Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©5/4/2013 Revive Israel Ministries

Beránek a holubice

Ašer Intrater

Když Ješua přišel k Jordánu, aby započal svou službu, Jan ho rozpoznal podle dvou popisů:

Jan 1,29; 36
"Hle, beránek Boží."

Jak poznal, že Ješua je Beránek? – Díky Holubici.

Jan 1,32
Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.

Na Ješuovi je něco, co z Něj dělá beránka, a taktéž na Duchu Svatém, co z Něj dělá holubici. Oba mají společnou vlastnost – jemnost. Ješua a Duch Svatý jsou jemní jako holubice a beránek.

Někdo kdo je silný a zdravý nepotřebuje jemnost. Ale kdo je slabý a zraněný potřebuje jemnost dotyku a uzdravení.

Minulý týden jsem se s tímto sdílel v malém sboru v Římě. Vnímali jsme přítomnost Ducha Svatého a pomazání k uzdravení. Byla tam jedna žena, která nebyla věřící a byla v tomto sboru poprvé. Požádala o uzdravení z krčních bolestí. Betty na ni položila ruce a okamžitě byla uzdravena. Pastor ji pak vedl v modlitbě pokání a spasení. Ona i její přítel se pak zavázali k uzavření manželství. Citlivost Beránkova přinesla uzdravení, spasení a svatost.

[Poznámka: Jak „Beránek“, tak „Holubice“, budou přítomní u krutého Božího soudu: „Hněv“ Beránka (Zjevení 6,16) a „meč“ Holubice (Jeremjáš 46,16; 50,16). To je důkaz, že Boží soud je spravedlivý a trpělivý. Hřích je tak zlý, že dokonce jemnost Beránka a Holubice je pohnuta k trestu hříšných.]


Nepokoje proti izraelským vězením

K. S.

8.března, 2002: Během slunečného odpoledne jsem se hned vedle Cafe Cafit zastavil na oběd. Mou pozornost upoutal muž, který do kavárny vstupoval: na sobě měl zimní parku a měl velký batoh, jeho tvář byla červená a pokrytá potem.

O chvíli později byl muž vystrčen číšníkem a ochrankou z kavárny ven. Muže přemohli na chodníku a během pár sekund tam byli policisté a oblast se začala hemžit auty pohraniční hlídky IDF.
Lidé křičeli a plakali. Z kavárny a na ulici bylo slyšet šepoty „bomba“. Telefonní služba přestala fungovat. Dívka stojící vedle mě začala vzlykat. Přišel ke mně voják a řekl mi ať se přesunu na stranu ulice, kde byl policejní kordon.

Sebevražedný atentátník poprosil o sklenici vody a číšník, který si všiml jeho bizarního vzhledu, ho vyzval k předložení občanky. Když muž sahal do své kapsy, číšník uviděl na jeho zápěstí dráty vedoucí k detonátoru. Hned popadl jeho ruku a vytlačil ho ven z kavárny.

Bůh mě ušetřil a zabránil, aby spousta lidí byla zraněná. Kdyby tento muž úspěšně odpálil bombu uvnitř té kavárny, desítky lidí by bylo zabito a zraněno.

A i několik měsíců poté jsem se bál kdykoliv jsem vstoupil do kavárny nebo nastoupil na autobus. Přemýšlel jsem, jestli tento muž, který byl přichycen „při činu“, bude propuštěn při výměnné dohodě zpět na ulici.

Sebevražedný atentátník a dispečer, Abu Hamdiyeh (64), který si odpykával doživotní trest odnětí svobody, zemřel tento týden, dva měsíce poté, co mu diagnostikovali rakovinu. Kvůli tomu, že nebyl propuštěn z humanitárních důvodů, ačkoli byl léčen a diagnostikován v izraelské nemocnici v Negevu, propukly výtržnosti.

Nemohu zapomenout na den, kdy „učedník“ tohoto muže mohl zavraždit a zmrzačit desítky lidí. Většina světových médií však uveřejnila, že zemřel palestinský vězeň v rukou izraelské vlády, což vyústilo v palestinské výtržnosti proti předpokládané nespravedlnosti. Jak rychle svět zapomíná, proč tento muž ve skutečnosti ve vězení byl! Kde je skutečný zločin a nespravedlnost?


Makor Hatikvah, Mesiánská denní škola, Jeruzalém

Cookie Shwaeber Issan, ředitel

Před třemi léty jsme započali proces snahy o státní uznání naši 20 let staré školy. Byli jsme povzbuzeni ministerstvem školství, abychom přešli pod jejich dohled. Opatrně jsme následovali postupy, které se od nás vyžadovaly, včetně určitých strukturálních změn v naší budově, které jsme učinili na příkaz úřadu zdravotnictví.

Setkali jsme se s krajskými úředníky, kteří nás vyzpovídali a vyplnili spoustu papírů týkajících se studia a kvalifikace učitelů. Účastnili se hodin a vedli rozhovory se studenty. Úředníci byli ohromeni naší školou, našimi zdroji a standardy.

Odpověď se k nám dostala před několika týdny: žádné uznání, dokonce příkaz školu do 30 dnů zavřít! Uvedené důvody byly buď úplně nepravdivé, nebo menší technické aspekty. Naše identita představuje výzvu pro ministerstvo školství, které má pouze dvě relevantní kategorie pro náboženské školy: Křesťanská (to jsou arabští křesťané- což my nejsme), nebo Ortodoxní židovská (což taky nejsme).

Vstupujeme do toho, co bude pravděpodobně protahovaný právní souboj – nebude se týkat pouze naší školy, ale také legalizace mesiánsko-židovské identity v moderní izraelské společnosti. První bitva se odehraje tuto neděli, 7.dubna, kdy soudce rozhodne, jestli „zmrazí“ příkaz uzavření. Potřebujeme vaše modlitby! Finanční pomoc (určená „Makor Hatikvah“) může být zaslána přes www.jij.org.il


Watchman Video

Jermiah Kaufman

Zde naleznete náš nový hudební klip, který byl natočen ve Starém městě v Jeruzalémě. Mezi účastníky klipu je i přeživší Holokaustu, izraelští vojáci a lidé ze všech koutů Izraele.

http://www.youtube.com/watch?v=w7xyROxYolc


Zpět