Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©19/4/2013 Revive Israel Ministries

Den Nezávislosti

Simcha Davidov

Minulý týden jsme si připomněli Memorial Day (Den památky) za 23 085 vojáků, kteří za posledních 65 let padli za ochranu izraelského národa. Byl to smutný den, jelikož mnoho rodin připomnělo ztrátu svých drahých ve válkách a při teroristických útocích.

Sloužil jsem v izraelské tankové divizi v létech 1968 -1971 a bojoval jsem v říjnu 1973 v Yom Kippurské válce. Byla to strašlivá válka. Zemřeli tři mladí muži z mého kibucu a někteří muži v našem praporu přišli o život. Díky jejich oběti dnes můžeme žít ve své zemi jako svobodní lidé.

Na konci Memorial Day jsme bezprostředně přešli do oslavy izraelského Dne Nezávislosti. Izrael má 65 let. Je úžasné, čeho všeho se během těch let dosáhlo. V roce 1947 zde žilo 600 000 židů, dnes jich je zde více jak 6 milionů.

Znovunastolení izraelského národa v „ Zemi našich otců“ je významným naplněním biblických proroctví, které existovaly již před duchovní spásou našeho lidu. (Žalm 102, Ezechiel 36)


Bolest a Láska

Liat Archer a  Ašer Intrater

Při porodu žena často zakouší ohromnou bolest. Obvykle bolest ukazuje tělu, že něco není v pořádku. Avšak při porodu je unikátní druh bolesti, která způsobuje, že tělo uvolní endorfin, tzv. „hormon lásky“, který umožňuje ženě překonat bolest a utváří pouto zkušenosti s nově narozeným dítětem.

Mnoho žen bere léky od bolesti, které snižují přirozené uvolňování endorfinu- ale chemická imitace se skutečnému nevyrovná. Není to jen, že bolest stojí za tu lásku, která přijde s dítětem, ale bolest je součásti zkušenosti utváření citového pouta.

Každým rokem si v Izraeli připomínáme vojáky, kteří padli ve válkách a během teroristických útoků namířených proti nám. Zažíváme bolest a utrpění našich milovaných, kteří prolili svou krev a obětovali své životy. Hned po tom začínáme oslavovat Den Nezávislosti, narozeniny státu Izrael.

Naneštěstí mnoho Izraelců bere „ analgetika“, opíjejí se a flámují, ale nezakoušejí Boží lásku. Stát s Izraelem na konci časů nebude vůbec jednoduché. Mnoho lidí bude kvůli tomu trpět. Avšak toto utrpení povede k radosti (Jan 16, 21, Žalm 126,5).

Když byl Ješua na Kříži, zakusil obojí, bolest i lásku k nám. Díky jeho utrpení jsme schopni „narodit se“ do světa Božího království. Jeho láska a Jeho utrpení pro nás byla na kříži sloučena. „Naše utrpení vzal na sebe“- Izaiáš 53,4. Jeho láska zahrnovala utrpení - a ty nemohou být rozdělené.

Toto spojení mezi láskou a bolesti může být viděno při narození dítěte, ve znovuzrození Izraele a na kříži, ale je to také součástí denního chození ve víře. Proto „…nes každého dne svůj kříž…“- (Lukáš 9,23). Nesení svého kříže znamená trpět v zájmu druhých, kvůli naší lásce k nim.

Můj přítel Ari Sorkoram (ředitel Maoz-Israel) kdysi hrával profesionálně fotbal. Řekl, že být zasažen protihráčem bylo jako být přejetý lokomotivou. V NFL není nikdo, kdo by nebyl nějak zraněn. „Hrát s bolestí“ je jednoduše součást ceny za hraní v profesionální lize. O kolik více to je nedílnou součásti chození v Boží lásce na obraz Ješuy!

Soucit je cítit to, co někdo jiný cítí. Úplně se ztotožňujeme s tím, čím si prochází jiná osoba. „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“- Římanům 12,15. Láska zakouší to, co ostatní cítí: jak lásku, tak bolest. Proto je zakoušení bolesti s ostatními nezbytnou součásti lásky, tak jako zakoušení jejích radosti.

Jsme natolik ztotožnění s ostatními, že pokud by byl přítel uvězněn, pak bychom se cítili uvězněni spolu s ním (Židům 13,3), Pokud je někdo poctěn, jsme poctěni spolu s ním, Pokud trpí, trpíme i my. Jestliže se radují, radujeme se i my (1. Korintským 12, 26). Máme schopnost zakoušet emoce ostatních. Toto je pouto lásky.


Buďte plodní

Pastor Eddie Santoro, Ahavat Yeshua

V našem sboru zažíváme období velké přirozené plodnosti. Pouze během jednoho jediného měsíce října, se narodilo 5 dětí. Během dalšího půlroku očekáváme narození dalších 5 dětí. Během Dne Nezávislosti se Andrewovi a Shanii narodila nádherná dceruška. Minulý týden byli Shilo a Sarah oddáni a měli venku překrásný obřad. Měli jsme tu čest vést jejich předmanželské konzultace a jsme nadšení z toho, že je vidíme začínat nový společný život. V dalších měsících se bude konat několik dalších svateb. Prosím, modlete se za všechny tyto mladé rodiny.


Mezinárodní výbor

Prosím, modlete se za setkání našeho společného mezinárodního výboru, které se uskuteční tento týden s Danem Justerem (Tikkun Ministries), Eitanem Shishkoffem (Ohalei Rachamim). Davidem Rudolphem (Gateways Beyond). Todem McDowellem (Caleb Company, Paulem Wilburem (Worship Ministries), Davidem McQueenem (Beltway Church) a Toddem Westphalem (El Shaddai). Setkáváme se jednou ročně spolu s našimi mladšími vedoucími týmu, abychom budovali vztahy, vzájemnou odpovědnost, a abychom projednali strategii.


Šavuot

Prosím poznamenejte si v kalendáři celonoční modlitby a post v předvečer Letnic (Šavuot). Sbory a modlitební domy po celém Izraeli se k nám svorně připojí jedním srdcem (Skutky 1,14) na 12 hodin, od 10:00 do 22:00 (Izraelského času) a to 14.-15.května. Budeme se přimlouvat za naplnění slibu celosvětového obnovení na konci časů (Skutky 2,17). Modlitební skupinky z celého světa se k nám připojí přes internet a živé vysílání. Soubory chval a modlitební témata, tak jako připojení přes internet, bude zasláno v příštích týdnech. Prosím, připojte se k nám u příležitosti této historické události!


Zpět