Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©3/5/2013 Revive Israel Ministries

Nanebevstoupení Páně

Ašer Intrater

Mezi židovskou historií a evangelii se objevují úžasné paralely. Ješua byl ukřižován v den Paschy a vstal to samé ráno, kdy si Židé připomínají událost překročení Rákosového moře izraelským národem (Jan 20,1; Exodus 14,27). Duch svatý byl vylit na den Letnic – Šavuot. Co se týče daru mluvení v jazycích, ten církev ztratila již před mnoha staletími, stejně jako hebrejština, která se židovskému národu jako aktivní jazyk před staletími také odcizila. Jenže před 120 lety se oba začaly obnovovat.  

Dalším významnou paralelou je nanebevstoupení Ješuy do nebeského Jeruzaléma a izraelské znovudobytí Jeruzaléma v roce 1967, což se dle kalendáře událo ve stejný den. Ješua vyučoval Své učedníky o Božím království po 40 dní od vzkříšení (od třetího dne Paschy, tedy 43 dní celkem) Skutky 1,3. Vysvobození Jeruzaléma proběhlo 43. den počítání Oméru (což je počítání dnů, které uběhly od prvního dne svátku Pesach až do předvečeru svátku Šavu'ot. Jedná se celkem o 49 dnů.  - Pozn. překladatele). Letos tento den připadá na 8. Května.

Slovo pro nanebevstoupení je v hebrejštině „aliyah“, což je stejné jako píseň stupňů (Žalm 120 – 134), nanebevstoupení Ješuy, imigrace do Izraele a vystoupení do Jeruzaléma (Izajáš 2,3). Ješua vystoupil do nebeského Jeruzaléma, aby získal autoritu pro církev (Efezským 1,19-23; 2,6; 4,10). Vrátí se do pozemského Jeruzaléma, aby obnovil vládní autoritu pro Izrael (2 Samuelova 7,12-16; Žalm 2,6; Skutky 1,11; Izajáš 2).

Na konci se nebeský a pozemský Jeruzalém spojí, rovněž i církev a Izrael, a Boží jméno a autorita budou jediné (Zacharjáš 14,9). To je důvod, proč Ješua ve stejný den vystoupil na nebesa a znovuzískal Jeruzalém.


Co je špatně na milosti?

Mike Bickle, výňatek z Charisma Magazine

Nejmocnějším a nejvíc osvobozujícím poselstvím pro lidstvo vůbec je evangelium milosti. Tato nádherná pravda zdůrazňuje to, co pro nás Kristus učinil na kříži a co Duch svatý dělá každý den s našimi životy.  Pavlovo dramatické prohlášení, že jsme se stali novými stvořeními v Kristu má obrovské důsledky (2 Korintským 5,17-21).

Novým stvořením je naše duchovní bytost. Vlastníme samotnou Boží spravedlnost. (v. 21). To je popisem naší nové pozice v Kristu – jak nás Bůh vidí a jaký k nám má vztah. Staré věci, které pominuly touto právní směnou, zahrnují to, že už více nebudeme pod trestem hříchu ani ovládáni mocí hříchu.

Co je tedy problémem? Naneštěstí, lidská přirozenost má tendenci deformovat pravdu, kterou jsme konfrontováni. Pokud jde o pravdu tak zásadní a klíčovou jako je milost, jakékoliv zkreslení má dalekosáhlé důsledky. Může to zapříčinit hlavní krizi celé generace.

Apoštol Juda konfrontoval tuto krizi ve své době, kdy nabádal věřící, aby zápasili o „víru“ nebo o poselství milosti, které jim bylo předáno prvními apoštoly (Juda v. 3-4). Přemýšlejte o tom: Už jednu generaci po Ježíšově vzkříšení bylo třeba zápasit o pravdivé poselství milosti. To je důkazem toho, jak klíčová tato bitva o pravdivé poselství milosti je a vždy byla.
Juda varoval před lidmi, kteří překroutili poselství milosti v poselství oplzlosti nebo schvalování kompromisů, dokonce i sexuálních nemorálností. Tito lidé s vemlouvavými schopnostmi učit překroutili to, co říká Bible o milosti, a tak dali oprávnění mnohým sebevědomě pokračovat v hříchu bez jakéhokoli pocitu naléhavosti k pokání.
Pro celý článek (v angl.) klikněte zde.


Blízký východ

Napětí v Sýrii pokračuje. Povstalecké jednotky hlásí, že Izrael bombardoval jednu ze záloh chemických zbraní. Izraelská vláda se k tomuto odmítla vyjádřit. Člen Knessetu Ben-Eliezer oznámil, že chemické zbraně se již převedly do rukou Hizbaláhu. Zpráva výboru v Knessetu došla k závěru, že jak Assadův režim, tak povstalecké jednotky mají stejný postoj vůči Izraeli. Nicméně většina Izraelců je znepokojena katastrofou, která se děje Syřanům.

Za dva týdny proběhnou nové volby na presidenta Íránu, který nahradí stávajícího Ahmadínežáda. Prosím modlete se za svobodu řeči a náboženského vyznání. Pád ekonomiky kvůli mezinárodním sankcím se stal hlavním tématem voleb.

Arabská liga učinila nový návrh izraelsko-palestinského mírového řešení, který zahrnuje otevřenost vůči malým územním změnám, spolu s požadavkem návratu k hranicím z roku 1967, což je z pohledu izraelských diplomatů významná změna. Netanjahu tento týden řekl, že řešení dvou států by bylo lepší než jeden dvou-národnostní stát. Mezinárodní tlak roste. Papež František slíbil presidentu Peresovi, že brzo přijede do Izraele, aby pomohl „mírovému“ procesu.


IMJA

Náš drahý přítel Paul Wilbur byl minulý měsíc jmenován novým výkonným ředitelem Mezinárodní mesiánsko-židovské aliance (International Messianic Jewish Alliance). Paul je světově známý vedoucí chval, který nahrává s Integrity Music a je vedoucím celosvětového mesiánsko-židovského hnutí po více než 30 let. Paul bere tuto vyzývající pozici na bázi dobrovolnictví a píše, že jeho záměrem pro IMJA je být „hlasem služebníka pro národy“. Modleme se tedy za něj, aby přinesl novou vizi, život, růst a jednotu do mesiánské komunity po celém světě.


Teologická rozepře

Dan Juster nedávno mluvil o složité situaci při manželském poradenství. Žena řekla: „Rozvádíme se kvůli teologické rozepři.“ Dan se zeptal „Jak je to možné?“ Ta odvětila, „Můj manžel si myslí, že je Bůh a já nesouhlasím“.


Šavuot

Zde je link pro online sledování celonočních modliteb a postu v den Letnic (Šavuotu)
http://www.ustream.tv/channel/shavuot-2013

Adresa, kde najdete témata pro modlitební stráže a chvály:
http://mishkanelohai.org/shavuot/


Těšíme se, že se k nám přidáte v jednom srdci a jedné mysli (Skutky 1,14) po dvanáct hodin od 22h do 10h (izraelského času), 14.-15.května. Budeme se přimlouvat za naplnění zaslíbení celosvětového probuzení v posledních časech (Skutky 2,17) se stejným ohněm jako sestoupil na první učedníky (Skutky 2,1-4). Prosím pošlete tyto odkazy a linky přátelům a modlitebním skupinkám.


Zpět