Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©10/5/2013 Revive Israel Ministries

Prostě to udělej

Ašer Intrater

Dělat jednoduše Boží vůli je jedno z tajemství každodenního chození ve víře. Bez výmluv. „Prostě to udělej!“ Což je opak od běžného postoje „Pokud to vyvolává dobrý pocit, udělej to.“ Dělat to, co je správné obvykle vůbec nevyvolává dobrý pocit. Při hřešení a sobectví se často vyvolávají dobré pocity.

Lukáš 9,23
 Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

„Děláš si srandu? Zapřít sám sebe?“ Většina lidí má spíše sklon vychutnávat si sebe sama, než zapřít sebe sama. A pak řekneme: „Cítím ohledně toho pokoj.“ Zapírání sebe sama je prvním krokem k následování Ješuy. Je to jako byste říkali „Ne“ pýše, chtíči, lenosti, starosti, atd.

Ješua nás nabádá k modlitbě: „Ať se stane tvoje vůle…“- Matouš 6,10. To musí začít u každého z nás, ne u někoho jiného.  Každý z nás má zodpovědnost činit ve svém životě Boží vůli.

Matouš 7,21
Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Ješua dále řekl, že ten, kdo činí Boží vůli je jako muž, který stavěl svůj dům na skále. Zatímco ten, kdo „slyší“ ale nečiní je jako pošetilý muž, který stavěl svůj dům na písku (Matouš 7,24 a 26). Který z nich jsi ty? Který z nich jsem já?


Modlitební válečníci

Francis Frangiapane

Ježíš vypravoval podobenství, aby viděli, že „za všech okolnosti by se měli (muži) modlit a neměli by ztrácet srdce“ (Lukáš 18,1-8). Většinou, když jsem se za něco modlil, musel jsem v tom vytrvat a promodlit to, abych dostal odpověď. Bůh touží po tom, abych byl jako Ježíš, proto připravuje bitvy, které formují můj charakter. Nejenom že nakonec promění svět kolem mě, ale v prvé řadě změní mě.

Když si představujeme modlitebního bojovníka, obvykle si přestavíme pratetu nebo babičku. Nedohadují se o budoucnosti malého Honzíka, sedí na Božím trůnu a utvářejí jeho budoucnost modlitbami. Nepřemýšlejí, jestli to Marie zvládne, promodlí ji k vítězství. Nemají čas lamentovat nad Harryho problémem s pitím, ony „útočí na nebe“ aby ho viděli spaseného.

Modlitební válečníci jsou nejvíce obávanými, mocnými, démony pronásledujícími, světem hýbajícími bytostmi na světě. Ve skutečnosti jsou s Bohem spolustvořiteli! Nikdy nepřemýšlejí o budoucnosti, protože jsou příliš zaneprázdnění tvořením budoucnosti. Modlitební bojovníci jsou umístěni Bohem, aby stáli ve víře za své rodiny a církve a města. Modlitebníci jsou silnější než králové a mocnější než armády. Modlitebníci jsou nejsilnější jednotkou na zemi.

Byl čas, kdy tato prateta nebo babička byla mladší. Byla přesně jako ty a Bůh ji ukázal všechny potřeby kolem ní.  Přišla jeho milost a ona se rozhodla modlit. Nezačala jako silná, ale stala se silnou. Teď je řada na tobě aby ses rozhodl být modlitebním válečníkem. K přečtení celého článku v angličtině klikněte zde.


Hawkingův bojkot Izraele

Anglický Strážce, hodně anti-izraelská publikace, provádí průzkum poté co se světoznámý fyzik Stephen Hawking rozhodl bojkotovat konferenci pořádanou izraelským prezidentem Šimonem Peresem v Jeruzalémě.

Jak Strážce uvádí: „Hawkingovo rozhodnutí znamená další vítězství v kampani za odprodej a sankciování zaměřené proti izraelské akademické instituci.

Věnujte tomu pár vteřin, a dejte své "NE" zde. Ohlaste, že nepodporujete Hawkingovo stanovisko. Právě teď v dotaznících drtivě převažuje ANO, dotazník se skončí za pár hodin! (Poznámka překladatele: dotazník je již uzavřen. Ano hlasovalo 62% a Ne 38%)

Anglikánský arcibiskup

Prosím modlete se za Justina Welbyho, nového anglikánského arcibiskupa. Je to bývalý podnikatel a člen evangelického kostela Brompton v Londýně, který rychle vyrostl k vedení církve. Nedávno zjistil, že jeho dědeček z otcovy strany byl žid.

Izraelské letecké jednotky zasáhly syrské raketové základny

Situace mezi Izraelem a Sýrii je naléhavá. OSN stáhla své jednotky z chráněného pásma mezi těmito dvěma národy. Podívejte se na toto skoro 4 minutové video o nedávném izraelském bombardování raket a chemických zbraní v Sýrii s poznatky izraelských tiskových reportérů a s Ašerovými instrukcemi k modlitbě. Klikněte zde.


Šavuot

Zde je link pro online sledování celonočních modliteb a postu
v den Letnic (Šavuot)
http://www.ustream.tv/channel/shavuot-2013

Adresa, kde najdete témata pro modlitební stráže a
chvály:http://mishkanelohai.org/shavuot/

Prosím pošlete tyto linky přátelům a modlitebním skupinkám.

Těšíme se, že se k nám v jednotě srdce a mysli přidáte
(Skutky 1,14) po dvanáct hodin od 22h do 10h (izraelského
času), 14.-15.května. Budeme se přimlouvat za naplnění
zaslíbení celosvětového probuzení v posledních časech
(Skutky 2,17) se stejným ohněm jako sestoupil na první
učedníky (Skutky 2,1-4).

[Přestože jsme neměli příležitost propagovat tuto událost jinak než jedním malým oznámením, více jak 10 000 lidí či skupin v tomto týdnu samo odpovědělo! Vypadá to, že Bůh něco naplánoval.]


Připojte se k Ašerovi a Betty v USA

Ašer a Betty budou sloužit v USA na Americké konferenci Tikkun v pátek 31.května. Paul Wilbur povede chvály. NUTNÁ REGISTRACE-navštiv www.tikkunamerica.org

Ašer a Paul budou také sloužit v Immanuel’s Church v Silver Spring v neděli 2. Června a to jak 8:30, tak I v 11:00. Další instrukce a informace naleznete na www.immanuels.org


Zpět