce není záležitostí luxusu. Urážlivé srdce je v nebezpečí, že se stane „srdcem z kamene“ (Ezechiel 36,26).

Když dovolíme, aby v našem srdci kvasila urážka, může to způsobit vážné duchovní následky. Když jsme někým byli uraženi, dokonce i někým, o koho dbáme, musíme jít za ním a pobavit se o tom. Pokud s ním nebudeme mluvit, začneme mluvit o něm. Ten vztah pak tímto zlomyslným šeptáním za zády vystavujeme zradě, a tím také dáváme na odiv své nedostatky a hříchy. Můžeme maskovat svou zradu tím, že jsme jen u druhého hledali radu nebo zastánce, ale když se podíváme zpět, vidíme, že jsme na příliš mnoho lidí mluvili negativně. Naším skutečným cílem nebylo pro sebe získat duchovní pomoc, ale pomstu vůči tomu, kdo urazil nás.

Lidé nezakopávají o balvany, zakopávají o kamínky – a to mohou být relativně malé věci. Je možné, že nás trápí někdo nadřízený nebo že přítel nebo člen rodiny neplní naše očekávání, a brzy jsme se tak urazili.

Pane, odpusť mi, že jsem tak snadno urazil a tak často šel/šla do protiútoku. Dej mi neurážlivé srdce Ježíše Krista.Pro celý článek a info klikni zde.


Modlitby za Egypt

Muslimské bratrstvo bylo jedním ze zakladatelů konceptu "politického islámu", což znamená převzetí vlády a zavedení práva šaría. Stali se také patrony Hamasu v Gaze. Pokles popularity po roce panování Muslimského bratrstva přinese velké změny, které budou mít dopad na celý Blízký východ.

Generál Al-Sisi, vůdce egyptské armády, se ukázal jako nejsilnější politický představitel současné egyptské politické scény. Za jeho vedení docházelo v letošním roce k dobré bezpečnostní spolupráci mezi Izraelem a Egyptem.

Doufáme v čím jak nejlepší zprávy z politického dění Egypta, kterými nás budou jak izraelské, tak egyptské zdroje informovat. Mezitím se pojďme modlit:

  • za společenství znovuzrozených křesťanů v Egyptě, a jejich posilu ve víře
  • za průlom evangelia v takové míře, v jaké nebylo v Egyptě obdoby
  • za bezpečnostní dohody mezi Izraelem a Egyptem a jejich stabilitu
  • za egyptskou armádu, aby pokračovala jako zmírňující síla a bránila tak aktivitám militantů z Muslimského bratrstva
  • za Araby na celém světě, aby si uvědomili, že islamistická vláda není odpovědí a řešením
  • >
  • za nové vládní koalice, které zajistí základní ekonomické reformy a chod sociálních služeb.

Zpět