Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©2/11/2012 Revive Israel Ministries

Svatost: Vidět Boha

Ašer Intrater

Svatost je čistým a dokonalým znakem Božího charakteru. Je tak svatý, že to lze vlastně vyjádřit veršem „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů“ (Izajáš 6,2).
Izajáš Jej spatřil jako svatého. Spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů (Izajáš 6,5). I přestože se nám nedaří dosáhnout tohoto stupně svatosti, Hospodin nás vybízí stát se svatými, jako je On. „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý (Leviticus 19,2)“.

Být svatými znamená učinit odstup mezi námi a vlivem společnosti, která vybízí k nemorálnostem (1 Tesalonickým 4,3 Numeri 15,39-40 Jób 31,1). S nárůstem moderních technologií v umění a reklamě, v médiích se na nás vylévá záplava chlípného zobrazování, jakého nebylo v předešlých generacích obdoby.

Lidské srdce má schopnost vnímat duchovní věci (Jan 3,3). Disponujeme duchovníma „očima“ (Efezským 1,18 Skutky 26,18). Když bude naše představivost naplněna obrazy chtíče, nebudeme schopni vidět věci Božího království. Čistota srdce nám umožňuje spatřit Boha (Matouš 5,8). Bez svatosti se nám to nezdaří – „Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána (Hebrejům 12,14)“. Takže, pokud nevidíme Boha, se svatostí se nám to určitě podaří!

Svatost vlastně znamená spatřit Boha. Motivací a účelem toho být svatý je tedy spatřit Jej. Svatost znamená jednoduše jít správným směrem. To, co Izajáš spatřil v šesté kapitole je příslib nám všem v kapitole 33. „Tvoje oči uzří Krále v Jeho kráse (Izajáš 33,17)“. Svatost je schopnost vidět Boží krásu; je touhou našich srdcí zaměřit naši pozornost k Němu. Nedopusťme, aby nás chtíč oddálil od této nádherné vize!


Volby v USA

Daniel Juster

V nedávném průzkumu veřejného mínění byli izraelští Židé pro Romneyho 3 ku 1. To je opakem k anketě ve Spojených Státech, kde američtí Židé zase podporují Obamu.

Pokládám si otázku, který z těchto kandidátů posiluje a který naopak zeslabuje sociální úroveň.


Sociální úroveň v zemi je klíčem k produkci silných občanů, kteří tvoří kvalitní život a ekonomickou stabilitu. Tato úroveň závisí na síle nevládních organizací, čímž myslím rodinu, manželství, církve, synagogy, charitativní organizace, sociální služby a školství.

Která strana upřednostňuje politiky, kteří posilují statut rodiny, stabilní manželství s oběma rodiči dohromady, mámou a tátou? Která strana stojí proti klasické definici manželství a rodiny?

Která strana má v programovém prohlášení ctění posvátných hodnot každé lidské bytosti, stvořené k Božímu obrazu? Jejich postoj k potratům může vysvětlit mnohé.

Která strana má množství členů, kteří proklamují svobodný přístup k životu, což zahrnuje i pornografii a oplzlou zábavu?

Která strana zahrnuje morální relativismus, kde neexistuje žádný základ pro porovnávání a posuzování kulturních praktik, což vede k neschopnosti postavit se hrozbě islámského extrémismu.

Která strana podporuje kvalitní vzdělávání, a která podporuje status quo, ve kterém jsou normy a kvalita podružným tématem?

Tyto morální otázky nám jako učedníkům Kristovým vyjasňují mnohé.


Je Bůh pro demokracii?

 Ašer Intrater

Bůh disponuje suverénní silou a autoritou nad jakoukoliv lidskou vládou (Daniel 4,17). Nicméně často respektuje svobodnou vůli lidu, i když rozhodnutí jejích vlád jsou špatná a i když odmítají Boží vůli (1 Samuelova 8,5-9).

Boha více zajímá spravedlnost než demokracie, více bezúhonnost než popularita. Jedním ze základních prvků biblické spravedlnosti je NENÁSLEDOVÁNÍ většiny, jelikož se obvykle většina MÝLÍ (Exodus 23,2). Morální hodnoty, které nejsou většinovým přáním, mohou být našimi průvodci. Integrita, bezúhonnost, celistvost znamená, že budeme dělat věci správně, i když jsme na to sami.

Bůh může státu dát vůdce, kterého lid chce, i když je vůdce špatný. Jedná se o formu soudu. Lid obdrží to, co zasluhuje. Je to trošku děsivé a vede nás to k bázni před Hospodinem.  Tématem na modlitby by spíše nemělo být, aby Bůh dosadil do vlády správné osoby, ale aby lidé toho konkrétního národa usilovali o správné hodnoty. Modleme se za lid v Americe, Izraeli, Číně a dalších národech, za volbu jejich dalšího života (Deuteronomium 30,19), za ducha moudrosti a zjevení (Efezským 1,17), za duchovní rozeznání mezi dobrem a zlem (Jan 16,8).

Mají zaslepení lidé touhu vidět, že se jejich rodiny rozpadají? Vidí chamtivostí zaslepení lidé, že se beznadějně utápí v dluzích a finančním kolapsu? Jsou lidé zaslepení morální zbabělostí schopni odmítnout islám jako náboženství míru? Kéž by se Bůh smiloval!


Čínský kongres

Ariel Blumenthal

V listopadu dojde v Číně ke sjezdu vládnoucí komunistické strany, při jejímž setkání se bude rokovat o odstupu 7 až 9 členů politbyra. Toto setkání bude mít dopad na celý svět. Jedná se o příležitost, která se opakuje jednou za deset let, kdy mají mladší a modernější politici šanci dostat se do vrcholné čínské politiky. Modleme se za muže spravedlnosti a zbožnosti, jež by se mohli stát vůdci tohoto národa, který má rostoucí vliv na poli světové ekonomiky, vojenství a politiky.


Izraelské volby

K velkému překvapení došlo ke spojení dvou silných izraelských politických celků, Likudu a Israel Bejtejnu (Netanjahu a Lieberman), které utvořili velké umírněné pravicové křídlo, které míří k volbám. Labor, nejsilnější levicová strana je na druhém místě (má šanci spíše vést po volbách opozici). Zbytek levice a středových kandidátů jsou v nejednotě. V tomto vakuu vznikla nová strana pod vedením Jaira Lapida, který obsazuje v průzkumech třetí místo. Další významnou změnou je návrat Aryeh Deri do Šas (Sefaradská ultra-ortodoxní strana), kde se s vůdčí rolí dělí s Eli Jišaj. Klíčovou otázkou je, která strana, nebo strany se připojí k vládní koalici po volbách.


Zpět