Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©1/2/2013 Revive Israel Ministries

Nedělej si modlu ze svého osudu.

Ašer Intrater

Podobný výraz lze najít jak v 2 tak v 3 kapitole knihy Daniel: tselem di dahab, znamená to „obraz ze zlata“. Slovo „obraz“ je zde stejné, jako v Genesis 1,26, kde se píše, že jsme vytvoření k Božímu „obrazu“.

V druhé kapitole  Nebúkadnesar obdržel úžasný sen, který je nadpřirozeně interpretovaný prorokem Danielem, zjevuje osud Nebúkadnesara a historii generace, která přijde. Zdálo se mu o obrovské soše, jejíž hlava je vytvořená z „ ryzího zlata“ (Daniel 2,32).  Prorok prohlašuje o králi Nebúkadnesarovi, „ Ty jsi ta hlava ze zlata“ (Daniel 2,28).

Brzy poté (Daniel 3,1), Nebúkadnesar vybudoval obrovskou modlu ze zlata a vyžadoval po všech na celém světě, aby se jí klaněli. Každý kdo odmítl, měl být brutálně usmrcen. Vzal „obraz ze zlata“ reprezentující jeho vlastní osud a udělal z toho modlu. Rozzuřil se, jestliže byl někdo, kdo nebyl ohromený jeho osudem, a to až do míry zbožňování.

Co za hloupost! – Udělat modlu z něčího osudu.  Ehm, dobře… mnoho lidí dělá v dnešní době totéž. Vezmou úžasné povolání, které jim Bůh dal ve Své milosti, a očekávají od každého, že jim řeknou, jak úžasně jsou „obdarování“.  Pokud někdo nerozpozná jejich osud a neoslavují ho pro něj, urazí se. Toto je moderní duchovní verze Nebúkadnesarova modlářství.


Zvěsti o válce… a izraelský turismus

Ariel Blumenthal a Yonatan Moore

Když Ješua učil své učedníky o Konci časů (Mt 24,6; Mk 13,7), prorokoval jak o skutečné válce, tak i o „ zvěstech o válce“. V naší krátké historii zde v Izraeli, zatím co jsme měli několik skutečných válek a válečných „ operací“, jsou zvěsti o válce vždycky s námi. Později se začaly vyskytovat i zvěsti týkající se Iránu, Sýrie, Libanonu a Egypta. Tento druh spekulací má škodlivý efekt na důležitou část izraelské ekonomiky- turizmus.

Již teď mnoho křesťanských turistických skupin zrušilo zájezd na rok 2013. Je zde mnoho místních věřících, kteří jsou zapojení do cestovního ruchu a turistických společností, jako například Sar El.  Chceme povzbudit naše čtenáře: pokud máte v plánu přijet, nerušte to! A pokud ještě neplánujete přijet… přijeďte! Zvěsti o válce jsou tu pořád, a pokud přemýšlíte takto: „ možná bychom měli přijet, až se věci trochu uklidní a nebudou zvěsti o válce,“ tak to možná nikdy nepřijedete do Izraele!

Je dobře zdokumentováno, že turismus je jedním z nejlepších zdrojů příjmu v Izraeli. Méně známý je ekonomický koncept „rychlost peněz“- kolikrát se peníze utratí a znovu použiji. Turismus může zaměstnat průvodce, řidiče, poslíčky, číšníky, recepční, uklízeče a manažery. Tito lidé pak utratí peníze za automechaniky, hodiny klavíru, potraviny, dětské potřeby atd.

Chvalte Boha za, v každém případě nejlepší, turisty v Izraeli, kteří získají obrovský duchovní vhled do své víry tím, že kráčejí tam, kde kráčel Ježíš… a samozřejmě během toho samého času návštěvníci hodně poslouží Izraelcům materiálně.


Renata jde domů

Ve významném legálním vítězství Jeruzalemského Soudního institutu, Renata Kaufman přijela tento týden do Izraele, kde byla přijata svým advokátem, Adv.  Machaelem Deckerem. V červenci 2012, po dlouhém boji s Ministerstvem vnitra o občanství, Renatě, mesiánské židovce, byl povolen trvalý pobyt s následným občanstvím.

Renata (75 let) je přeživší Holokaustu, která ztratila svého otce v Terezíně. Adv. Decker byl citován:“ Její otec byl natolik Židem, aby byl zavražděn nacisty, ale ona není tady v Izraeli dostatečně židovkou pro Ministerstvo vnitra.“
Renatin příběh a vážná situace byla sledována mnohými Izraelci poté, co byl rozhovor s ní odvysílán na kanálu 2News.  Během rozhovoru Renata vysvětlila, že by moc ráda strávila zbytek života v Izraeli jako přeživší Holokaustu. Ben Gurion řekl, že každý takový přeživší má právo prohlásit Izrael jako svou vlast, a to je to co chci udělat.


Sýrie

Občanská válka v Sýrii pokračuje. I přestože je Assadův režim nestabilní, stále disponuje moderními biochemickými zbraněmi a velkou spoustou raket dlouhého dostřelu. Tyto zbraně mohou být ukradeny nebo postupně doručovány do rukou Hizballáhu. Tento týden izraelské stíhačky bombardovaly transport raket dlouhého dostřelu, které překročily hranici mezi Sýrii a Libanonem.
Izrael čelí dilematu: Útok na zásoby biochemických zbraní může mít zničující účinek. Pokud, na druhou stranu, zbraně padnou do rukou teroristů, výsledek ultimát může být mnohem více zničující. Prosím, modlete se za moudrost pro Netanyahua a izraelskou armádu jak mají zareagovat.


Koalice

Souhlas pro členy vládní koalice a jejich politickou směrnici ještě nebyl dokončen. Klíčovým problémem je kooperace mezi Netanyahuem a Lapidem, rovnost vojenské služby a vliv ultra-ortodoxní náboženské strany ve vládě. Prosím, modlete se za spravedlivou koalici a politická rozhodnutí.


Esteřin půst

Zaznamenejte si ve svých kalendářích čtvrtek, 21. února, kdy proběhne tradiční „Ta'anit Ester“ (Esteřin půst).  V Izraeli se několik sborů a modlitebních domů sjednocuje k postu a přímluvám za Izrael, Církev a národy dle biblického vzoru knihy Ester. Zveme Vás, ať už jste členy jakýkoliv křesťanských církví, nebo mesiánských synagog, k 12ti hodinám modliteb, chval a proroctví. Detaily a podrobnosti budou brzy následovat.


Vyučování na Youtube


Zpět