Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©26/10/2012 Revive Israel Ministries

Duha, Holubice a Oliva

Ašer Intrater

Duha, holubice a olivová ratolest se staly světovými symboly lásky, míru, souladu (harmonie), tolerance a duchovnosti. Jejich původ však můžeme nalézt v Bibli jako součást Boží smlouvy s Noem.

Genesis 8,11 – A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek.
Genesis 9,13 – Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

Všechny nynější národy světa pocházejí z Noeho a jeho synů. Duha je pečeť Božího zaslíbení a představuje Boží osud s těmito národy. Různé barvy představují různé národy, etnické skupiny, kultury a jazyky. Jejich osud se naplní během „povolání“ z každého národa, ekklésie, neboli mezinárodní církve (Zjevení 7,9).

Jednotlivé národní skupiny udržují své vlastní identity, ale jsou sjednocené v harmonii. To je podstatou jejich krásy. Kdyby byla duha jen jednobarevná, nebyla by tak krásná. Kdyby nebyla jednotná, ale rozdělená a zmatená, také by ztratila svou krásu. Krása se nachází v harmonické rozmanitosti.

Záře duhy reprezentuje chválu a posvěcení věřících během uctívání Boha. Zářící barvy nepocházejí ze samotné duhy. Duha pouze zobrazuje sluneční paprsky, které se lámou o vodní páru a pak se odrážejí od mraků. Tak je to i s oslavenou církví.

Odrážíme Boží slávu zářící skrze tvář Ješuy. (2. Korintským 3,18; 4,6). Souvislost mezi duhou a Božím trůnem můžeme také vidět v Ezechielově vizi Boží slávy (Ezechiel 1,26-28) a stejně tak i v Janově vizi nebeského uctívání (Zjevení 4,3). Duha je zaoblená, odráží křivku slunce, a to reprezentuje tvář Syna.

Holubice je symbolem Ducha Svatého, který se nad stvořením vznáší jako pták (Genesis 1,2), a který sestoupil na Ješuu v podobě holubice, poté co se ponořil do vody (Matouš 3,16; Lukáš 3,22). V Nové Smlouvě je křest vodou považován za osobní paralelu povodně v Noemové době. (1. Petrova 3,21-22) [a také přejití přes Rudé moře (1. Korintským 10,1-2 )].

Olivovník představuje obnovený mesiánský pozůstatek věřících v Izraelském národě (Římanům 11,16-24). Nejvíce tklivá modlitba Ješuy (Matouš 26,39), jeho učení o konci časů, (Matouš 24) a jeho druhý příchod (Zachariáš 14,4; Skutky 1,11-12) všechny události probíhají na Olivetské hoře, protože všechny tři zahrnují obnovení pozůstatku Izraele.

Tyto tři symboly- Duha, Holubice a Olivovník- reprezentují Boží naději pro lidstvo. Byly Bohem předem naplánované ještě před stvořením, označeny potopou za Noa a odhaleny v Nové Smlouvě. Duha je oslava mezinárodní církve, holubice je znak přebývání Ducha Svatého, olivová ratolest je obnovení Mesiánského pozůstatku.

Tito tři- Izrael, Církev a Duch Svatý- reprezentují Boží věčné povolání pro nás, minulost, přítomnost a budoucnost. Bůh dává vše v jednom, v Ješuovi (Efezským 1,10). Izrael je jednou barvou duhy, Církev je naroubována do olivovníku a Duch Svatý je vylitý na každé tělo (Skutky 2,17). To, co bylo skryto, jako tajemství v Písmu, je od počátku otevřené ke zjevení naši generaci.


Miminka

Když mluvíme o záplavách, ve sboru Ahavat Yeshua, Sharona, Odelia, Vered, Simcha a Natalya minulý týden porodily, Shani a Liat čekají na porod v nejbližších dnech [Podrobnosti příští týden].


Průlom v Polsku

Henryk Wieja, ředitel Life and Mission Poland, www.misja.org.pl

V sobotu 13. října jsme uspořádali v polské Visle obživující konferenci. Spolu s Ašerem Intraterem z Izraele zde byli i polští řečníci: Kazimierz Barczuk, Edward Cwierz, Jerzy Rycharski, Alina a Henryk Wieja. Zúčastnilo se skoro 700 lidí z celého Polska, České Republiky a Německa.

Zažili jsme oheň Ducha svatého a čerstvé zjevení Ježíše a byli jsme svědky tohoto historického okamžiku, který Bůh připravil pro náš národ.

Po konferenci jeden z pastorů řekl: „Byla to jedna z nejvíce vyvážených prezentací na téma církve a Izraele. Necháme se inspirovat a mobilizovat abychom byli aktivní v obnově plánované Bohem, a to jak v rámci našich osobních sfér vlivu, tak i v církvi v Polsku.

Od této konference zakoušíme něco zbrusu nového: Lidé, hladovějící po Bohu, začali přicházet do našeho společenství, připraveni přijmout Ježíše Krista do svých srdcí. Žijeme v nejvíce vzrušující době v historii, kdy začala obnova mezi Poláky tak jako mezi židovským národem. Tato průlomová událost zahájila novou dobu naší historie!“

Prosím, sjednoťte se s námi na modlitbách za tento obživující průlom koncových časů v Polsku.


Súdánská zbrojní továrna

Ve středu večer, 24. října, zbrojní továrna v Jarmuku v Súdánu, která na základě smlouvy s Íránem vyráběla rakety, byla bombardována a zničená čtyřmi stíhačkami. Izraelští vládní úředníci se k tomu odmítli vyjádřit. 

Analytici izraelských novin uvádějí, že Írán používal dvě základny, odkud mohl transportovat do Gazy rakety. První z nich je doprava z Port Sudan v Rudém moři. Druhým je tento výrobní závod v blízkosti Chartúmu.

Z obou míst jsou pak zbraně transportovány na sever do Egypta, potom přes Sinaj (ve zjevném rozporu s izraelsko-egyptskou mírovou smlouvou z roku 1979). Ze Sinaje jsou zbraně pašované do Gázy skrze hraniční tunely.

Vzdálenost Izraele od Súdánské továrny byla 1900 km, v porovnání s 1600 km od Izraele k nejbližšímu vojenskému zařízení v samotném Iránu (což možná naznačuje skrytou zprávu Íránu o realizačním potenciálu). Prosím, modlete se za maření navyšování zbraní všech islámských extrémistických skupin na Blízkém východě.


Nové vyučování na YouTube

Souvislost mezi Yom Teruah (Svátek troubení) a druhým příchodem Ješuy. Sledujte v angličtině zde.


Zpět